קורס “התעללות והזנחה של ילדים”: ד”ר בני ביילי

סיור ב”בית אהבה” בקרית ביאליק

מפגש עם אחראית עו”סים בפנימייה. המפגש כלל סיור בפנימייה ושיחה עם העו”ס על אוכלוסיית ילדי הפנימייה – סוגי פגיעות רווחות, התערבויות רווחות, תוצאות התערבויות, דילמות וקשיים בהתערבות עם ילדים שנפגעו בביתם בילדותם.

קורס “היבטים טיפוליים וקהילתיים של שרותי התקון בישראל”: ד”ר יעקב ראובן

סיור לקהילת גמילה מחומרים פסיכו-אקטיביים מלכישוע

הסטודנטים נפגשו עם מכורים הנמצאים בטיפול ועם הצוות הטיפולי ושמעו על סוגי התמכרויות, דרכי טיפול במכורים, שלבי הטיפול השונים ועל החוויה של המטופלים.

קורס  ‘משפחה, הורות ופשיעה’: ד”ר לימור יהודה

סיור ב”כפר הנוער נירים” ‘נירים’

הסטודנטים נחשפו למציאות של בני נוער בסיכון המצויים בקצה הרצף הטיפולי. המפגש עם חניכי המקום ורקעם החברתי-אישי המחיש הלכה למעשה את הנלמד בקורס וחידד סוגיות מקצועיות בתחום הקרימינולוגיה.

קורס  “נערות במצוקה”: ד”ר לימור יהודה

סיור במעון ‘אופק נשי’

המטפל בנשים הנמצאות במעגל הזנות וההתמכרות. בסיור, הסטודנטים נחשפו למציאות הקשה של הנשים. המפגש ‘פנים אל פנים’ עם תופעת הזנות וההתמכרות, חשף את הסטודנטים לסיפורים אישיים והעניק היבט יישומי ומציאותי לידע הנלמד בקורס. הסיור ב’אופק נשי’ מתואר על ידי הסטודנטים כמטלטל רגשית, מנפץ סטיגמות ואינו מותיר אף אחד ממשתתפיו אדיש לתופעת הזנות בישראל.

קורס סמינריון עיוני “שיקום עבריינים”: ד”ר לימור יהודה

סיור בכלא חרמון

המתאפיין בהתמקדות בשיקום וטיפול בין כתלי הכלא. הסיור מפגיש את הסטודנטים עם המציאות של אסירים בכלא. במהלך הסיור הסטודנטים נפגשים עם בעלי תפקידים שונים בכלא, נחשפים לכיתות הלימוד, למרחבי תעסוקה של אסירים ולמרחב המגורים של האסירים, תוך התוודעות לכללי האגף ולהבדלים בין האגפים השונים. במהלך הסיור מתקיים מפגש עם אסיר המשתף את סיפורו האישי ומתקיים שיח פתוח בין האסיר לסטודנטים

קורס סמינריון עיוני “הרשאות שווא בהליך הפלילי”: ד”ר יוסף זוהר

  סיור בבית משפט השלום בעכו

שכלל סיור באולמות בית במשפט, פגישה עם המזכיר הראשי של בית המשפט וישיבה בדיון שמתקיים בבית המשפט ביום הסיור. לאחר הסיור, אחד הסטודנטים כתב:. הדיון באולם בית המשפט ריתק אותי מאוד. זהו היה דיון שעסק בשלב ההוכחות שהתנהל בין 2 עדים (שוטרים) לעבירה שביצע החשוד לבין סנגורו.