סגל המרצים בחוג ללימודי ממשל וחברה אזרחית


 

פרופ' אסנת עקירב

פרופ' אסנת עקירב

ראש המכון לחקר הגליל | ראש החטיבה למדע המדינה

 

תחומי התמחות:

מחקרי פרלמנטים, מגדר ופוליטיקה, מיעוטים ופוליטיקה, שיטות בחירה, המערכת הפוליטית הישראלית, פוליטיקה והמדיה החברתית, שלטון מקומי.
 
 
טלפון: 04-9015401
פרופ' מיכאל קרן

פרופ' מיכאל קרן

מרצה בחוג הרב תחומי | חבר המועצה האקדמית העליונה.

תחומי התמחות:

מחשבה מדינית, תקשורת פוליטית, ספרות ופוליטיקה.
 
 
ד"ר אריאל כבירי

ד"ר אריאל כבירי

מרצה בחוג הרב תחומי בחטיבה למדע המדינה

תחומי התמחות:

תיאוריה של יחב"ל, ביטחון בינ"ל, סיבות למלחמה, טכנולוגיה במחקר היחב"ל, סינתזות חומריות-רעיוניות.
 
 
טלפון: 04-9015421
 
ד"ר נעמי פריש-אבירם

ד"ר נעמי פריש-אבירם

תחומי התמחות:

מנהל ומדיניות ציבורית, חדשנות במנהל הציבורי, היענות למדיניות, עיצוב מדיניות, הערה ומדידה של ביצועים.
 
 
פרופ' מוחמד סואעד

פרופ' מוחמד סואעד

מרצה בחוג הרב תחומי | יו"ר ועדת המשמעת | יו"ר ועדת הנגישות להשכלה הגבוהה של בני החברה הערבית

תחומי התמחות:

דת, חברה ופוליטיקה | נשים ומגדר במזרח- התיכון | מפלגות פוליטיות | יחסי יהודים- ערבים | הבדווים בישראל ובמזרח התיכון
 
טלפון: 04-9015297
 
 
ד"ר אריה הרשקוביץ

ד"ר אריה הרשקוביץ

מרצה בחוגים חינוך, ניהול, ובחטיבה ללימודי מדע המדינה | חבר וועד הסגל האקדמי.

תחומי התמחות:

מנהל ציבורי, מדיניות מרחבית, מנהל מערכות חינוך.

 
ד"ר ערן זיידיס

ד"ר ערן זיידיס

מרצה בחוג הרב תחומי בחטיבה למדע המדינה | ראש היחידה לקידום ההוראה (היל"ה) | חבר בוועדה האקדמית העליונה | חבר בוועדה האקדמית הפנימית | חבר בוועדת ההוראה המכללתית | יועץ לענייני סטודנטים בחוג הרב תחומי

תחומי התמחות:

פוליטיקה השוואתית, השתתפות פוליטית וחברה אזרחית, פוליטיקה ומדיניות במערכות בריאות.