תכנית הלימודים בתואר ראשון בשימור


הלימודים מתקיימים בצורה מרוכזת בימים שני ושישי. ימי הלימוד אינם כוללים אנגלית וסיורים. תכנית הלימודים נמשכת שלוש שנים, כולל סמסטר קיץ (9 סמסטרים).

.B.A בלימודי שימור

להלן המבנה לפי שנות הלימוד:

שימור- שנה ראשונה


בשנת הלימודי ם הראשונה מתרכזת התכנית בהיסטוריה, ארכיאולוגיה, אדריכלות ואמנות, עם תשתית של קורסי מבוא המעניקים ידע נרחב ורלוונטי כבסיס ללימודי השימור. למשל: מבוא לארכיאולוגיה של ארץ ישראל, אתרים גיאוגרפיים, מורשת התרבות הקלאסית, תולדות האדריכלות ותולדות האמנות בתקופות השונות. תכנית הלימודים של שנה א' תיצור זיקה ישירה להמשך הלימודים.

שימור- שנה שניה

בשנת הלימודים השנייה, במקביל לשיעורים מתקדמים במדעי הרוח, משולבים קורסים כגון: תיעוד מבנים, גישות ושיטות בשימור, טכנולוגיות וחומרים ועוד. שיעור בנושא מורשת ופיתוח בחופי ישראל ממחיש את המתח בין שימור לפיתוח ומוביל לדיון באתרים ומבנים באזורים שונים בישראל. הסדנא בשימור חומרים והשיעורים בנושא תורת הבנייה מכניסים את הלומדים לסוגיות מעשיות של שימור עכשווי. הקורסים המתקדמים במקצועות מדעי הרוח מובילים אל העבודה הסמינרית, בה יבחר הסטודנט נושא המורכב משני היבטים, בהתאם לעקרונות התכנית: מחד, היבט מורשת, למשל: תולדות עיר, אתר או מבנה, סגנונו, מיקומו וההשלכות של מרכיבים אלה (דוגמא: תולדות מבנה היסטורי צלבני בעכו). מאידך, תעסוק העבודה הסמינרית בסקירת מצבו של המבנה ובתיאוריות והאפשרויות לשימורו. על העבודה לגבש הצעה מעשית לטיפול במבנה על בסיס חשיבותו ההיסטורית. שני ההיבטים הללו מקבלים חיזוק מתכנית הלימודים עצמה ולפיכך, ההנחייה תתבצע על ידי מנחה ראשי, ובמקביל על ידי מנחה נוסף, המייצגים יחד את ההיבט התיאורטי והמעשי. ניתן לראות בעבודה הסמינרית מעין "פרויקט מחקר עיוני" המקביל ומוביל לפרויקט המעשי.

שימור- שנה שלישית

שנת הלימודים השלישית מתאפיינת בהעברת הדגש מנושאים כלליים ותיאורטיים אל תכנית הכשרה מעשית בשימור המתקשרת לאתרים ומבנים ספציפיים. בין הקורסים: טכנולוגיות וחומרים תואמי שימור, בעיות הנדסיות בשימור, טכנולוגיות שימור באתרי עתיקות ושיעור על המוזיאונים ותרומתם לשימור המורשת.

פרויקט הגמר בשנה זאת מהווה סיכום וסינתזה של היבטי השימור ומאפשר התנסות במגוון האתגרים, האתרים והבעיות של משמרים בשטח. הפרויקט מחולק לשניים: חלקן הראשון הוא סמינריון עיוני העוסק בסוגיות יסוד בשימור המורשת של אתרים היסטוריים וארכיאולוגיים בעולם ובישראל ומהווה הכנה לחלק המעשי. חלקו השני של הפרויקט עיקרו אכן התנסות והערכת תהליך השימור באתר נבחר, תוך הנחיה צמודה.

מבנה תכנית הלימודים בחוג לשימור

שנה א'

 
שם הקורס
נ"ז
התרבות הקלאסית ומורשתה: יוון ורומי
3
מבוא לאריכאולוגיה של ארץ ישראל- א (שיעור+סיור)
3
תולדות הארכיטקטורה בעת העתיקה
4
ריכארד קופמן, תכנון ערים והתיישבות ציונית
4
ערי נמל ומורשת ימית עתיקה (שיעור+סיור)
2
מבוא לשימור- תיאוריות, ערכים ואתגרים
3
עכו: ארכיאולוגיה, מבנים והתפתחות עירונית מתקופת הברונזה התיכונה ועד להקמת מדינת ישראל (שיעור+סיור)
3
מבוא לארכיאולוגיה של ארץ ישראל-ב
3
הכרת הנוף ההיסטורי המעוצב
2
ארץ ישראל בתקופה העות'מאנית
3
נק' ציון בתולדות האמנות: מאומנות העת העתיקה עד העידן החדש
 
4
תולדות הארכיטקטורה של ימי – הביניים.
2
ערים ימיות והמורשת הימית החדשה
2
עבודת שדה בשימור מלווה בחפירה
2
היבטים חברתיים בשימור ובתכנון ערים
3
 
 

שנה ב'

 
שם הקורס
נ"ז
מקורותיה והתפתחותה של הארכיטקטורה המודרנית
3
טכנולוגיות וחומרים באתרי עתיקות 1
3
חופי ישראל- שימור מול פיתוח  (שיעור+סיור)
2
ארכיטקטורה בארץ ישראל משלהי המאה ה-19 ועד המנדט הבריטי
2
סטטיקה ותורת הבניה למשמרים
4
לה קורבוזייה ואדריכלים בולטים במאה העשרים (פרוסמינריון)
3
תיעוד מבנים ואתרים היסטוריים (שיעור+תרגיל)
3
חשיבה עתידנית באדריכלות ובעיצוב עירוני
4
תיעוד ושימור נופי מורשת
4
טכנולוגיות וחומרים באתרי עתיקות 2
3
מרכיבי בנייה ירוקה באתרים ובמבנים לשימור
2
שיטות מדעיות בשימור-מעבדה א'
2
 

שנה ג'

 
 
שם הקורס
נ"ז
בעיות הנדסיות בשימור: סיבות ההרס ושיטות טיפול (שיעור+סיור)
3
סדנא בשימור אתרים ומבנים (שיעור+סדנא+סיור)
3
סמינריון לפרויקט גמר: סוגיות ותהליכים בשימור מבנים ואתרים
2
שימור המורשת הבנויה של המאה ה-20
2
המוזיאונים ושימור המורשת התרבותית בימינו
2
התמודדות עם חסמים בפני שימור-דוגמת עכו
2
חיזוק מבנים לשימור (שיעור+סדנא)
2
חומרים ושיטות בשימור אבן וטיח- מעבדה ב'
2
שיטות לשימור ארכאולוגי של מתכת וקרמיקה- מעבדה ג'
4
בלייה ופתלוגיה במבנים לשימור - פרויקט גמר (סדנא)
4
 

קורסי בחירה: שנים ב'- ג'

 
שם הקורס
נ"ז
הדרכה בביבליוגרפית ושיטות מחקר
2
תולדות הארכיטקטורה מן הרנסאנס ועד הבארוק
2
ההבטים השימורים תחיקת הבנייה
2
אוטופיות, חזון ומיתוסים בעיצוב עירוני
2
תכנון השימור (שיעור+סיור)
2
מבוא לגיאולוגיה
2
 
 

קורסי העשרה : שנים א'- ג'

שם הקורס
נ"ז
יסודות הניהול
2
מבוא ללימודי תרבות
2
 
  • המכללה האקדמית גליל מערבי שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינוים ללא הודעה מוקדמת בפרטים המופיעים בדפים אלו.
  • פתיחת מסלול או קורס מותנית במספר הסטודנטים הנרשמים.