סגל המרצים בחוג לשימור


 

ד"ר מוחמד סואעד

ד"ר מוחמד סואעד

תחומי התמחות:

חברה, תרבות ופוליטיקה במזרח התיכון; חברות שבטיות ובדוויות; החברה הערבית בישראל; יחסי יהודים-ערבים ; נשים ומגדר; אינטלקטואלים ופוליטיקה; קהילה וחינוך.
                   

קורסים נבחרים:

המדינה המוסלמית, הבדווים ייחודיות חברתית ותרבותית; אינטלקטואלים בחברה הערבית מול תהליכי הדה-קולוניזציה והגלובליזציה
 
 
 

פרסומים נבחרים:

ספרים:

 
  • Suwaed, M. (2010). Al- Marah fi al- Adbait al- Arabiyah al- Muatzra. Amman, Jordan: Dar Zahran. (The woman in modern Arab writing). 230 P. (Arabic).
  • Suwaed, M. (2014). Relations between the Bedouins and the Jewish Settlement in Palestine during the British Mandate: 1918-1948. New- York: Edwin Mellen Press. 524 P.
  • Suwaed, M. (2015). Historical Dictionary of the Bedouins. New- York & London: Rowman & Littlefield Publishers. 304 P.
  • Suwaed, M. (2016). Historical Dictionary of Political Parties in the Middle East and North Africa. New- York: Edwin Mellen Press. 662 P.
 

מאמרים:

 
  • Suwaed, M. (2013). Religion, Cults, and Moslem Holy Graves in Galilee. Journal of the Sociology and Theory of Religion, 2(1), 1-28.
  • Suwaed, M. (2014). Encouraging Socio-Ethnic Pluralism in Arab High Schools in Israel: Perspective of the Headmasters and Educational Staff. International Education Studies, 7(4), 86- 97.
  • Suwaed, M. (2015). Bedouin- Jewish Relations in the Negev 1943-1948. Middle Eastern Studies, 51(5), 767-788.
  • Suwaed, M. & Faten Swaid. (2015). Relations between Mothers and adolescent Daughters in Israeli Bedouins Society. International Education Studies, 8(5), 75-87.
  • Suwaed, M. (2015). The Wadi El-Hawarith affair (Emek Hefer): disputed land and the Struggle for Ownership: 1929-1933. Middle Eastern Studies, 52(1), 135-152.
  • Suwaed, M. (2016). The Image of the Bedouins in Travel Literature and Western Researchers Who Visited Palestine in the 19th Century. Digest of Middle East Studies, 25(1), 88- 108.