קורסים בחינוך

תיאור הקורסים הנלמדים בחוג לחינוך

תיאור הקורסים הנלמדים בחוג לחינוך

אתיקה בחינוך

הכרות עם אתיקה כתחום דעת, הכרות עם דיונים קלאסיים באתיקה, גיבוש תפיסת האתיקה המקצועית וקודים אתיים בהקשר החינוכי ובכלל, והקניית יכולת התמודדות עם דילמות מוסריות בהקשר המקצועי בכלל ובחינוך בפרט. ( קורס ליבה בחינוך)
 

אתיקה בניהול

השיעור מיועד לסטודנטים לתואר ראשון, ובעיקר ללומדים בתכנית ניהול מוסדות חינוך. רציונאל השיעור נובע מכך שבהוראה ובניהול ישנם מצבי אי בהירות וקשיים במישור הבין-אישי. על הסטודנט הצעיר, חסר הניסיון, להתמודד עם תפיסות, שלעיתים הן מנוגדות ולעיתים יוצרות קונפליקט בין מטרות הארגון. במצבים כאלה אנשי החינוך מבססים את בצוע תפקידם על חוקים, תקנונים, ולחצים חברתיים, ומתעלמים מההיבטים האתיים של מצבים כאלה. הם מתקשים למצוא פתרונות שאינם פוגעים בכבוד וברגש של הנוגעים בדבר. שיעור זה יבהיר את חשיבות האתיקה המקצועית, האנושית והכללית. (אשכול ניהול במערכות חינוך)
 

בין פדגוגיה לטכנולוגיה

מטרת השיעור להקנות ידע על הקשר שבין פדגוגיה לטכנולוגיה, בתחומי דעת שונים ובסביבות למידה שונות. התלמידים ינתחו סיטואציות למידה בסביבה טכנולוגית מתקדמת ויציעו תהליכים פדגוגיים הולמים לסיטואציות כאלה. בנוסף, התלמידים ינתחו את תפקידו ומקומו של המורה במהלך הוראה בסביבה טכנולוגית, בהשוואה לתפקידו בסביבת למידה שאינה משלבת טכנולוגיה בלמידה. (קורס בחירה בחינוך)
 

בית הספר בפרספקטיבה של תורת הארגון

הכרת ההקשר הארגוני של מוסדות חינוך.ראייה מערכתית של בית הספר כארגון, ויכולת ניתוח של התופעות הארגוניות המתרחשות בביה"ס.(אשכול בניהול מערכות חינוך)

בסיסי ידע בחינוך המתמטי

הסמינריון יעסוק בקשר שבין הידע והאינטואיציה המתמטית בגיל הרך ובין היכולת העתידית של הילדים בהבניית ידע מתמטי בעתיד. יוצגו חלופות של הוראה מתקנת ושל מיומניות יסוד במתמטיקה ובשימוש בסמלים מתמטיים בהוראת המספר בגיל הרך. עוד יעסוק הסמינריון בראשית הגיאומטריה, ובדגמים ותבניות מתודולוגיות להוראת מתמטיקה בגיל הרך ובשאלה כיצד ניתן ליצור תהליך בונה ידע מתמטי. (אשכול ליקויי למידה)
 

דיאלוג בין מחנכים להורים במסגרות לגיל הרך

מערכת היחסים הנוצרת בין הצוות החינוכי וההורים כרוכה ברגשות ותפיסות עולם מגוונות העוסקות בטובת הילד. השיעור יתמקד במורכבות היחסים בין מחנכים להורים, בפערים בין תפיסות הצוות החינוכי את ההורים לבין תפיסת ההורים את הצוות החינוכי ובהבנת ההבדלים בין יחסי הורה-ילד ויחסי גננת-ילד, כגורם המשפיע על איכות היחסים בין הורים ומחנכים. בשיעור יוצגו דרכים שונות ליצירת דיאלוג שמאפשר לכל צד להרגיש ולממש את היותו שותף ושייך.(אשכול הגיל הרך)
 

דפוסי קבלת החלטות

הבנת התהליך של קבלת החלטות בבית הספר. פיתוח היכולת לאבחן בעיות ולנתחן על פי מודלים של קבלת החלטות.(אשכול ניהול במערכות חינוך)
 

הבנת הנקרא וקשיים בהבנת הנקרא

השיעור ידון בתיאוריות של הבנת הנקרא והשלכותיהן על פענוח הטקסט וזיכרון הטקסט. כמו כן, יידונו הגורמים המשפיעים על הפקת משמעות מטקסט: מעורבותו של הקורא בפיענוח הטקסט סוג הטקסט הנקרא ותוכנו. (אשכול ליקויי למידה)
 

הבנת הפרט בראייה חינוכית יעוצית

הקניית כלים להבנת תהליכי התפתחות פיסית, קוגניטיבית, חברתית ורגשית אצל ילדים בגיל בית הספר היסודי מתוך ראייה מערכתית, בית ספרית ומשפחתית. סקירת מגוון היבטים התפתחותיים של ילדים. (אשכול ייעוץ חינוכי)
 

הדרכה ביבליוגרפית    

החשיפה לתכנים אקדמיים והכתיבה האקדמית הם חלק מרכזי של הלימודים האקדמיים, הכוללים הכנת עבודות אקדמיות וקריאת חומר לימודי מדעי באופן שוטף, לאורך תקופת הלימודים. כתיבה בהירה, מדויקת, מנומקת, ומאורגנת, הנעשית בהתאם לכללי הציטוט, אינה עניין טכני בלבד, היא מהווה תנאי הכרחי ביצירה של עבודה אקדמית. הכתיבה האקדמית היא מיומנות נרכשת, וככזו, היא מצריכה למידה ואימון על ידי התנסות מתמשכת בכתיבה ובקריאה של חומר אקדמי.  מטרתו של שיעור זה היא הקניית כלים אקדמיים בסיסיים, היכרות ראשונית עם דרכי האיסוף, הקריאה והניתוח של ספרים, כתבי עת ומאמרים אקדמיים. הסטודנטים יכירו את יסודות הכתיבה האקדמית וידונו בסוגיות הקשורות לכתיבה אקדמית של עבודות. במהלך השיעור יוצגו כלים להכנה וכתיבה של עבודות אקדמיות. הקורס ישלב לימוד תיאורטי עם תרגול בכיתה, בספריה ובבית.(קורס חובה מתודולוגי)
 

הוראה מתקנת במתמטיקה

מטרת השיעור לבנות עם הסטודנטים "ארגז כלים" לטיפול בקשיים של תלמידים בתפיסת מושגים במתמטיקה. הקורס יציג דרכי הוראה ואמצעי המחשה פיזיים ווירטואליים, שבאמצעותם ניתן לבנות עם הילדים את המושגים המתמטיים הבעייתיים עבורם, תוך מימוש היכולת שלהם והרחבתה. השיעור עוסק בהמחשת נושאים מתמטיים מתכנית הלימודים של בית הספר היסודי, פיתוח היכולת להצגת נושא מתמטי בדרכים שונות, פיתוח היכולת לביצוע התאמות עבור ילדים המתקשים במתמטיקה, שילוב עבודת צוות בלמידה. השיעורים סובבים סביב הצגת דוגמאות מתוך עבודות תלמידי בית-ספר יסודי, קריאת מאמרים וניתוחם בהקשר של הבעיות שיועלו לדיון, ושילוב המחשב במתן תמיכה לתלמידים המתקשים. הסטודנטים מבצעים מטלות תוך שילוב המחשב בהצגת המשימות בכתה.(אשכול ליקויי למידה)
 

היבטים שונים של הורות

השיעור מקנה ידע תיאורטי ומעשי על חינוך להורות בריאה. ההרצאות משלבות דיונים כיתתיים סביב סרטים, סירטונים והצגות מקרים רלוונטיים לנושא הנלמד.(אשכול הגיל הרך)
 

היסטוריה של המתמטיקה

ההיסטוריה של המתמטיקה משקפת את ההתפתחות התרבות, החברה, והמדע לאורך שנים רבות. המשתתפים בשיעור ירחיבו את הידע ביחס להתפתחות המתמטיקה בהיבטים היסטוריים, ובהתייחסות לקשר בין התפתחות המתמטיקה לבין ההתפתחות החברה האנושית. במהלך השיעור מכירים הסטודנטים כמה מגדולי המתמטיקאים, והתיאוריות אותן הם פיתחו. (אשכול לימודי אוריינות)
 

הערכת הישגים לימודיים

הערכת הישגים, היא חלק מהותי של החיים בבית-הספר. היא משמשת לעיצוב תהליכי למידה והוראה, בבחינת תוצאות הלמידה. הקורס מפגיש את הסטודנט עם הערכה בהקשרה הרחב, עם הערכה בית ספרית, הערכת הישגים מסורתית וחלופית וסוגיות אתיות בהערכה. הוא מקנה לסטודנטים הכרות עם מושגי יסוד בהערכה, מאפייני הערכה בעידן הפוסט מודרני, דרכי הערכת הישגים מסורתיות וחלופיות, וסוגיות אתיות בהערכה.(קורס ליבה חינוך)
 

הערכת פרוייקטים

התבוננות ביקורתית ומובנית והפקת לקחים היא נדבך משמעותי בעשייה האנושית על היבטיה האישיים, החברתיים והמקצועיים. הערכת פרויקטים ותכניות היא מחקר יישומי אשר נשען על יסודות המחקר המדעי. היא רלוונטית לחינוך בהיותה מסייעת לעיצוב תהליכים חינוכיים בזמן התהוותם ולתכנון תהליכים עתידיים. השיעור חושף את הסטודנט להערכת פרויקטים ומאפשר לו להתנסות בהיבטים שונים של תהליך זה.(אשכול ניהול במערכות חינוך)
 

הפרעות קשב

הפרעת קשב והיפראקטיביות מעסיקה רבות את השיח הציבורי והאקדמי. כמעט בכל כיתה ישנם 2-3 ילדים המאובחנים כסובלים מהתסמונת. אצל רבים מהם ההשלכות והקשיים מתסמונת זו פולשים לתחומי חיים נוספים. השיעור מאפשר לסטודנטים התוודעות למחקר בנושא זה. (אשכול ליקויי למידה)
 

הפרעות קשב אצל ילדים

השיעור בוחן את הגורמים המעורבים בתסמונת הפרעת קשב. נסקרים בו מודלים המסבירים את התסמונת. ומוגדרים הסימפטומים העיקריים. כן מתוארים כלים דיאגנוסטיים, והטיפול המערכתי הכולל: תרופתי, התנהגותי, דידקטי ורגשי, במשפחה (תמיכה והדרכה) והתערבות בבית הספר.(קורס בחירה חינוך)

הרס עצמי בגיל ההתבגרות

השיעור מקנה בסיס תיאורטי ומעשי לאיתור מתבגרים בעלי נטייה להרס עצמי, אובדנות, והפרעות אכילה ברמת הפרט, הקבוצה והקהילה ומניעת התהליכים ההרסניים.(סמינריון באשכול ייעוץ חינוכי)
 

התמודדות עם מצבי לחץ

השיעור מקנה ידע על מצבי לחץ, תיאוריות המסבירות לחץ, דרכי התמודדות, אובדן, שכול, טראומה, פוסט טראומה, חולי, התאבדות. וכן התנסות בתכנון ובביצוע של מודל התערבות ייעוצי, הוא מצביע על מאגר אמצעי ההתמודדות המפתחים חוסן נפשי אצל תלמידים, הורים, ולצוות החינוכי.(אשכול ייעוץ חינוכי)
 

התפתחות אוריינות קריאה וכתיבה בגיל הרך

השיעור מקנה מושגי יסוד של מאפייני התפתחות ניצני האוריינות בגיל הרך. הסטודנטים מתוודעים אל הגישות התיאורטיות הקיימות לגבי בניית התשתית האוריינית בגיל הרך ואל הידע המחקרי.(אשכול הגיל הרך)

התפתחות נורמלית ואבנורמלית

השיעור מקנה היכרות עיונית עם מושגים וסוגיות יסוד בהתפתחות נורמלית, בפסיכופתולוגיה, ובתורות המיון והאבחון הפסיכולוגי והפסיכיאטרי. במרכזו של הקורס היכרות בסיסית עם הקלסיפיקציה המקובלת בפסיכופתולוגיה, תוך הדגשת הפרעות נפשיות מרכזיות והפרעות באישיות, אצל ילדים. במסגרת זו נדונים ההקשרים הרגשיים, הקוגניטיביים וההתנהגותיים המאפיינים את ההפרעות והֶקשרים תפקודיים, חברתיים ותרבותיים הנלווים להפרעות האלה. כן נדונים היבטים התפתחותיים בהתהוות הפרעות נפשיות והפרעות באישיות.(אשכול ייעוץ חינוכי)
 

התפתחות פיסית, מוטורית וקוגניטיבית בגיל הרך   

השיעור מקנה כלים וידע בסיסי להסתכלות רב ממדית על התפתחות האדם, יכולת הערכה של תיאוריות התפתחותיות ושל ממצאים מחקריים, יישום הידע הנרכש בקורס בתצפיות וניתוחן.(אשכוך הגיל הרך)
 

התפתחות פסיכומוטורית בגיל הרך והשלכות על תפקודי הלמידה בבית הספר

השיעור מציג את הגישה הנוירו-התפתחותית ועקרונותיה, הכרת המרכיבים הפסיכומוטוריים ותהליכי התפתחות תקינים ולקויים, הבנת הקשר בין קשיים פסיכומוטוריים התפתחותיים לבין קשיי למידה, הכרה של כלים דיאגנוסטיים וכלים טיפוליים, הגברת המודעות לחשיבות ההבחנה המוקדמת ולהתאמת גישות חינוכיות וטיפוליות לצורכי הילד. (אשכול הגיל הרך)
 

התפתחות רגשית וחברתית בגיל הרך   

הקניית ידע בסיסי וכלים להסתכלות רב ממדית על התפתחות האדם. הקניית יכולת הערכה של תיאוריות התפתחותיות ושל ממצאים מחקריים. יישום הידע הנרכש בקורס בתצפיות וניתוחן. (אשכול הגיל הרך)
 

התפתחות שפה בגיל הרך

השיעור עוסק בחשיבות תפקודי תקשורת ושפה לכישורי חיים בסיסיים, הכרות עם תהליכי התפתחות תקינה של שפה ודיבור בגיל הרך, הקניית ידע והבנה על הפרעות תקשורת ושפה שכיחים אצל ילדים, והשלכותיהן על ההתפתחות החברתית, הרגשית והקוגניטיבית, הכרת דרכי אבחון וטיפול בהפרעות דיבור בגיל הרך.(אשכול הגיל הרך)
 

התקשוב בחינוך או החינוך המתוקשב?

השיעור מסייע להכיר ולבחון באופן ביקורתי את השימושים האפשריים בתקשוב בהוראה ובלמידה. וכן עוסק בשילוב טכנולוגיות מידע ותקשורת בתהליכי הוראה ולמידה תוך ניתוח הגורמים המשפיעים על התפתחות בית ספר מקוון. (קורס בחירה בחינוך)
 

חינוך ודמוקרטיה

השיעור מכוון להביא להבנת הצרכים החברתיים עליהם נשען החינוך לדמוקרטיה, ניתוח הגורמים המשפיעים על אזרחות דמוקרטית והכרת מודלים המתארים את הקשרים ביניהם, הבנת תפקידו של בית-הספר כסוכן חיברות וכזירה להתנסות בדמוקרטיה, הכרת הדרכים בהן ניתן למנף אזרחות דמוקרטית במסגרת הבית-ספרית, הכרה וניתוח של שיטות הוראה וסביבות למידה המקדמות אזרחות דמוקרטית, ניתוח והערכה של תוצרים של תלמידים ודרכי הפקתם, בזיקה לעקרונות של אזרחות דמוקרטית, דיון על דרכי ההערכה, ודיון בהשלכות מחקרים עכשוויים על החינוך לדמוקרטיה. (קורס בחירה בחינוך)
 

חינוך לאזרחות ועיצוב הזהות

השיעור עוסק במחויבות החברתית והערכית של מערכת החינוך, להעניק משמעות לקיום משותף של עדות במדינה רב תרבותית.הוא בוחן את תפיסת הרב-תרבותיות בחברה ובבית-הספר ואת השלכתה על עיצוב הזהותורמת האזרחות בקרב  התלמידים. דגש מיוחד מושם על בחינת מיקומה של המערכת הבית ספרית הדרוזית והשפעתה על עיצוב זהותם, אישיותם, ורמת האזרחות שלהם.
(קורס בחירה בחינוך)
 

חינוך משווה

השיעור עוסק בחינוך המשווה במטרה לבחון באמצעותו סוגיות חינוך, תיאוריות ופרקטיקות בחינוך וכן מערכות חינוך בהיבט בינלאומי על ציר של זמן ומקום.(סמינריון בחינוך)
 

חשיבה מתמטית בגיל הרך

הבסיס להתפתחות המתמטית של ילדים נוצר בשנים הראשונות לחייהם. השיעור הזה נועד להרחיב את הידע של הסטודנטים על חשיבה מתמטית בגיל הרך. על הסקרנות וההתלהבות של הילדים מההתנסויות והחוויות שלהם בעיסוק מתמטי שמאתגר ילדים צעירים ומביא אותם לחקור דגמים (Patterns), צורות, מספרים, ומרחב בצורה מתוחכמת המתפתחת כל הזמן. הנושאים שידונו בשיעור נגזרים מהעיקרון שילדים מסוגלים ללמוד מתמטיקה בכל גיל. בהנחה שילדים צעירים זקוקים להזדמנויות מבוססות משחק על מנת לפתח ולהעמיק את הבנתם הקונספטואלית של המתמטיקה.(אשכול הגיל הרך)
 

טיפוח יצירתיות בגיל הרך     

השיעור מיועד להקניית הבנה תיאורטית של היצירתיות ככלל ועל היצירתיות בגיל הרך במיוחד. עוד יעניק השיעור ידע על הפרקטיקה והיישום של תיאוריות על יצירתיות בטיפוח היצירתיות בגיל הרך. (אשכול הגיל הרך)
    

ייעוץ התפתחותי

השיעור עוסק במשפחה ובעבודה כמסגרות חברתיות ובאינטראקציה שביניהם. הוא מקנה ידע על שלבים בחיי המשפחה: התפתחות המשפחה החל מתקופת החיזור עד לשלב הפרישה מהעבודה והזיקנה, ובוחן את ההשלכות של שלבים אלה על שינויים חברתיים ותרבותיים. התלמידים לומדים להבחין בין שלבים טבעיים לבין אירועים משבריים, תוך דיון בהתמודדות המשפחה עם מצבי לחץ. כן עוסק השיעור במורכבות עולם העבודה, בחירת מקצוע, שלבי ההתפתחות שהאדם עובר בעבודה, שחיקה בעבודה, פיטורין ופרישה. השיעור מבחין בין נשים לגברים בעבודה, ומשווה בין שני העולמות--משפחה ועבודה--בחיי האדם. (אשכול ייעוץ חינוכי)
 

ייעוץ לבית ספר כמערכת

עבודתו של היועץ בבית הספר מזמנת לו אפשרות לבחון את בית הספר כארגון ולנסות לקדם תהליכים ברמה זו. במהלך הקורס הסטודנטים מכירים מושגי יסוד על ארגונים ומערכות, מאפיינים של בית הספר כארגון, תהליכי שינוי בבית הספר בעידן הפוסט מודרני, וכן היבטים של אבחון וייעוץ לבית הספר כמערכת באמצעות תהליכי הערכה.(אשכול ייעוץ חינוכי)
 

יעוץ למשפחה

אחת האוכלוסיות עמן עובד היועץ הם ההורים. הקורס מקנה לסטודנטים ידע בסיסי בהבנת תהליכים משפחתיים על פי הגישה המערכתית-מבנית, תוך התייחסות למשפחה כמערכת המורכבת מתת-קבוצות. רכישת ידע מקצועי בנושא זה מאפשרת ליועץ להדריך את ההורים ולשוחח איתם מתוך הבנת התהליכים מנקודת הראות של ההורים והתלמיד כאחד.(אשכול ייעוץ חינוכי)
 

יסודות בסוציולוגיה חינוכית

השיעור מציג לסטודנטים את הנחות היסוד בגישת הסוציולוגיה אל סוגיות מעשיות בחינוך. השיעור. הוא מתחיל במושגי יסוד בסוציולוגיה בכלל ובסוציולוגיה של החינוך בפרט, וממשיך בניתוח אירועים והסבר תופעות בבתי-הספר ובמערכת החינוך בארץ ובעולם. עוד עוסוק השיעור בהקניית ידע בסיסי על ארגון ומנהל חינוכי, מבנה מערכת החינוך ואי-שוויון חברתי. (קורס ליבה בחינוך)
 

יסודות בפסיכולוגיה חינוכית

השיעור מקנה מושגי יסוד על תפיסות, תהליכים, ועקרונות בסיסיים בפסיכולוגיה הרלוונטיים לתחום החינוך, תוך כדי עידוד חשיבה עצמאית וביקורתית על תהליכים חינוכיים ועל תיאוריות פסיכולוגיות. השיעור מתמקד בתהליכי ההתפתחות הרגשית, הקוגניטיבית והחברתית-תרבותית, כמו גם על התפתחות השיפוט המוסרי, הלמידה, והבדלי המגדר. הוא מציג סוגיות מרכזיות בפסיכולוגיה של הילד והמתבגר, ומאפיינים של הקשר שבין המחנך (הורה/מורה/יועץ) לבין התלמיד. (קורס ליבה בחינוך)
 

כתיבה תקינה ולקויה 

השיעור מקנה לסטודנט ידע על תהליכי הקריאה בהיבטים התקינים והלקויים. הוא יציג ליקויי קריאה, דרכי הערכה ואבחון, ושיטות הוראה וטיפול. בנוסף, תידון התפתחות הקריאה של הילד והגורמים המעורבים בתהליך רכישת הקריאה. ייסקרו היבטים שונים של פעילות הקריאה. ראשית, יוגדרו המרכיבים הפסיכומוטוריים, הקוגניטיביים והרגשיים המשפיעים על רכישה והפניית קריאה תקינה. לאחר מכן יתוארו ליקויים ספציפיים בקריאה תוך התייחסות למקור של כל ליקוי. דגש מיוחד יושם על כלים דיאגנוסטיים ודרכי טיפול. כן יוצגו הגישות השונות להוראת הקריאה.(קורס בחירה בחינוך)
 

לחנך לעתיד – סוגיות בחינוך לקראת עתיד לא ידוע

מערכת החינוך אמורה להכין את התלמידים, בוגריה, לתפקוד מיטבי בעתיד. לשם כך על המחנכים להגדיר מהו תפקוד מיטבי של הבוגר וכיצד יראה העתיד. משימה זו הייתה קשה מאז ומתמיד והיא קשה שבעתיים היום, שכן אנו חיים בתקופה סוערת, בה מתחוללים שינויים מפליגים בתקופות זמן קצרות. אך דווקא בשל היותה תקופה סוערת, הכנת התלמידים לעתיד היא בעלת חשיבות מכרעת. בשיעור זה, הסטודנט יתמודד עם השאלה כיצד מחנכים לקראת העתיד.
לשם כך הסטודנט יכיר מושגים רלוונטיים בחקר העתיד, יתמודד עם השאלה כיצד יראה העתיד, וכיצד רצוי לחנך לקראתו.(אשכול ניהול במערכות חינוך)
 

ליקויי למידה במתמטיקה

במטרה להתאים את דרכי ההוראה וחומרי ההוראה להטרוגניות בכתה, ובמיוחד, על מנת להיענות לצרכי התלמיד המתקשה, מוצג בשיעור מגוון של כלים לניתוח קשיים של תלמידים. השיעור דן בהתפתחות ההבנה של מושגים מתמטיים ובדרכים להבטיח את הבנת המתמטיקה בגן ובבית הספר היסודי. הוא מציג מחקרים על התפתחות קוגניטיבית, העוסקים בקשייהם של הילדים. (אשכול ליקויי למידה)
 

ליקויי למידה בקרב מבוגרים

הסמינריון עוסק בהיבטים קוגניטיביים, רגשיים וחברתיים של לקויות למידה בקרב בוגרים. הסטודנטים משתתפים במחקר אמפירי על ליקויי למידה בקרב מבוגרים. (סמינריון בלקויי למידה)
 

ליקויי שפה ותקשורת באוכלוסיות שונות

השיעור מעניק ידע על שפה ותקשורת והתפתחותם התקינה, כבסיס להבנת מאפייני השפה והתקשורת של ילדים בעלי הפרעות בהתפתחות השפה, התקשורת, והדיבור. כמו-כן נדונים עקרונות וקווים מנחים של שיטות הוראה המתאימות לכל אחת מהאוכלוסיות. (סמינריון באשכול ליקויי למידה)
 

למידה אלטרנטיבית

בשיעור מוצגות דרכי למידה אלטרנטיביות המותאמות לאוכלוסיות שונות ולהוראת דיסציפלינות שונות. ההרצאות מתמקדות בתרומת דרכי למידה אלטרנטיביות להתמודדות עם הטרוגניות של התלמידים בכיתה, בהיבטים האישיים ובהיבטים התרבותיים. מושם דגש על הקשר בין דרכי למידה אלטרנטיביות לבין מהלכים ורעיונות בפיתוח תכניות לימודים. (אשכול לימודי אוריינות)
 

למידה והוראת מתמטיקה בבית הספר הקדם יסודי ובבית הספר היסודי

השיעור הזה מפתח אצל הסטודנט את היכולת להבין תהליכי חשיבה של תלמידים בנושאים נבחרים מתוך תכנית הלימודים בגיל הרך ובבית הספר היסודי, תוך פיתוח היכולת לרפלקציה על הוראת מתמטיקה ולמידתה בהתייחס לתכנים העומדים לרשותנו בעידן הדיגיטלי. בחלקו הראשון, למידה וחשיבה א', מקנה השיעור ידע בסיסי על תהליכי זיכרון ומסביר את השלכות מאפייני הזיכרון על תהליכי למידה.  חלקו השני, למידה וחשיבה ב', מעמיק את הידע על תיאוריות קוגניטיביות בעלות השלכות ישירות על תהליכי למידה במטרה לאפיין למידה יעילה ומיגבלותיה.  (אשכול לימודי אוריינות)
למידה וקשיי למידה
הקורס מגדיר תחילה את ההבדל בין מתקשי למידה ולקויי למידה. קשיי למידה הם קשיים, שמקורם הוא בעיקר סביבתי. ליקויי למידה הם קשיים בעיבוד קוגניטיבי, שהם בד"כ מולדים, ושמקורם בשיבושים בתפקוד מערכת העצבים. שהם לא בהכרח מעיבים על היכולת הקוגניטיבית בתחומים אחרים או על האינטליגנציה בכללה. הקורס מקנה ידע בסיסי בנושאים הקשורים לליקויי למידה. חלקו הראשון מוקדש לבירור נושאים הקשורים לתהליך הלמידה. חלקו השני דן בתהליכי למידה, בהגדרות לקויי למידה ומתקשי למידה, בסוגים שונים של לקויות למידה ובקשר שבין לקות ליכולת הלמידה ולמיומנויות אקדמיות.( אשכול ליקויי למידה)
 

למידה חלופית בבית הספר ובמסגרות אחרות

משבר החינוך בעידן הפוסט מודרני מביא עימו אי-נחת הולכת וגדלה של בעלי עניין שונים מן החינוך הציבורי. כתוצאה מאי-נחת זו מתפתחות חלופות לחינוך ולהוראה, בין אם במסגרת מערכת החינוך ובין אם מחוצה לה. היכרות עם חלופות אלו ועם הסיבות להתפתחותן חשובה עבור אנשים החיים בתקופתנו בכלל ועבור אנשי חינוך והורים בפרט. במהלך השיעור, הסטודנט יכיר חלק מן החלופות לחינוך והוראה וכן את הסיבות להתפתחותן.(קורס ליבה חינוך)
 

לקויות למידה

השיעור דן במודלים תיאורטיים המתארים את הטיפול בתלמידים עם לקויות והפרעות בלמידה. עוד הוא עוסק בכלים ותוכניות לטיפול בלקויות ובהפרעות שונות הפוגעות בלמידה ופיתוח כישורים לניתוח של תהליכי הוראה ולמידה. (אשכול לקויות למידה)
 

מבוא לאוריינות דיגיטלית

השיעור מציג מושגים ומאפיינים טכנולוגיים של מערכות תקשורת חדשניות. הוא סוקר סוגים שונים של טכנולוגיות, ומסביר את השפעתן על התקשורת האנושית ועל צורות השיח. כן מוצגים כלים לשימוש בטכנולוגיות אלה בעבודה החינוכית.(אשכול לימודי אורינות)
 

מבוא לטכנולוגיית המידע

בשיעור מוצגים מושגים בסיסיים מעולם המחשבים, עקרונות ויישומיהם בהוראה, תוכנות המיועדות להוראה ולמידה, קריטריונים להערכת חומרי למידה ממוחשבים, ופיתוח מיומנויות להכנת חומרי למידה באמצעות מחשב.(קורס בחירה חינוך)
 

מבוא לילד עם צרכים מיוחדים

השיעור מקנה לסטודנט רקע תיאורטי על ילדים בעלי צרכים מיוחדים ומידע על הצרכים המיוחדים ועל המגמות הקשורות בחינוך וטיפול בילדים עם צרכים אלה.(אשכול ליקויי למידה)
 

מבוא לייעוץ חינוכי

השיעור מקנה מושגים תיאורטיים בסיסיים על הייעוץ החינוכי, ובמיוחד, על תחומי עבודתו של היועץ, עבודת הפסיכולוג, עבודה מערכתית, עבודה פרטנית, קשרים עם גורמים בקהילה, תכונות ומניעי היועץ החינוכי. הוא עוסק בדילמות הקשורות לעבודת היועץ החינוכי על פי הספרות המקצועית ומתוך ניתוח סיטואציות יעוציות.(אשכול ייעוץ חינוכי)
 

מבוא למנהל חינוכי

השיעור מקנה ידע, הבנה ויכולת ניתוח של נושאים במינהל החינוך. (אשכול ניהול במערכות חינוך)
 

מבוא למערכת החינוך בישראל

השיעור מקנה היכרות עם מערכת החינוך בישראל, בהתייחס אל מושגי יסוד, הגדרות, וניתוח של מערכות חינוכיות, וכן הבנה ויכולת ניתוח של דילמות של מערכות חינוך במדינות מודרניות, לנוכח ההתפתחויות בחברות בהן הן פועלות. בקורס משולבים סיורים במוסדות חינוך. (קורס ליבה חינוך)
 

מבוא לסטטיסטיקה והסתברות

השיעור מקנה ידע בסיסי בסטטיסטיקה תיאורית והסקה סטטיסטית ומפתח מיומנויות של יישום סטטיסטיקה בתחומי דעת שונים במדעי החברה.(קרוס חובה מתודולוגי)
 
 

מבוא לפילוסופיה של החינוך

השיעור מציג את הפילוסופיה כצורת חשיבה ונושאים קלאסיים בפילוסופיה של החינוך. כן הוא  מקנה יכולת לנתח תכנים עכשוויים בחינוך.(קורס ליבה חינוך)
 

מבוא לפסיכולוגיה של הקריאה והכתיבה

השיעור מציג מושגים, תיאוריות ומחקרים על התהליך הפסיכולוגי הכרוך בקריאה ורכישתה, המערכות הקוגניטיביות הכרוכות בקריאה, והוראת הקריאה כן נדונים הגורמים המשפיעים על רכישת הקריאה טרם ההוראה הפורמלית ובמהלכה. הקורס עוסק גם בשיטות שונות להקניית הקריאה ובהבדלים בין שיטת הלימוד באשר למניעת היווצרותם של קשיים ברכישת הקריאה. כן נדונה האפשרות שאופן שגוי או לא מתאים של הקנית הקריאה גורם המביא לקשיי בקריאה וכתיבה.(אשכול ליקויי למידה).  
 

מבוא לתולדות החינוך

השיעור עוסק במשנות פילוסופיות שעסקו בחינוך מתקופת התנ"ך עד דורנו, וחשיבותן לפיתוח השקפה פדגוגית.(קורס ליבה חינוך)
 

מבוא לתורת החינוך וההוראה

השיעור מציג את הפרופסיה של ההוראה כערך, כזכות, וכשליחות. הוא דן במטרות ויעדי החינוך וכיצד הם נקבעים, ובהכרת מושגים בסיסיים בתורת ההוראה, תיאורית האינטליגנציות המרובות היכרות עם שיטות ואסטרטגיות הוראה, למידה, והערכה בכיתה ההטרוגנית, בחינת היתרונות והחסרונות של אפשרויות השימוש היעיל בשיטות הוראה, ושילוב בין שיטות ההוראה וההערכה התאמתם לצורכי התלמיד .(קורס ליבה חינוך)
 

מדידת הישגים והערכתם בחינוך

השיעור מעניק ידע על היבטים התפתחותיים קוגניטיביים של ילדים בגיל ביה"ס היסודי, על התפתחות קוגניטיבית בגיל הילדות, ומדידת כישורים שכליים של ילדים. הוא עוסק במאפייני ההתפתחות הקוגניטיבית של מיומנות למידה בבית-הספר. ובמדידה והערכה של ההישגים בבית הספר בהתבסס על המאפיינים ההתפתחותיים. (סמינריון חינוך)
 

מהי יצירתיות?

השיעור מציג היבטים עדכניים של יצירתיות הקשורים לעשייה של הסטודנטים בעתיד תוך הבחנה בין ארבעה מרכיבים: האדם או האישיות היצירתית, התהליך (הקוגניטיבי) שמחולל חשיבה יצירתית, היבטים של סביבה תומכת או מעכבת ומונעת ביטוי יצירתי, והאופן בו החברה והפרט מעריכים תוצר כיצירתי. כן נעסוק בשאלה איך אפשר למדוד ולהעריך את הביטוי היצירתי. (קורס בחירה חינוך)
 

מוטיבציה ללמידה וההקשר החברתי של בית הספר

השיעור מספק הזדמנויות למידה על עקרונות ותהליכים פסיכולוגיים בחינוך ומעודד חשיבה ביקורתית על תהליכים חינוכיים ועל תיאוריות פסיכולוגיות. כן עוסק השיעור במוטיבציה ללמידה בהקשר החברתי בבית-הספר.(קורס בחירה חינוך)

מחשבים בחינוך המיוחד

הקורס מאפשר היכרות עם יישומי טכנולוגיה ומחשב המשמשים כלים אלטרנטיביים, מסייעים ותומכים לתקשורת וללמידה של אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים. הוא דן בקבוצות אוכלוסייה וצרכיהן, והלקויות הנפוצות: לקויות פיזיות, קוגניטיביות, לקויות למידה ולקויות תקשורת. נבחנים גם כלים של טכנולוגיה מסייעת, תוכנות מחשב ואתרי אינטרנט עבור אוכלוסיות אלה. (אשכול ליקויי למידה)
 

מיומנויות יסוד בראיון הייעוצי

השיעור מקנה בסיס תיאורטי להכרת הראיון היעוצי ככלי מרכזי בעבודתו הטיפולית של היועץ ומיומנויות להפעלת הראיון הייעוצי באמצעות אימון והתנסויות. עוד מקנה השיעור ידע בסיסי בסוגיות מרכזיות ביחסי מטפל-יועץ, ומטופל-נועץ. (אשכול ייעוץ חינוכי)
 

מיומנויות ניהול מתקדמות בבתי הספר

השיעור עוסק במיומנויות הניהול של מנהלים במגזר הציבורי האזרחי, המגזר השלישי, הנדרשות כדי להתמודד עם העולם הארגוני המורכב בו הם פועלים. מורכבות זו משתקפת בהיות הארגונים לומדים ומשתנים תדיר, ומבססים את הצלחתם על שינוי וחדשנות בסביבה הגלובלית, תוך שהם חשופים להשפעות ואתגרים, ותוך תחרות על משאבי הון וכוח אדם, בהנחה שהמנהלים צריכים להיות מסוגלים לחשיבה אינטר-דיסציפלינרית הסופגת ומטמיעה השפעות מתחומי ידע שונים. חלק ניכר מהקורס מוקדש לדיון בדוגמאות (case studies) מבתי ספר.(אשכול ניהול במערכות חינוך)
 

מנהיגות חינוכית, יזמות והובלת שינוי בבתי הספר

השיעור עוסק במנהיגות במערכת החינוך והובלת צוות הניהול הבית ספרי לנקיטת יוזמות פרואקטיביות, להתוויית השינויים בתוך בית הספר במימדים הניהוליים-פדגוגיים. כן עוסק השיעור בביסוסם של שינויים המחזקים את בית הספר כך שיתאים לשינויים בסביבה בה הוא פועל.(אשכול ניהול במערכות חינוך)
 

מניעת אלימות

השיעור מציג ידע על אלימות כפי שהיא מתבטאת בתחומים שונים בחברה. הוא דן בהסברים הפסיכולוגיים של התופעה מתוך התייחסות לכעס כמקדים אלימות, לאלימות כלפי פנים וכלפי חוץ. כן בוחן השיעור את התופעה גם  מהיבט חברתי כפי שהוא בא לידי ביטוי בתוך בתי-ספר בין הילדים, בבתים בין הורים וילדים, ובין גברים ונשים. הוא מציע דרכים להתמודדות עם האלימות וצמצום שכיחותה. (קורס בחירה חינוך)                             

מעולמם של מורים

השיעור מצביע על תפיסת עולם כמשימה שמטרתה עשיית דבר מה בעל משמעות. השפה מסייעת לנו לארגן ידיעות ומאוויים בצורת נרטיב, שמגדיר את הרצונות והשאיפות ומשמש אותנו בהפיכת מהלך חיינו לבעל משמעות וחשיבות. הסמינריון יוצא מהסיפור האישי (הנרטיב), המוגדר  כעולמם של המורים. במהלך השיעור ננתח את הנרטיב הזה ונחלץ ממנו תובנות כדי ליצור אמצעים להתפתחות אישית ומקצועית של המורה/הסטודנט. (סמינריון בחינוך)
 

משפחתו של הילד עם צרכים מיוחדים

השיעור עוסק בהכרת התהליכים המתרחשים במשפחה שאובחן אצלה ילד עם צרכים מיוחדים, השפעת נוכחות הילד על ההורים, האחים, והמשפחה המורחבת, היבטים רגשיים, כלכליים חברתיים ותפקודיים. בחינת דרכי התמודדות של משפחות והסתגלותם, דרכי עבודה של אנשי מקצוע בתמיכתם במשפחות.(אשכול ליקויי למידה)
 

מתודיקה להוראת המתמטיקה

השיעור עוסק באפיון הלקויות בהבנת מתמטיקה בקרב תלמידים בעלי סגנונות למידה שונים.  הוא מתמקד באפיון הקשיים, השגיאות והתפיסות המוטעות במתמטיקה בקרב אוכלוסיות מיוחדות. כן נידונות גישות בהוראת המתמטיקה בחינוך המיוחד, הקשרים בין הגישות לדרכי ההוראה, במטרה להביא לגמישות בתוכניות התערבות והוראה. ניתוח תצפיות וראיונות עם לומדים מתקשים. הבנת תהליכי רכישת ידע בקרב המתקשים בלימוד המתמטיקה.(אשכול ליקויי למידה)
 

נוער בסיכון

בשיעור מוגדרים ממדי התופעה של נוער הנמצא בסיכון, במטרה להבין את קשיי ההסתגלות של בני נוער. לדון בדרכי מניעה של ניתוק, התערבות, וטיפול מהיבט פרטני וחברתי.(אשכול ייעוץ חינוכי)
 

נוער וצעירים בחברה המודרנית

השיעור מציג את ייחודו של גיל ההתבגרות בתחום הפיזיולוגי הרגשי, הקוגניטיבי, המשפחתי, החברתי והמקצועי, ודן במורכבות התהליכים שמתבגרים עוברים בפרק זמן קצר יחסית, ובסוגיות ייחודיות הקשורות לגילם, לרבות התייחסות לשלב היציאה של מתבגרים מהבית – שלב ה"שיגור".(אשכול ייעוץ חינוכי)
 

ניהול בית הספר בסביבה מתוקשבת

ניהול בית-ספר מצריך הכרת היבטים שונים של הניהול: ארגון, משאבי אנוש, תקצוב, וכן יכולת לשלב את בית-הספר בקהילה. הקורס מציג בפני הסטודנטים אפשרויות לשימוש מושכל בתקשוב על ידי הנהלת בית-הספר באופן שמעצים את פעולתה. לשם כך נבחנות האפשרויות הכרוכות בתקשוב ונקודות ההשקה של התקשוב עם הניהול, הפדגוגיה, וההעצמה הקהילתית.(אשכול ניהול במערכות חינוך)
 

ניהול והדרכה במסגרות לגיל הרך

השיעור עוסק בחשיבותה של ההתנסות הראשונית בגן הילדים עבור הילד ומשפחתו כבסיס לאמון וביטחון בעתיד. הוא סוקר את פעילותו של הצוות החינוכי בגן על פי התפיסה המערכתית, המתייחסת לקבוצת הילדים, להוריהם, למשפחותיהם ולאיפיוני הקהילה שאליה הם משתייכים. כמו כן נבחן מקומו של הצוות החינוכי כמקדם חקר ולמידה של ילדים ומרחיב את עולמם באמצעות פעילויות מכוונות ובהתייחסות לחוויות מזדמנות.(אשכול חינך בגיל הרך)
  

ניהול עובדים בשירות הציבורי

מטרות השיעור להציג תיאוריות ויישומים בסיסיים של ניהול משאבי אנוש, הכרת זיקתו של ניהול משאבי אנוש לניהול בכלל, ולמנהל הציבורי בפרט. במהלך השיעור ירכשו הסטודנטים ידע וכלים לניתוח ניהול משאבי אנוש, תוך התמקדות בהיבט היישומי כפי שהוא בא לידי ביטוי במגזר הציבורי.(אשכול ניהול במערכות חינוך)
 

ניצני אוריינות

השיעור מקנה ידע על ניצני אוריינות ומאפייני התפתחות הקריאה והכתיבה של ילדים טרם כניסתם למסגרות למידה פורמאלית בבית-הספר. הוא דן בדרכים ופעילויות לטיפוח והעשרה של ניצני אוריינות במסגרות החיים של הילד, ובהדרכה לפעילות משותפת עם ילדים המפתחים ניצני אוריינות. (אשכול לימודי אוריינות)
 

ניתוח וניווט התנהגות ילדים בגן הילדים

השיעור מקנה ידע על שלבי ההתפתחות של הילד בגיל הרך, הוא מתמקד בתינוקות ופעוטות ועוסק בהתפתחות הרגשית והחברתית של הילד. התלמידים יכירו את תהליכי ההתפתחות הנורמטיביים ומשמעותם לגבי הסתגלותו של הילד למסגרת המשפחתית והחינוכית. כמו כן, מוצגים כלי תצפית, הערכה, ומדידה של ההתפתחות הרגשית והחברתית, של איכות הסביבה הפיסית, של המסגרת החינוכית, ושל איכות הטיפול והחינוך הניתנים לילדים. כן נידונות תוכניות התערבות.(אשכול חינוך בגיל הרך)
 

סדנת תיאטרון פלייבק לגיל הרך

תיאטרון פלייבק הוא תיאטרון אימפרוביזציה בו הקהל מספר סיפורים אישיים, המוצגים ע"י השחקנים בזמן אמת על הבמה, באמצעות "שיקופים" או "החזרות", המובעים באמצעים אומנותיים מתוך מחויבות לסיפור שעלה מהקהל. בסדנת 'פסיכו-פלייבק לגיל הרך', המשתתפים מתוודעים לכלים וטכניקות תיאטרליים מתוך תיאטרון הפלייבק והאימפרוביזציה. המשתתפים לומדים להכיר את עצמם מחדש דרך סיפורים ותיאורים של מצבים בחיים ומקצועם העתידי. טכניקה זו יעילה להשגת מטרות בחינוך בגיל הרך. המשתתפים לומדים באופן חוויתי, על עצמם, ולומדים כלי שימושי לעבודה עם ילדים. הסדנה מחולקת לשני חלקים: בסמסטר הראשון המשתתפים מעבדים את הידע התיאורטי שלמדו בתחום החינוך לגיל הרך, דרך המיומנויות שהם רוכשים מהעיסוק בתיאטרון. בסמסטר השני הסדנה מתמקדת בלימוד תיאטרון פלייבק ככליהמסייע בעבודה עם ילדים על הנושאים המופיעים בסילבוס.(אשכול חינוך בגיל הרך)
 

סוגיות בחקר הקריאה

הסמינר מציג לסטודנטים שיטות מחקר בקריאה ועוסק בשאלה כיצד לתכנן ניסוי מעבדה כדי לנתח את הנתונים, ולפרש אותם בהתייחס לתהליכים הקוגניטיביים שבבסיס תהליך הקריאה ועל-פי מודלים של ייצוגים מנטליים. (סמינריון בליקויי למידה)
 

פוליטיקה וחינוך

השיעור מסייע להבין את הקשר בין חינוך לפוליטיקה. הוא דן בסוגיות חינוך על רקע התפתחויות חברתיות ופוליטיות בישראל. עוד הוא דן במתחים בין מרכיבים שונים בחברה הישראלית על ציר הזמן והשפעתם על עיצוב מדיניות חינוכית כוללת וכן בסוגיות ממוקדות. (סמינריון בחינוך)  
 
 

פיתוח מיומנות שפה במסגרת החינוכית – היבטים תיאורטיים ומעשיים

השיעור מקנה ידע תיאורטי על שפה, אוריינות, זיכרון ולמידה, וידע מעשי על כלים, שיטות עבודה ואסטרטגיות לפיתוח מיומנויות שפתיות אצל ילדים במסגרת החינוכית. לקראת סופו, מתנהלת סדנה לסיכום כל אחד מנושאי הקורס. הסטודנטים מתנסים בעיבוד שיטות העבודה שהוצגו והתאמתן לתוכניות הלימודים בגן ובבית הספר.(אשכול לימודי אוריינות)
 

פסיכולוגיה התפתחותית של הגיל הרך

בשיעור מוצגת הפסיכולוגיה ההתפתחותית ושיטות המחקר, וההתפתחות הפיזית, הרגשית, הקוגניטיבית, הלשונית, החברתית והמוסרית של ילדים בתקופת הילדות. כן נידון המחקר העכשווי, שאלות עקרוניות במחקר ותיאוריות ההתפתחות המרכזיות. הקורס מתחיל בסקירה על תקופת הינקות ואחר כך מתמקד בגיל הרך וגיל הגן וסוקר בקצרה גם את מאפייני ההתפתחות בתחילת בית הספר היסודי.(אשכול חינוך בגיל הרך)
 

פרקים בספרות החינוך היהודי

השיעור בוחן את הקשר בין התלמיד, הרב והמורה במקורות חז"ל. (קורס בחירה חינוך)
 

קשיי קשב וניתוח התנהגות

הקורס מיועד למורים, גננות, ואנשי חינוך בעוסקים בבניית תוכניות התערבות. מטרת הקורס היא להקנות לסטודנטים כלים לבניית תוכניות התנהגות ליחיד או לקבוצה, וכלים לביצוע הערכה של יעילותה. שתי גישות יוצגו לסטודנטים: האחת, ניתוח התנהגות יישומי (ABA) והשנייה, ניתוח בגישה הקוגניטיבית-התנהגותית.(אשכול ליקויי למידה)
 

קשיים בקריאה ובכתיבה

השיעור דן בהיבטים של תהליך הקריאה בהם מתגלים קשיים. בדיון מובהרים ההבדלים בין קשיים שמקורם אורגני (למשל תקשורת לקויה בין המיספרות המוח) לבין קשיים שמקורם סביבתי, המתבטאים בהיקף אוצר המילים ובידע מוגבל על העולם. כמו-כן נדונים קשיים הנובעים מהעדר יכולת קשב, וקשיים אמוציונאליים כגון יחס שלילי לביה"ס. הקורס עוסק גם בנושאים הקשורים באיתור המתקשים בקריאה, בהערכה ובטיפול בבעיות קריאה וכתיבה. (אשכול ליקויי למידה)
 

שותפות ביה"ס וקהילה

השיעור מציג את המחקר בשלושים השנים האחרונות המדגיש ששילוב ההורים בפעילויות הלימודיות והחינוכיות של בית-הספר תורם לשיפור הלמידה בתחום האקדמי, האישי והחברתי. הוא דן בשילוב כמקרב את בית-הספר למשפחה ואת ההורים לבית-הספר, כשותפים פעילים בקבלת החלטות בבית-הספר ובהפעלה של  תוכניות הלימודים. השותפות בין בית-הספר והקהילה תורמת להתפתחות והעשרה של התלמידים ותדמיתו החיובית של ביה"ס בקהילה שעוזרת למורים להכיר את התלמיד ואת הרקע המשפחתי שלו ומעניקה להורים את התובנות הדרושות בהתייחסות אל ילדם כתלמיד.(סמינריון בייעוץ חינוכי)
 

שיטות מחקר

הקורס מציג בפני הסטודנט את החשיבה המדעית ועקרונותיה, ומקנה כלים וידע שמאפשרים קריאה ביקורתית של מחקרים ויכולת לתכנן מחקר בסיסי במדעי החברה.(קורס חובה מתודולוגי)
 

שילוב הילד בעל צרכים מיוחדים

השיעור מקנה רקע תיאורטי על יחס החברה לאנשים בעלי צרכים מיוחדים ושונות חברתית, רפואית או לימודית. הוא מסייע לגבש הבנה ודעות חיוביות כלפי אנשים בעלי צרכים מיוחדים, להכיר את  התאוריות על סטיגמה, נורמליזציה, ותיוג, המסייעות להבנה של תופעות חברתיות הקשורות בהן. עוד הוא מסייע להכיר את דרכי השילוב של ילדים בעלי צרכים מיוחדים בכיתות רגילות ושיטות הוראה ודרכי עבודה המקדמות את השילוב של כל הילדים בכיתה ההטרוגנית.(קורס בחירה חינוך)
 

שילוב, הכלה ומסגרות מיוחדות לילדים בעלי צרכים מיוחדים במערכת החינוך

הסמינריון מעמיק את ההבנה של תהליכים בחינוכם של ילדים בעלי צרכים מיוחדים, במסגרות רגילות ומסגרות מיוחדות ומציג יישום של כלים בסיסיים של מחקר: תכנון, איסוף נתונים ועיבודם, כתיבה אקדמית בסגנון APA, והכנת עבודה סמינריונית.(סמינריון בליקויי למידה)
 

שימושי מחשב א'

השיעור מיועד להקנות לסטודנט ידע יישומי בסיסי (פרק א') בסטטיסטיקה תיאורית, באמצעות תוכנת SPSS. במהלך השיעור נלמד איך להציג ולתאר נתונים כמותיים באמצעות טבלאות ובאמצעות דיאגרמות בהתאם לסולם המדידה של המשתנה, ונבחן קשרים בין משתנים.(קורס חובה מתודולוגי)
 

שימושי מחשב ב'

השיעור מיועד להקנות לסטודנט ידע יישומי בשיעור מתקדם בסטטיסטיקה, העוסק בסטיסטיקה היסקית. הלימודים מסתייעים בתוכנת SPSS. הסטודנטים לומדים להתאים מבחנים סטטיסטיים של בדיקת השערות לסוגי השערות ושאלות מחקר. עוד מתנסים הסטודנטים בדיווח על ממצאים במבחני ההשערות השונים.(קורס חובה מתודולוגי)
 

שינוי במערכת החינוך – בהתבוננות ביקורתית

העולם המערבי חלוק בגישתו לחינוך בין תפיסת המודרנה לבין התפיסה הפוסט-מודרנית. שינוי תודעתי זה משפיע על מגוון רחב של התבוננויות בהיבטים מהותיים בחיינו, ובכלל זה גם על מערכת החינוך. בתקופה זו חוֹוָה מערכת החינוך דרישה לשינויים וביקורת על תפישות השינוי. בסמינר זה, נעסוק בגורמים לצורך בשינוי במערכת החינוך, במימדי השינוי ובגישות המבקרות את תפישות השינוי.(סמינריון בניהול מערכות חינוך)
 

שפה ומוח

השיעור עוסק בתהליכים הנוירו-קוגניטיביים המעורבים בהבנה ובהבעה של שפה דבורה וכתובה. במהלך השיעור נלמדים ההיבטים הפונולוגיים, המורפולוגיים, הסינטקטיים, הסמנטיים והפרגמטיים של עיבוד שפה במוח התקין. כן, נדונים מבנה המוח, אזורי השפה ועיבודה.(אשכול ליקויי למידה)
 

תיאוריות באישיות ומשמעותם בחינוך

השיעור עוסק בקשר בין תיאוריות אישיות לבין יעדים חינוכיים. נידונות תרומות של תיאורטיקנים מרכזיים ומודגש הבסיס הערכי של כל אחת מהתיאוריות וההשלכות שלה על המעשה החינוכי.(אשכול ייעוץ חינוכי)
 

תיאוריות למידה, טיפוח למידה, וקשיי למידה

הסמינריון דן בתיאוריות למידה, ובאפשרויות היישום של תיאוריות למידה במסגרות הוראה. הוא מתחיל בשאלה מהי ידיעה ולמידה (אפיסטמולוגיה), איזה מציאות אנחנו מסוגלים לדעת ובאיזה ודאות (אונטולוגיה). אחר-כך נדונה השאלה איזה ידיעות נרכשות וכיצד, ואיזה ידיעות מובנות מראש במערכת העצבית. לבסוף נדון יישום תיאוריות הלמידה בהוראה במציאות חיינו.
(סמינריון בליקויי למידה)
 

תכנון תוכניות לימודים

תוכניות לימודים מגדירות את סוגי הידע והגישה החינוכית המאפיינים את בתי-הספר והתנהלותם. תפיסות אלה אינן מקובעות, הן מושפעות משינויים והתפתחויות בחינוך בעולם ובארץ. השינויים מתבטאים בתפיסות התכנון, ביישומן והערכתן של תוכניות הלימודים. השיעור מסייע להבין את ההתפתחויות שחלו בתכנון ובהערכת תוכניות לימודים במאה האחרונה ובוחן התפתחויות כלכליות-חברתיות והשפעתן על הגישה לידע והפעלתו ועל שיטות ההערכה בארץ ובעולם. (קורס ליבה בחינוך)
 
 

תקשורת בין המערכת הבית-ספרית למערכת המשפחתית

המחקר בשלושת העשורים האחרונים מצביע על תרומתן החשובה של המשפחות ומסגרות התמיכה הבלתי פורמאליות במשפחה ובקהילה לשיפור ההישגים הלימודיים של ילדיהן. השיעור נועד להקנות ללומדים את הרקע התיאורטי והמעשי המסייע להעצמת הורים בחינוך, לאפשר למשתתפים התנסויות ורכישת מיומנויות המסייעות לתמוך בחינוך של ילדיהם ולעודד את ההורים לקחת חלק פעיל בלימודיהם של ילדיהם בבית ובקהילה. (אשכול לימודי אוריינות)