הנכם מוזמנים לכנס:
עוד נמשכת השרשרת – הלוגיסטיקה שמניעה את העולם

יום א’, כ”ד באדר ב’ תשפ”ב, 27.3.22
במכללה האקדמית גליל מערבי, בניין ביה”ס לניהול, אודיטוריום שמש

תכנית הכנס
תכנית הכנס
הרשמה לכנס
הרשמה לכנס