סגל המרצים בחוג לשימור


 

ד"ר רונית כהן-ספר

ד"ר רונית כהן-ספר

תחומי התמחות:

בוגרת החוג לארכיאולוגיה ולגיאוגרפיה ולימודי סביבה באוניברסיטת חיפה. התואר השלישי  נעשה בתחום הגיאומורפולוגיה והגיאולוגיה הרביעונית: " הפליאוגאוגרפיה של מישור חוף הכרמל הדרומי בפלייסטוקן המאוחר - הולוקן". התנסות בשיטות מחקר מגוונות: קידוחי גלעינים, עיבוד תמונה של תשקיפי רנטגן של הגלעינים, אפיון סדימנטולוגי, ניתוח סטרטיגרפי, סיווג וניתוח המאסף הפליאונטולוגי ועוד. בפוסט דוקטוראט שותפה למחקרים אקולוגיים במסגרת פרוייקט GLOWA-JR בשיתוף גרמניה, ירדן והרשות הפלשתינית, תוך שימוש נרחב במערכות מידע גיאוגרפיות GIS.
 
מלמדת את הקורס "מבוא לגיאולוגיה" בחוג לשימור. שותפה בפרוייקט המארג - התוכנית הלאומית להערכת מצב הטבע בישראל ומנהלת המעבדה לאקולוגיה בטכניון.
 

תקציר:

החל משנת 2015/16 מלמדת את הקורס "מבוא לגיאולוגיה" בחוג לשימור.
החל משנת 2013 אני שותפה בפרוייקט המארג - התוכנית הלאומית להערכת מצב הטבע בישראל כעוזרת מחקר, כותבת, עורכת ומרכזת אדמיניסטרטיבית של הפרק על אקולוגיה עירונית.
החל מינואר 2016 אני מנהלת פרויקטים בחברת ארץ שפ"ע (שימור פלאי עולם), המקדמת את רעיון הקיימות והמחזור.
במשך שלוש שנים 2013 - 2015  עבדתי כמנהלת פרוייקטים בחברת מיצד הנדסה בע"מ המתמחה בפרויקטים של שימור מבנים ובבניית מבנים מיוחדים אחרים. השתתפתי בפרוייקט בניית מבנה ההנהלה החדש בגנים הבהאיים בעכו ובשיקום הטרסות שמעל היכל הצדק העולמי בגנים הבהאיים בחיפה, בחישוב כמויות וכמנהלת עבודה מחליפה. בנוסף,  ניהלתי פרוייקט לשדרוג אתר האינטרנט של החברה כולל עיצוב לוגו ואתר אינטרנט חדש www.metzad.co.il.
 

רשימת פרסומים

עבודת הדוקטוראט

רונית כהן-ספר, 2006."הפליאוגאוגרפיה של מישור חוף הכרמל הדרומי בפלייסטוקן המאוחר - הולוקן". עברית. הוגשה לאוניברסיטת חיפה, הפקולטה למדעי החברה, החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה. 182 עמ' (בתוספת רשימות ספרות) ותקציר מפורט של 5 עמודים באנגלית.

בתהליך פרסום

כהן-ספר, ר., סיון, ד., גרינבאום, נ., אלמוגי-לבין, א., רוזנפלד, א., מיניס, ה., ענבר, מ. הנוף הביצתי של מישור חוף הכרמל בהולוקן. ב: פורת י', עד ע', גנדלמן פ', סעיד ע"ס (עורכים), חפירות רשות העתיקות בסכר נחל תנינים- עתיקות, החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה (תקציר באנגלית).

מאמרים בכתבי עת מדעיים עם שיפוט

  • Sivan, D; Greenbaum,N; Cohen-Seffer,R; Sisma-Ventura, G; Almogi-Labin, A; Porat,N; Melamed,Y; Boaretto E; and Avnaim-Katav, S. 2015.  Palaeo-environmental archive of groundwater-surface water interaction zone, the Kebara wetlands, Carmel coast, Israel. Quaternary International (Impact Factor: 2.06). 06/2015; DOI: 10.1016/j.quaint.2015.03.036
  • Sivan, D., Greenbaum, N., Cohen-Seffer, R., Sisma, G., Almogi-Labin, A., 2011. The origin and disappearance of the late Pleistocene–early Holocene short-lived coastal wetlands along the Carmel coast, Israel. Quaternary Research. Quaternary Research 76 (2011) 83–92
  • Cohen – Seffer, R., Greenbaum, N., Sivan, D., Barmeir, E., Croitoru, S., Inbar, M., 2005. “Late Pleistocene - Holocene marsh episodes along the Carmel coast, Israel” Quaternary International. V. 140–141. p.103–120
 
 

עריכה

  • איזק, ב., (2015). פיתוח בסביבה הימית. קתדרת חייקין לגאוגאסטרטיגה, אוניברסיטת חיפה
  • בורט, מ., סופר, א., 2014. האופציה הימית – השדרה הכחולה. קתדרת חייקין לגאוגאסטרטיגה, אוניברסיטת חיפה. 35 עמ'.
  • Bystrov, E., Soffer , A., 2013. Israel: Demography 2013-2034 Challenges and Chances. Chaikin Chair in Geostrategy University of Haifa. 95 pp.
  • סופר, א., מעוז, י.,כהן-ספר,ר., 2011. תבניות נופים תרבותיים. קתדרת חייקין לגאוגאסטרטיגה, אוניברסיטת חיפה. 207 עמ'.  
  • כהן-ספר, ר., 2009. חמש שנים לקתדרת חייקין לגאואסטרטגיה  2004-2009. קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה, אוניברסיטת חיפה. 59 עמ'.
  • גרינבאום, נ., כהן-ספר, ר., ברויינס, ה., 2006, חוף הכרמל ברביעון ובהווה - היבטיםגאולוגיים, הידרולוגיים, וארכיאולוגיים במישורחוףהכרמלהדרומי. אור עקיבא. קמג"יקבוצת המחקר הגאומורפולוגית הישראלית; האגודה הגאוגרפית הישראלית; החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה, אוניברסיטת חיפה
  • סופר, א., 2001. ישראל, דמוגרפיה 2000-2002 סיכונים ואפשרויות. הקתדרה לגאואסטרטגיה והמרכז לחקר הביטחון הלאומי. אוניברסיטת חיפה.