כנסים

עוד נמשכת השרשרת – הלוגיסטיקה שמניעה את העולם

יום א’, כ”ד באדר ב’ תשפ”ב, 27.3.22

תכנית הכנס
תכנית הכנס