תכנית הלימודים בתואר ראשון בשימור

תכנית הלימודים בתואר ראשון בשימור


הלימודים מתקיימים בצורה מרוכזת בימים שני ושישי. ימי הלימוד אינם כוללים אנגלית וסיורים. תכנית הלימודים נמשכת שלוש שנים, כולל סמסטר קיץ (9 סמסטרים).

.B.A בלימודי שימור

להלן המבנה לפי שנות הלימוד:

שימור- שנה ראשונה


בשנת הלימודי ם הראשונה מתרכזת התכנית בהיסטוריה, ארכיאולוגיה, אדריכלות ואמנות, עם תשתית של קורסי מבוא המעניקים ידע נרחב ורלוונטי כבסיס ללימודי השימור. למשל: מבוא לארכיאולוגיה של ארץ ישראל, אתרים גיאוגרפיים, מורשת התרבות הקלאסית, תולדות האדריכלות ותולדות האמנות בתקופות השונות. תכנית הלימודים של שנה א' תיצור זיקה ישירה להמשך הלימודים.

שימור- שנה שניה

בשנת הלימודים השנייה, במקביל לשיעורים מתקדמים במדעי הרוח, משולבים קורסים כגון: תיעוד מבנים, גישות ושיטות בשימור, טכנולוגיות וחומרים ועוד. שיעור בנושא מורשת ופיתוח בחופי ישראל ממחיש את המתח בין שימור לפיתוח ומוביל לדיון באתרים ומבנים באזורים שונים בישראל. הסדנא בשימור חומרים והשיעורים בנושא תורת הבנייה מכניסים את הלומדים לסוגיות מעשיות של שימור עכשווי. הקורסים המתקדמים במקצועות מדעי הרוח מובילים אל העבודה הסמינרית, בה יבחר הסטודנט נושא המורכב משני היבטים, בהתאם לעקרונות התכנית: מחד, היבט מורשת, למשל: תולדות עיר, אתר או מבנה, סגנונו, מיקומו וההשלכות של מרכיבים אלה (דוגמא: תולדות מבנה היסטורי צלבני בעכו). מאידך, תעסוק העבודה הסמינרית בסקירת מצבו של המבנה ובתיאוריות והאפשרויות לשימורו. על העבודה לגבש הצעה מעשית לטיפול במבנה על בסיס חשיבותו ההיסטורית. שני ההיבטים הללו מקבלים חיזוק מתכנית הלימודים עצמה ולפיכך, ההנחייה תתבצע על ידי מנחה ראשי, ובמקביל על ידי מנחה נוסף, המייצגים יחד את ההיבט התיאורטי והמעשי. ניתן לראות בעבודה הסמינרית מעין "פרויקט מחקר עיוני" המקביל ומוביל לפרויקט המעשי.

שימור- שנה שלישית

שנת הלימודים השלישית מתאפיינת בהעברת הדגש מנושאים כלליים ותיאורטיים אל תכנית הכשרה מעשית בשימור המתקשרת לאתרים ומבנים ספציפיים. בין הקורסים: טכנולוגיות וחומרים תואמי שימור, בעיות הנדסיות בשימור, טכנולוגיות שימור באתרי עתיקות ושיעור על המוזיאונים ותרומתם לשימור המורשת.

פרויקט הגמר בשנה זאת מהווה סיכום וסינתזה של היבטי השימור ומאפשר התנסות במגוון האתגרים, האתרים והבעיות של משמרים בשטח. הפרויקט מחולק לשניים: חלקן הראשון הוא סמינריון עיוני העוסק בסוגיות יסוד בשימור המורשת של אתרים היסטוריים וארכיאולוגיים בעולם ובישראל ומהווה הכנה לחלק המעשי. חלקו השני של הפרויקט עיקרו אכן התנסות והערכת תהליך השימור באתר נבחר, תוך הנחיה צמודה.

מבנה תכנית הלימודים בחוג לשימור

שנה א'- קורסי חובה

שם הקורס
נ"ז
התרבות הקלאסית ומורשתה: מושגי יסוד ערכים ומשמעות
3
מבוא לארכיאולוגיה של ארץ ישראל- א (שיעור+סיור)
3
תולדות הארכיטקטורה בעת העתיקה
4
נקודות ציון בתולדות האומנות : מהאומנות בעת העתיקה עד העידן החדש
4
אנגלית למשמרים
2
המורשת הימית של ישראל-העידן העתיק (שיעור+סיור)
2
מבוא לשימור- תיאוריות, ערכים ואתגרים
3
עכו: ארכיאולוגיה, מבנים והתפתחות עירונית (שיעור+סיור)
3
מבוא לארכיאולוגיה של ארץ ישראל-ב (שיעור+סיור)
3
ארץ ישראל בתקופה העות'מאנית
3
תולדות הארכיטקטורה של ימי – הביניים.
2
המורשת הימית של ישראל בימינו (שיעור+סיור)
2
הכרת הנוף ההיסטורי המעוצב
 
4
סוסיתא- עבודת שדה בשימור מלווה בחפירה
2
היבטים חברתיים בשימור ובתכנון ערים
3
סה"כ
43
 

שנה ב'- קורסי חובה

                                                                                                                                                   
שם הקורס
נ"ז
מקורותיה והתפתחותה של הארכיטקטורה המודרנית
3
טכנולוגיות וחומרים באתרי עתיקות -1 (שיעור+סיור)
3
חופי ישראל: מורשת, שימור ופיתוח (שיעור+סיור)
2
ארכיטקטורה בארץ ישראל משלהי המאה ה-19 ועד המנדט הבריטי
2
סטטיקה ותורת הבניה למשמרים  (שיעור+סיור)
4
לה קורבוזייה ואדריכלים בולטים במאה העשרים (פרוסמינריון)
3
תיעוד מבנים ואתרים היסטוריים (שיעור+תרגיל)
3
תיאוריות וגישות בשימור- ממחשבה למעשה
2
טכנולוגיות וחומרים באתרי עתיקות ובמבנים היסטוריים-2
 (שיעור+ מעבדה+ סיור)
3
בנייה ירוקה באתרי שימור ובמבנים היסטוריים
2
יישומי כימיה בשימור- מעבדה א'
2
תיאוריות וגישות בשימור- ממחשבה למעשה
2
מושגי יסוד בארכאולוגיה ובשימור חפירה  (שיעור+ סדנא+ סיור)
2
סה"כ
33

שנה ג'- קורסי חובה

 
שם הקורס
נ"ז
בעיות הנדסיות בשימור: סיבות ההרס ושיטות טיפול (שיעור+סיור)
3
תיעוד ושימור נופי מורשת
2
סדנא בשימור אתרים ומבנים (שיעור+סדנא+סיור)
4
סמינריון לפרויקט גמר: סוגיות בשימור המורשת של אתרים
4
חומרים וטכנולוגיות במורשת הבנויה של המאה ה-20 (שיעור ותרגיל)
3
המוזיאונים ושימור המורשת
2
התמודדות עם חסמים בפני שימור-דוגמת עכו (סמינריון)
4
חיזוק מבנים לשימור (שיעור+סדנא+סיור)
2
סוגיות בשימור אורבאני
2
היבטי התיירות בשימור
2
יישומי כימיה בשימור -מעבדה ב'
2
סקר פיסי של מצבי הבלייה במבנים לשימור (סדנא)
2
סה"כ
41
 

קורסי בחירה: שנים א'- ג'

שם הקורס
נ"ז
תולדות הארכיטקטורה מן הרנסאנס ועד הבארוק
2
ההבטיים השימורים של תחיקת הבנייה
2
אוטופיות, חזון ומיתוסים בעיצוב עירוני
2
תכנון השימור (שיעור+סיור)
2
מבוא לגיאולוגיה
2
סה"כ
10
 

קורסי העשרה: שנים א'- ג'

שם הקורס
נ"ז
יסודות הניהול
2
מבוא ללימודי תרבות
2
סה"כ
4
  • המכללה האקדמית גליל מערבי שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינוים ללא הודעה מוקדמת בפרטים המופיעים בדפים אלו.
  • פתיחת מסלול או קורס מותנית במספר הסטודנטים הנרשמים.