תכנית הלימודים בתואר ראשון בכלכלה


החוג לכלכלה מציע  תכנית לימודים המשלבת ידע תיאורטי עם ידע יישומי ומעשי בתחום הכלכלה.

.B.A בכלכלה

התוכנית בכלכלה מוצעת ב-2 מסלולים:
 

תואר ראשון בכלכלה  חד-חוגי

התכנית מקנה ידע מעמיק בתחומי הכלכלה התיאורטיים, האמפיריים ותחומי המימון. התכנית מיועדת לתלמידים שמייעדים עצמם להתמחות במקצועות הכלכלה ומציעה נוסף לידע בסיסי בתחום גם קורסים מתקדמים וקורסי הרחבה כגון מימון, חשבונאות ניהולית, חקר ביצועים וכלכלת הסביבה. ידע זה יאפשר לבוגרים להשתלב בשוק העבודה או להמשיך לתואר שני בכלכלה או מינהל עסקים.
 

תואר ראשון בכלכלה  דו-חוגי

מטרתה להעניק לבוגרים ידע בתחום הניהול לצד ידע בתחום הכלכלה. השילוב בין השניים  מאפשר התמחות בפן הניהולי של מקצועות הכלכלה ומקנה לסטודנטים העשרה רחבה על מנת שיוכלו להשתלב במגזר העסקי. לחצו לרשימה המלאה.
 
 

מבנה תכנית הלימודים בחוג לכלכלה

שנה א'

שם הקורס

נ.ז.

הערות

מתמטיקה לכלכלנים א'  שו"ת 4  
מתמטיקה לכלכלנים ב'  שו"ת 5  
מבוא לכלכלה מיקרו- שו"ת 4  
מבוא לכלכלה מאקרו- שו"ת 4  
סטטיסטיקה לכלכלנים א'- שו"ת 3  
סטטיסטיקה לכלכלנים ב'- שו"ת 3  
יסודות החשבונאות- שו"ת 3  
יסודות ניהול השיווק- שיעור 3  
מבוא למשפט עסקי 3  
הדרכה ביבליוגרפית 2  
שימושי מחשב 3  
מבוא לתמחיר וחשבונאות ניהולית 3  
סה"כ 40  
 

שנה ב'

שם הקורס

נ.ז

הערות

מיקרו כלכלה א'-שו"ת 4 סמסטר א
מאקרו כלכלה א'- שו"ת 4 סמסטר א
מימון הפירמה א' שו"ת 3 סמסטר א'
מבוא לחקר ביצועים שו"ת 3 סמסטר א
מיקרו כלכלה ב'- שו"ת 4 סמסטר ב
מאקרו כלכלה ב'- שו"ת 4 סמסטר ב'
מימון הפירמה ב' (השקעות) שו"ת 3 סמסטר ב'
ארגון ענפי- שיעור 3 סמסטר ב'
כלכלת סביבה ומשאבי טבע-  3 סמסטר ב'
יישומי מחשב בכלכלת עסקים- שו"ת 3 סמסטר ב'
מבוא לאקונומטריקה –שו"ת 4 סמסטר ב'
אנגלית לתקשורת עסקית  4 סמסטר א'
סה"כ 42  
 

שנה ג'

שם הקורס

נ.ז.

הערות

כלכלת ישראל- שיעור

3  
מסחר בינלאומי- שו"ת 3  
סמינריון-  4  
סמינריון/פרקטיקום 4  
קורסי בחירה מתקדמים 24  
     
סה"כ  38  

 

 

  • המכללה האקדמית גליל מערבי שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינוים ללא הודעה מוקדמת בפרטים המופיעים בדפים אלו.
  • פתיחת מסלול או קורס מותנית במספר הסטודנטים הנרשמים.