לימודי חשבונאות


לימודי חשבונאות מאפשרים לכם ללמוד ולקבל הכשרה בתחום אקדמי יוקרתי הפותח בפניכם מקצועות תעסוקה מבוקשים כמו רואי חשבון, חשבים ומנהלי כספים במגזר הציבורי ובמגזר העסקי. 
החוג לחשבונאות*

החוג לחשבונאות*

ראש החוג: פרופ' נסים ארניה, רואה חשבון.
 
תחום החשבונאות מהווה את בסיס הידע האקדמי למקצועות תעסוקה מבוקשים כמו רואי חשבון, חשבים ומנהלי כספים במגזר הציבורי ובמגזר העסקי. 
סגל ההוראה בחוג לחשבונאות מורכב מאנשי מקצוע ואקדמיה בתחום החשבונאות וראיית חשבון.
 

על התכנית:

תכנית הלימודים היא במסלול דו-חוגי, בשילוב לימודי כלכלה, לאורך שלוש שנות לימוד (60 נק"ז כלכלה, 63 נק"ז חשבונאות). תוצע גם שנת לימוד רביעית – שנת השלמה – המיועדת להכשיר את הבוגרים לעמידה בבחינות הנדרשות ע"י מועצת רואי החשבון  לקבלת תואר רואה חשבון. שנת לימודים זו תוצע במסגרת המכללה או במסגרת מכללה אחרת.
 
הלימודים מתאימים  לאנשים עובדים.
 
ימי לימוד : א' 16:00-22:00 , ג' 8:00-20:00 יום ו' 8:00-14:00

 

*הענקת התואר מותנית באישור המל"ג.

תנאי קבלה לתואר בחשבונאות

ממוצע בגרות 90 ומעלה ובחינה פסיכומטרית בציון 520 ומעלה
או החלופות הבאות:
סיום מכינה קדם אקדמית בממוצע 90 ומעלה ובחינה פסיכומטרית בציון 520 ומעלה
תעודה שקולה מחו"ל ובחינה פסיכומטרית בציון 520 ומעלה
קבלה באמצעות "אפיק מעבר" של האוניברסיטה הפתוחה: מועמדים שלמדו וסיימו בהצלחה ארבעה קורסים שונים של האוניברסיטה הפתוחה בהיקף כולל של 20 נקודות ומעלה בממוצע 80 ומעלה ופסיכומטרי בציון 520 ומעלה
בנוסף,
אנגלית: ציון בגרות ב- 4 יח"ל- 60 ומעלה/מכינה ייעודית באנגלית בציון 60 ומעלה
מתמטיקה: ציון בגרות ב- 4 יח"ל- 60 ומעלה/מכינה ייעודית במתמטיקה בציון 70 ומעלה
מועמדים בעלי ניסיון רב בתחומים כלכליים-פיננסיים יוכלו להגיש מועמדות ללימודי התכנית ללא עמידה במבחן הפסיכומטרי ומידת התאמתם תיבחן על ידי ועדת חריגים.

תכנית לימודים

 

לפירוט תכנית הלימודים
יצירת קשר עם רכזי ביה"ס לניהול

יצירת קשר עם רכזי ביה"ס לניהול

דוא"ל טלפון
מר אמנון קומלוש 04-9015206
גב' רחל מהרש"ק-נחום ‎04-9015216
גב' ספיר כהן ברג'יק -מזכירת ביה"ס לניהול ‎04-9015392