סגל המרצים בחוג לחינוך


 

ד"ר מאיה  הלוי  קלמן

ד"ר מאיה הלוי קלמן

תחומי התמחות:

השפעתן של אסטרטגיות הוריות על תהליכי הפנמה והתנהגות של ילדים.
התפתחותם של דפוסים שונים לוויסות רגשות בילד.
טיפוח סביבה בית ספרית "מקדמת צמיחה" התורמת להתפתחות חברתית ורגשית אופטימאלית בקרב מורים, גננות ותלמידים.

קורסים  נבחרים:

יסודות בפסיכולוגיה חינוכית, ניהול והדרכה במסגרות לגיל הרך, ניתוח וניווט התנהגות ילדים בגן הילדים, מוטיבציה ללמידה וההקשר החברתי של בית הספר, אסטרטגיות הוריות ודפוסי ויסות רגשות.
 
טלפון: 04-9015306

פרסומים נבחרים:

  • Israeli-Halevi, M., Assor, A. & Roth, G. (2015). Using maternal conditional positive regard to promote anxiety suppression in adolescents: A benign strategy? Parenting Science and Practice, 15, 187-206.
  • Shahar, B-H., Kalman-Halevi, M., & Roth, G. (2018). Emotion regulation and intimacy
    quality: The consequences of emotional integration, emotional distancing, and
    suppression. Journal of Social and Personal Relationships. Advance online
    publication. doi: 10.1177/0265407518816881