תכנית הלימודים בתואר ראשון בקרימינולוגיה


בין הקורסים הנלמדים: תיאוריות בקרימינולוגיה, דרכי ענישה, שיקום אסירים, עבריינות נוער, פשע מאורגן, דיני עונשין, מערכת אכיפת החוק ובתי משפט בישראל, טרור ופשיעה, עבירות צווארון לבן, פסיכופתולוגיה ופשיעה, עבירות מין ועוד.

.B.A בקימינולוגיה

התוכנית בקימינולוגיה מוצעת ב-2 מסלולים:
 

תואר ראשון בקרימינולוגיה חד-חוגי

התכנית מיועדת למי שרוצה להתמחות בתחום הקרימינולוגיה, פשיעה על תחומיה השונים,  מחקר התנהגויות ועוד.
 

תואר ראשון בקרימינולוגיה דו-חוגי

המסלול הדו-חוגי מאפשר רכישת ידע וכלים בשני תחומים שונים ובכך גם טומן בחובו אפשרויות תעסוקה מגוונות יותר. לחצו לרשימה המלאה.
 
הלימודים הינם במסלול של שלוש שנים - 120 נקודות זיכוי.

מבנה תכנית הלימודים בחוג לקרימינולוגיה- מסלול חד חוגי

שנה א'

שם הקורס
נ"ז
תיאוריות בקרימינולוגיה
6
תיאוריות בקרימינולוגיה - תרגיל
 
מבוא לפסיכולוגיה
5
מבוא לפסיכולוגיה - תרגיל
 
מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב
6
מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב-תרגיל
 
דרכי הענישה הפלילית א'+ב'
4
שיטות מחקר א'+ב'
4
כתיבה מדעית ושימוש במאגרי מידע
1
קורסי בחירה
12
קורס העשרה
4
סה"כ
42
 

שנה ב'

שם הקורס
נ"ז
מבוא לסוציולוגיה א'+ב'
5
מבוא לסוציולוגיה א'+ב'- תרגיל
 
דיני עונשין א+ב
4
סטטיסטיקה למתקדמים ושימושי מחשב
2
סטטיסטיקה למתקדמים ושימושי מחשב- תרגיל
 
פסיכולוגיה חברתית א'+ב'
4
תיאוריות של האישיות
2
קורסי בחירה
14
קורס העשרה
2
1 סמינריון עיוני
4
סה"כ
37
 
 

שנה ג'      

                                       
שם הקורס
נ"ז
ויקטימולוגיה א'+ב'
4
סטייה חברתית א'+ב'
4
מבוא לפסיכופתולוגיה ועבריינות א'+ב'*
5
מבוא לפסיכופתולוגיה ועבריינות א'+ב'
 
חברה ישראלית א'+ב'
4
קורסי בחירה
14
קורס העשרה
2
2 סמינריונים מחקריים
8
סה"כ
41
 

סמינריונים

שם הקורס
נ"ז
שיקום עבריינים- סמינריון עיוני
4
עבירות והפרעות נפש- סמינריון עיוני
4
סוגיות במוסדות כוללניים – סמינריון מחקרי
4
מחשבות אובדניות והתנהגות אובדנית – סמינריון מחקר
4
מימדים של אלימות -סמינריון מחקר
4
עבריינות וסטייה: תגובה חברתית ומנגנוני שפיטה- סמינריון מחקרי
 
4
 
 

פרו-סמינריונים

שם הקורס
נ"ז
פסיכולוגיה של השפיעה
4
אחריות פלילית וענישה- מבט תיאורטי
4
 

קורסי בחירה

שם הקורס
נ"ז
מוח ופשיעה: היבטים נוירו-ביולוגים של התנהגות
4
עבירות מין
2
פשע מאורגן
2
התערבויות
4
משפחה, הורות ופשיעה
4
מגדר פשיעה וקורבנות
2
רב תרבותיות ופשיעה
2
עבריינים וקורבנותיהם
2
סמים מסוכנים
4
טרור ופשיעה
2
העבריין בתקשורת
2
עבריינות נוער
4
מבוא לסוגיות ופרנסיות
2
אלימות במקומות עבודה
2
טיפול באלימות גברים: טיפול רגיש מגדר
4
התעללות והזנחה של ילדים
4
אקולוגיה של הפשיעה
2
מיעוטים במערכת אכיפת החוק
4
 

קורסי העשרה 

                                                                                                          
שם הקורס
נ"ז
גבריות ואבהות בעידן המודרני
2
גישות תיאורטיות בתחום הרווחה החברתית
2
השואה – סוגיות נבחרות
2
יסודות הניהול
2
 

מבנה תכנית הלימודים בחוג לקרימינולוגיה- מסלול דו חוגי

שנה א'

שם הקורס
נ"ז
תיאוריות בקרימינולוגיה
6
תיאוריות בקרימינולוגיה - תרגיל
 
מבוא לפסיכולוגיה
5
מבוא לפסיכולוגיה - תרגיל
 
מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב
3
מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב-תרגיל
 
דרכי הענישה הפלילית א'+ב'
4
כתיבה מדעית ושימוש במאגרי מידע
1
שיטות מחקר
4
סה"כ
23

שנה ב'

שם הקורס
נ"ז
מבוא לסוציולוגיה א'+ב'
6
מבוא לסוציולוגיה א'+ב'- תרגיל
 
סטטיסטיקה למתקדמים ושימושי מחשב
3
סטטיסטיקה למתקדמים ושימושי מחשב- תרגיל
 
פסיכולוגיה חברתית        
4
סמינריון עיוני
4
סה"כ
17
 

שנה ג'

 
שם הקורס
נ"ז
סטייה חברתית א'+ב'
4
מבוא לפסיכופתולוגיה ועבריינות א'+ב'*
6
מבוא לפסיכופתולוגיה ועבריינות א'+ב'
 
קורסי בחירה (מתוך רשימת קורסי בחירה לעיל)
6
סמינריון מחקרי (מתוך רשימת הסמינריונים לעיל)
4
סה"כ
20
 
 
  • המכללה האקדמית גליל מערבי שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינוים ללא הודעה מוקדמת בפרטים המופיעים בדפים אלו.
  • פתיחת מסלול או קורס מותנית במספר הסטודנטים הנרשמים.