תכנית הלימודים בתואר ראשון בחינוך


תכנית הלימודים בחוג לחינוך בתכנית החד-חוגית מעניקה היכרות עם מדעי החינוך.

.B.A בחינוך

 

תכנית הלימודים בחוג לחינוך בתכנית החד-חוגית והדו-חוגית מעניקה היכרות עם מדעי החינוך – ליבת לימודי החינוך: תולדות החינוך, הפסיכולוגיה והסוציולוגיה של החינוך, תיאוריות למידה, מתקשים בלמידה, לקויי למידה. לימודים בגיל הרך. ניהול מוסדות חינוך. תכנון לימודים, פילוסופיה של החינוך, אתיקה במוסדות חינוך, צורות למידה בבית-הספר ובמסגרות חינוכיות אחרות, והערכת הישגים לימודיים. התכנית מאפשרת התוודעות לתחומי ידע ספציפיים של החינוך, המאורגנים באשכולות למידה.

תואר ראשון בחינוך חד-חוגי

תכנית הלימודים החד חוגית בחוג העצמאי, כוללת 120 נ"ז היא נפרסת על פני שלוש שנים. במרכז התכנית ללימודי חינוך אשכול לימודים עיוני בסיסי, המציג את מדעי החינוך, תולדותיו ומטרותיו. ממנו מסתעפים תחומי ידע והתמחויות:  לימודי אוריינות, ליקויי למידה, ייעוץ חינוכי, ניהול מוסדות חינוך, והגיל הרך. חשיבה מתמטית והוראת מתמטיקה. כלימודים לתואר ראשון, תחומי הידע הספציפיים נועדו להקנות ידע בסיסי על מהות החינוך ולהמחיש את זיקת התיאוריות החינוכיות אל המציאות של מערכות החינוך בשטח, ואל אפשרויות תעסוקה והתמחות בחינוך. ההיכרות עם מדעי החינוך ועם מגוון עיסוקים בחינוך, מאפשרת בחירה מושכלת של תחום ההתמחות בהמשך.

תואר ראשון בחינוך דו-חוגי

ניתן לשלב את לימודי החינוך עם חוג נוסף מתחום אחר ולרכוש ידע בתחום החינוך לצד תחומים נוספים. לחצו לרשימה המלאה.

החלק הראשון של התכנית ללימודי חינוך במתכונת זו נגזר מהמתכונת החד-חוגית ומכיל את כל לימודי הליבה ושיעורי המתודולוגיה. בנוסף, מוצעים לסטודנטים מבחר שיעורים מאשכולות הידע הספציפיים הנלמדים בחוג לחינוך. ניתן לשלב את התכנית הדו-חוגית ללימודי חינוך עם תכניות דו-חוגיות עצמאיות נוספות כגון: סוציולוגיה, קרימינולוגיה, כלכלה וניהול.

מבנה תכנית הלימודים בחוג לחינוך- מסלול חד-חוגי

קורסי חובה – 54 נ"ז  

קורסי ליבה – 40 נ"ז

 
קוד הקורס
שם הקורס
נ"ז
שש"ס
ש"ש
שנה
24-001-0-01
מבוא לתורת החינוך וההוראה
2
2
 
א
24-002-0-01
יסודות בפסיכולוגיה חינוכית
2
2
 
א
24-003-0-01
יסודות בסוציולוגיה חינוכית
2
2
 
א
24-004-0-01
מבוא לפילוסופיה של החינוך
4
 
2
א
24-005-0-01
מבוא למערכת החינוך בישראל
2
2
 
א
24-007-0-01
24-007-1-01
תכנון תכניות לימודים
סדנא
6
 
2
1
ב
24-008-0-01
למידה חילופית בבית הספר ובמסגרות אחרות
4
 
2
ב
24-009-0-01
מבוא לתולדות החינוך
4
 
2
ב
24-010-0-01
למידה וחשיבה א'
2
2
 
ב
24-011-0-01
למידה וחשיבה ב'
2
2
 
ב
24-012-0-01
הערכת הישגים לימודיים
4
 
2
ג
24-013-0-01
אתיקה בחינוך
2
2
 
ג
 
סמינריון
4
 
2
ג
 
 

קורסים  מתודולוגיים – סה"כ  14 נ"ז

קוד הקורס
שם הקורס
נ"ז
שש"ס
ש"ש
שנה
24-014-0-01
שיטות מחקר
4
 
2
א
24-015-0-01
24-015-1-01
מבוא לסטטיסטיקה והסתברות
תרגיל
6
 
2
 
1
ב
24-016-0-01
שימושי המחשב א'
2
2
 
ב
24-017-0-01
שימושי המחשב ב'
2
2
 
ג
 

קורסי בחירה בחינוך – 24 נ"ז   בחירה

העשרה – סה"כ  8 נ"ז    

ליקויי למידה - סה"כ נ"ז  באשכול  34 (כולל סמינריון)

 
קוד הקורס
שם הקורס
נ"ז
שש"ס
ש"ש
שנה
24-200-0-01
מבוא לילד עם צרכים מיוחדים
4
 
2
א
24-201-0-01
מבוא לפסיכולוגיה של הקריאה והכתיבה
4
 
2
א
24-202-0-01
מתודיקה להוראת המתמטיקה
2
2
 
א
24-203-0-01
למידה וקשיי למידה
2
2
 
ב
24-204-0-01
מחשבים בחינוך המיוחד
2
2
 
ב
24-205-0-01
שפה ומוח
2
2
 
ב
24-206-0-01
אבחון ליקויים מתמטיים
2
2
 
ב
24-207-0-01
קשיי קשב וניתוח התנהגות
2
2
 
ב
24-208-0-01
קשיים בקריאה ובכתיבה – איתור ואבחון
4
 
2
ג
24-209-0-01
הוראה מתקנת במתמטיקה
2
2
 
ג
24-210-0-01
לקויות למידה
4
 
2
ג
 
סמינריון
4
 
2
ג
 
 

ייעוץ חינוכי - סה"כ נ"ז באשכול 34 (כולל סמינריון)

 
קוד הקורס
שם הקורס
נ"ז
שש"ס
ש"ש
שנה
24-300-0-01
נוער וצעירים בחברה המודרנית
2
2
 
א
24-301-0-01
מבוא לייעוץ חינוכי
2
2
 
א
24-203-0-01
למידה וקשיי למידה
2
2
 
א
24-304-0-01
נוער בסיכון
2
2
 
א
24-302-0-01
הנחיית קבוצה  
2
2
 
ב
24-305-0-01
תיאוריות באישיות ומשמעותן בחינוך
2
2
 
ב
24-306-0-01
פסיכולוגיה התפתחותית לגיל הרך
2
2
 
ב
24-307-0-01
התפתחות נורמלית ואבנורמלית
2
2
 
ב
24-308-0-01
ייעוץ לבית הספר כמערכת
2
2
 
ב
24-309-0-01
מיומנויות יסוד בראיון הייעוצי
2
2
 
ב
24-310-0-01
הבנת הפרט בראייה חינוכית ייעוצית
2
2
 
ג
24-311-0-01
ייעוץ למשפחה
2
2
 
ג
24-312-0-01
התמודדות עם מצבי לחץ
2
2
 
ג
24-313-0-01
ייעוץ התפתחותי
4
 
2
ג
 
סמינריון
4
 
2
ג
 

ניהול במערכות חינוך - סה"כ נ"ז באשכול 34 (כולל סמינריון)

קוד הקורס
שם הקורס
נ"ז
שש"ס
ש"ש
שנה
24-400-0-01
ניהול עובדים בשירות הציבורי
4
 
2
א
24-401-0-01
מבוא למנהל חינוכי
2
2
 
א
24-402-0-01
מנהיגות חינוכית, יזמות והובלת שינוי בבתי הספר
4
 
2
א
24-403-0-01
בית הספר בפרספקטיבה של תורת הארגון
4
 
2
ב
24-404-0-01
דפוסי קבלת החלטות
2
2
 
ב
24-405-0-01
לחנך לעתיד – סוגיות בחינוך לקראת עתיד לא ידוע
4
 
2
ב
24-406-0-01
ניהול בית הספר בסביבה מתוקשבת
2
2
 
ג
24-407-0-01
אתיקה בניהול
2
2
 
ג
24-408-0-01
הערכת פרויקטים
4
 
2
ג
24-409-0-01
מיומנויות ניהול מתקדמות בבתי הספר
2
2
 
ג
 
סמינריון
4
 
2
ג
 

לימודי אוריינות – טיפוח למידה, שפה וחשיבה - סה"כ נ"ז  באשכול 34 (כולל סמינריון)

 
קוד הקורס
שם הקורס
נ"ז
שש"ס
ש"ש
שנה
24-600-0-01
ניצני אוריינות
4
 
2
א
24-601-0-01
היסטוריה של המתמטיקה
4
 
2
א
24-602-0-01
למידה אלטרנטיבית
2
2
 
א
24-603-0-01
למידה והוראת מתמטיקה בבית הספר הקדם יסודי ובבית הספר היסודי
4
 
2
ב
24-604-0-01
מבוא לאוריינות דיגיטלית
4
 
2
ב
24-205-0-01
שפה ומוח
2
2
 
ב
24-608-0-01
פיתוח מיומנויות שפה במסגרת החינוכית – היבטים תיאורטיים ומעשיים
4
 
2
ב
24-606-0-01
תקשורת בין המערכת הבית ספרית למערכת המשפחתית
4
 
2
ג
24-507-0-01
טיפוח יצירתיות בגיל הרך
2
2
 
ג
 
סמינריון
4
 
2
ג
 
 

חינוך בגיל הרך - סה"כ  נ"ז  באשכול 34 (כולל סמינריון)

 
קוד הקורס
שם הקורס
נ"ז
שש"ס
ש"ש
שנה
24-500-0-01
התפתחות פיזית, מוטורית וקוגניטיבית בגיל הרך
2
2
 
א
24-501-0-01
היבטים שונים של הורות
4
 
2
א
24-502-0-01
התפתחות רגשית וחברתית בגיל הרך
2
2
 
א
24-503-0-01
התפתחות שפה בגיל הרך
2
2
 
א
24-504-0-01
התפתחות אוריינות, קריאה וכתיבה בגיל הרך
2
2
 
ב
24-505-0-01
דיאלוג עם ילדים
4
 
2
ב
24-506-0-01
התפתחות חשיבה מתמטיקה בגיל הרך
2
2
 
ב
24-507-0-01
טיפוח יצירתיות בגיל הרך
2
2
 
ג
24-508-0-01
דיאלוג בין מחנכים להורים במסגרות לגיל הרך
2
2
 
ג
24-313-0-01
שפה ומשחק  
4
 
2
ב
24-509-0-01
ניהול וניווט התנהגות ילדים בגן הילדים
2
2
 
ג
24-510-0-01
ניהול והדרכה במסגרת לגיל הרך
2
2
 
ג
 
סמינריון
4
 
2
ג
 
 
 

מבנה תכנית הלימודים בחוג לחינוך- מסלול דו-חוגי

קורסי ליבה

שם הקורס
נ"ז
שנה
מבוא לתורת החינוך וההוראה
2
א
יסודות בפסיכולוגיה חינוכית
2
א
יסודות בסוציולוגיה חינוכית
2
א
מבוא לטכנולוגיית המידע
2
א
תכנון תכניות לימודים
6
ב
למידה חילופית בבית הספר ובמסגרות אחרות
4
ב
מבוא לתולדות החינוך
4
ב
למידה וחשיבה א'
2
ב
למידה וחשיבה ב'
2
ב
הערכת הישגים לימודיים
4
ג
סמינריון
4
ג
סה"כ
34
 
 

קורסים  מתודולוגיים – סה"כ  14 נ"ז

 ילקחו במסגרת החוג השני ובמקומם קורסי בחירה בחינוך
 
 
 

קורסי בחירה בחינוך – 8 נ"ז

 
שם הקורס
נ"ז
שנה
סדנת תיאטרון פלייבק לגיל הרך
4
כל השנים
מוטיבציה ללמידה וההקשר החברתי של בית הספר
2
כל השנים
התקשוב בחינוך או החינוך המתוקשב?
4
ב'
שילוב הילד החריג במסגרות רגילות
4
כל השנים
הובלת שינוי במערכת בית הספר
2
כל השנים
 
 
 

בחירה העשרה –  4 נ"ז

 
שם הקורס
נ"ז
שנה
מבוא ללימודי תרבות
2
כל השנים
העיר והקהילה
4
כל השנים
סוגיות בפילוסופיה מודרנית
2
כל השנים
תקשורת-המונים וארגונים
2
כל השנים