סגל המרצים בחוג לחינוך


 

מר ארז בודה

מר ארז בודה

קורסים נבחרים:
 
סטטיסטיקה, שימושי מחשב (SPSS), יישומי מחשב לכלכלת עסקים (EXCEL), ניהול מערכות מידע לוגיסטיות , מבוא לכלכלה מיקרו/מקרו