סגל המרצים בחוג לחינוך


 

ד"ר רנדה עבאס

ד"ר רנדה עבאס

תחומי התמחות:

חינוך בחברה רב תרבותית, מנהיגות הוראתית וחינוכית, אסטרטגיות הוראה והערכה, פער בין דורי בחברות מסורתיות, מעמד האישה בחברה מסורתית

 
טלפון: 04-9015309

 
 

ניסיון מקצועי אחר(תפקידים במוסדות ציבוריים):

  • דירקטוריון הקרן לקידום בני העדה הדרוזית- העמותה ע"ש שיח' אמין טריף.
  • חברה בעמותת "מנהגים לעתיד"- בקרב בני העדה הדרוזית.
  • דירקטוריון החברה לחינוך ימי- משרד הביטחון.
  • דירקטוריון העמותה לחינוך, בית ספר אחווה מקיף ירכא, התנועה הציונית.
 

תחומי התמחות מדעיים:

  • חינוך בחברה רב תרבותית
  • מנהיגות הוראתית וחינוכית
  • אסטרטגיות הוראה והערכה
  • תרבות חינוכית ובית ספרית
  • פער בין דורי בחברות מסורתיות
  • מעמד האישה בחברה מסורתית
 
 
     

פרסומים שפיטים מאמרים בכתבי עת

1.     Court, D., & Abbas, R. (2010). The role of Druze high schools in Israel in shaping students’ identity and citizenship. Education, Citizenship and Social Justice, 5(2), 145-162.
2.     Court, D., & Abbas, R. (2011). The view from the bridge: An Israeli Druze woman as guardian of religious tradition and agent of social change. The International Journal of Religion and Spirituality in Society, 1(1), 135-146.
3.     Abbas, R., & Court, D. (2012). We cannot move forward unless we preserve our traditions: Women principals as leaders in Israel Druze society. Education and Society, 30(2), 67-82.
4.     Abbas, R., & Court, D. (2013). The Location of professions curriculum: heritage, Arabic literature, geography, "Shelah" (Field, Nationality and Society) and land knowledge, in designing the identity and deepening the level of Citizenship among adolescent Druze: Case Study ethnography in two Druze schools. Dapim, Study and Research in Education, 55, 59-89. (Hebrew).
5.     Arar, H., Abbas, R., & Aodey, S. (2013). Who's the manager? Role assistant manager at the Arab schools in Israel: Career, relationship and satisfaction. Studies in Educational Administration and Evaluation, University of Haifa, 33, 9-34. (Hebrew).
6.     Court, D., & Abbas, R. (2013). Whose interview is it, anyway? Methodological and ethical challenges of insider-outsider research, multiple languages and dual-researcher cooperation. Qualitative Inquiry, 19(6), 480-488.
 

התקבל לפרסום

 
1.     Court, D., & Abbas, R. (2014). Will education for tradition be enough in a closing circle of secrets? Religious Education, 109(5).*
2.     Ilaiyan, S., Abbas, R., & Zedan, R. (2014). Trainees’ perceptions of multi-cultural education in the Academic Arab College for Education in Israel- Haifa. In: Kh. Arar & E. Keinan (Eds.), Identity, narrative and multiculturalism in Arab education in Israel. Haifa: Pardes. (Hebrew).**
 

תחת שיפוט

1.      Court, D., & Abbas, R. Future orientation in a traditional society: Higher education and the Israeli Druze. Submitted toGlobalization, Societies and Education.
2.      Abbas, R., & Pataki, Sh. What do they want from my life? The perception ofParent - child relationships among Druze adolescents in Israel. Submitted to Journal of Comparative Family Studies.
 
 

פרסומים שאינם שפיטים

1.        עבאס, ר. (2005). הגורמים המשפיעים על תרבות בית הספר. אלבוסתאן, כתב עת בנושאי חינוך, חברה ותרבות במגזר הדרוזי והצ'רקסי. ירושלים: משרד החינוך התרבות והספורט.
2.        עבאס, ר. (2009). חינוך בחברה רב תרבותית. בתוך: כנס מעלות תרשיחא השלישי לחיים משותפים.
3.        עבאס, ר. (2009). בסימן ממשבר לצמיחה. המכללה האקדמית גליל מערבי, עיריית מעלות תרשיחא. ספר הכנס, 59-57.
4.        עבאס, ר. (2010). מעמד האישה בחברה הדרוזית – בין מסורת לקִדמה. בתוך: ש. אביבי (עורך), הדרוזים במדינת ישראל (עמ' 29-26). רמת השרון: המרכז למורשת המודיעין (מל"מ).
5.        עבאס, ר. (2012). תפיסת ההערכה העצמית בקרב תלמידים הלומדים בבית ספר טכנולוגי לבין  תלמידים  הלומדים בבית ספר רגיל במגזר הערבי. דארנא, המכללה האקדמית הערבית לחינוך, חיפה.
6.        עבאס, ר. (2012). למידה שיתופית כמובילה להעלאת ההישגים הלימודיים ולפיתוח יחסים בין אישיים בכיתה ההטרוגנית. דארנא, המכללה האקדמית הערבית לחינוך, חיפה, 41, 34-45.
7.       עבאס, ר., ונבואני, מ. (2012). למידה פרטנית ותרומתה לפיתוח יחסי הגומלין בין מורה ותלמיד בבית הספר- חקר מקרה בקרב תלמידי כיתה ה'. דארנא, המכללה האקדמית הערבית  לחינוך, חיפה, 40, 152-175.
 

דוחות מחקר שהתפרסמו

1.     טלי, נ., עליאן, ס., עבאס, ר., וגולן, ח. (2012). דפוסי תקשורת בחברה דרוזית משתנה: הורים מסורתיים מול מתבגרים החשופים לחברה הפוסט מודרנית- חקר מקרה בקרב מתבגרים דרוזים. תל אביב: מכון מופ"ת והאגף להכשרת עובדי הוראה במשרד החינוך.
2.     קורט, ד., עבאס, ר., ווולטרס, י. (2012). דפוסי זהות ושאיפות חינוכיות אצל דרוזים מבוגריםוצעירים: מחקר בין-דורי על עמדות ותפיסות. הדוח הוגש ללשכת המדען הראשי של משרד החינוך באוקטובר 2012.
 

פעילויות מחקריות עתידיות: הצעות מחקר שאושרו

1.     עבאס, ר., קורט, ד. (2012). תפיסת בית הספר על ידי התלמידים, רקע חברתי-כלכלי ודמוגרפיומרכיב סיכון לנשירה: השוואה בין תלמידים במערכת החינוכית הערבית לבין תלמידים במערכת החינוך הדרוזית. ההצעה אושרה על-ידי מכון מופ"ת.
 
 

מעורבות במחקרים פעילים בשלב הביצוע והצעות מחקר מאושרות

1.     Camardese, A., Keller, T., & Abbas, R. (2014). Public Elementary Education and Religion: A Comparative Research Study. Westminster College PA.
2.     Kaplan, G.R., Feola, D., Mongillo, G., Vaknin-Nusbaum, V., Neuman, A., & Abbas, R. (2013). Effective New Jersey and Israeli Elementary Teachers’ Questioning Techniques during Mathematics and Literacy Lessons. AERA- American Education Research Association. Philadelphia. U.S.A.
 

ייעוץ פדגוגי וייעוץ מגדרי בהוצאת ספרים חינוכיים:

1.     הראשון במדע וטכנולוגיה לכיתות א' (2012). ספר לתלמיד. משרד החינוך.
2.     טיפוח מיומנויות מדעיות (2013). חוברת לתלמידי כיתות ד'. מרכז המדע והטכנולוגיה.
3.     טיפוח מיומנויות מגעיות (2013) חוברת לתלמידי כיתות ה'. מרכז המדע והטכנולוגיה.
 

סקירה וביקורת למאמרים אקדמיים

1.     Review of manuscript: "Muslim and Jewish Teachers' Conceptions of the Male School Principal's Masculinity: Insights into Cultural and Social Distinctions in Principal-Teacher Relations". Review For Men and Masculinities Journal (2013) U.S.A.***
 

סקירה וביקורת לסיפורי ילדים

1.     Book review of “Sittil’s Secrets”. Randa Abbas, Charlene Klassen Endrizzi, Amy Camardese and Diana Reed. A young girl describes a visit to see her grandmother in a Palestinian village on the West Bank. Review published at: http://wowlit.org/books/dialogues/
 
 

כתיבת תוכניות לימוד

1.     שותפה בהכנת תוכנית לתואר שני בהוראה M TEACH"". חיפה: המכללה האקדמית הערבית לחינוך. יועץ התוכנית פרופ' מאיר מידב- התוכנית אושרה על ידי משרד חינוך להגשה למל"ג.
2.     שותפה בהכנת תוכנית לתואר שני ב- "הוראה ולמידה". חיפה: המכללה האקדמית הערבית לחינוך. יועצת התוכנית פרופ' מרים בן פרץ- התוכנית אושרה על ידי המל"ג.
3.     הכנת והובלת תוכנית בפיתוח מקצועי- "הכשרת סגני מנהלים (אופק חדש) למערכת הבית ספרית". חיפה: המכללה האקדמית הערבית לחינוך- התוכנית אושרה על ידי משרד חינוך מחוז הצפון.
4.     הכנת והובלת תוכנית "אסטרטגיות ומיומנויות הוראה למורים בבתי הספר הטכנולוגים". חיפה: המכללה האקדמית הערבית לחינוך- התוכנית אושרה על ידי משרד התמ"ת.
 

הרצאות אורח

1.         Sept. 2013. Education in Israel, Westminster College PA.
2.         Sept. 2013. We cannot move forward unless we preserve our traditions: Women principals as leaders in traditional Druze Society, Westminster College PA.
3.         Oct. 2013. Minorities in Israel, Westminster College PA.
4.         Oct. 2013. Violence against women in the Arab community, Westminster College PA.
5.         Oct. 2013. Cultural relativism in Israel, Westminster College PA.
6.         Oct. 2013. Childhood Education in Israel, Westminster College PA.
7.         Nov. 2013. Educational system in Israel, Westminster College PA.
8.         Nov. 2013. Minority communities in Israel, Kent State University, Ohio.
9.         Nov. 2013. Culture and Israeli society, Westminster College PA.
10.      Nov. 2013. Israeli society, Westminster College PA.
11.      Nov. 2013. Israel as a rainbow of cultures and traditions. Jewish Community Center in Youngstown, Ohio.
12.      Nov. 2013. English as a second language in Israel, Westminster College PA.
13.      Dec. 2013. Family in Israel, Westminster College PA.
14.    Dec. 2013. Democracy in Israel, Westminster College PA.