סגל המרצים בחוג לחינוך


 

ד"ר יעקב גולדגרבר

ד"ר יעקב גולדגרבר

תחומי התמחות:

חינוך מיוחד,ליקויי למידה .  

קורסים  נבחרים:

שילוב הכלה ומסגרות מיוחדות לילדים בעלי צרכים מיוחדים במערכת החינוך,מבוא לילד עם צרכים מיוחדים,משפחתו של הילד עם צרכים מיוחדים,שילוב הילד בעל צרכים מיוחדים.  
 

פרסומים נבחרים:

 • Goldgraber, J. (1981). Job enlargement and productivity in a sheltered workshop. In: P. Mittler (ed.), Frontiers of Knowledge in Mental Retardation, Vol. 1, Social, Educational and Behavioral Aspects.  Proceedings of  the Fifth International Congress of the International Association for the Scientific Study of Mental Deficiency. (pp 369-376).
 • Glass, R. M., and Goldgraber, J. (1974). Enhancing group discussion skills of educable children: a case study.  Exceptional Children, 40 , 289-291.
 • Goldgraber, J. (1979). The concept of least restrictive alternative and the education of the severely handicapped.  New Dimensions, 2, 3-5.
 • Goldgraber, J. (1981). The effect of job enlargement on the productivity of retarded sheltered workshop employees. Dissertation Abstracts International, 38, (9-A), 5392.
 • Goldgraber, J. (1981). Educating severely handicapped children in the least restrictive environment. Journal for Special Educators, 17, 401-410.
 • גולדגרבר, י. (1992). תפקוד יחידה מנותקת ומבודדת במוצב מצפה השלגים בחרמון, דו"ח מחקר, צה"ל.
 • גולדגרבר, י., הואש, מ., ליבנה, ת., רוטנברג, י. (1999). שילובים, אתר להכשרת מורים בנושא שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים במסגרות חינוך רגילות, (אתר באינטרנט: http://www.macam98.ac.il/chtml/shiluv/)).
 • גולדגרבר, י., רוטנברג, י., וליבנה, ת. (1999). שילובים: אתר להכשרת מורים בחינוך הרגיל לשילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים בכיתותיהם בתוך ח. הוכמן (עורכת), רשת למופת: סביבות למידה מתוקשבות. תל-אביב: מכון מופ"ת.
 • גולדגרבר, י., מנדובסקי, א. (1993). דו"ח מניעת תאונות דרכים במרחב האוגדה, דו"ח מחקר, צה"ל.
 • לוי, ר., סבי, א., גולדגרבר, י. (1994). הכשרת חניכות מע"ש כסייעות בגני ילדים בטבריה, דבר העושים: ביטאון המורים בחינוך המיוחד, 53-52.
 • פוליצר, ג., גולדגרבר, י. (1994). קורסים צבאיים להשכלת יסוד ועברית.  דבר העושים: ביטאון המורים בחינוך המיוחד, 39-37