סגל המרצים בחוג לחינוך


 

ד"ר ענת קלמר (שורץ)

ד"ר ענת קלמר (שורץ)

תחומי התמחות:

חינוך מתמטי.
שילוב כלים מתוקשבים בהתמודדות עם פתרון בעיות מתמטיות ובבניית תובנות לפעולות ומושגים.
אבחון קשיים והוראה מתקנת במתמטיקה, פסיכולוגיה של פתרון בעיות ופיתוח חשיבה מתמטית.
 
 
 
טלפון: 04-9015319
 
 

מרצה בתחום החינוך המתמטי ב:

 

השכלה

דוקטור בחינוך - 2000 אוניברסיטת חיפה
 

ארגון כנסים מדעיים

תפקידים קודמים

רשימת פרסומים

  • אוברמן, ג., קלמר, ע., וקרול, ש.(2003). לימוד נושא השבר הפשוט בסביבה מתוקשבת. מספר חזק, 6, 30-34.
  • אוברמן, ג., קלמר, ע., קרול, ש. ומרום, א. (2003). רצף מתמטי - פעילויות חקר לכיתה ו'. אוגדן למורה. יצא לאור במימון האגף לתכנון ולפיתוח תוכניות לימודים במשרד החינוך ומטה המרכז להוראת המדעים ע"ש עמוס דה שליט.
  • אלין, ר., וקלמר, ע. (2002). שילוב גליון אלקטרוני בהתמודדות עם פתרון בעיות מתמטיות. מספר חזק,  3, 30-35.
  • קלמר, ע. (1992). תפיסת מושג השטח ומדידת שטחים על ידי ילדים בני 9-10, תוך שימוש בעולם זוטא ממוחשב. חיבור לשם קבלת תואר מוסמך בפקולטה לחינוך. אוניברסיטת חיפה.
  • קלמר, ע. (2000). ייצוגים שונים, כתומכים בהבנת מושגי היחס והפרופורציה - צבעים, דיסקיות וטבלאות התאמה. חיבור לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה.  אוניברסיטת חיפה.
  • קלמר, ע. (2001). כתיבת פעילויות מתמטיות בשילוב האקסל -  בתוך חוברת ג"ם (גיליונות מתמטיים), מט"ח.
  • קלמר, ע. (2013). אוגדן קשיים בכפל מספרים טבעיים - הבנת מושג הכפל. פרסום במסגרת מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך היסודי, אוניברסיטת חיפה.
  • קלמר, ע., אוברמן, ג., וגולן, מ. (2015). פיתוח תובנות של תפיסה מרחבית- למידה והוראה של גיאומטריה דרך קיפולי נייר. מספר חזק 2000, 26.**
 
  • Klemer, A., & Peled, I. (1998). Inflexibility in teacher's ratio conceptions. Proceedings of the 22nd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, V 3, 128-134.
 
  • *Golan, M., Klemer, A., & Oberman, J. Developing and Fostering Geometric Thinking: A Qualitative Research Program for Teaching Quadrilaterals using Origametria. Origami6: 6th International Meeting on Origami in Science, Mathematics and Education. Tokyo, Japan.***
*תחת שיפוט
 

סקירה וביקורת בהוצאת ספרים חינוכיים

 
פעילויות לפיתוח יכולת ראיה מרחבית ויכולת חישובית לכיתות א-ב. (2012). מרכז מורים ארצי למתמטיקה בחינוך היסודי - הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה.