דלג לתוכן המרכזי

ד”ר אבתסאם מרעי-סרואן

תפקיד במכללה:

מרצה בחוג לחינוך והתפתחות הילד בגיל הרך בראי קהילתי

פרסומים נבחרים

מרעי-סרואן, א’, רואר-סטריאר, ד’ וסטריאר, ר’ (2020). בין לבין: הגבול בין מחקר לפרקטיקה כאתר להתנגדות. בתוך מ’ קרומר-נבו, ר’ סטריאר, וע’ ווייס-גל (עורכים), ביקורת בפעולה: פרקטיקות ביקורתיות בשדה החברתי בישראל (עמ’ 377-351). תל-אביב: רסלינג.

מרעי-סרואן, א’ (2020). התקשרות בקרב תינוקות בדואים מהכפרים הבלתי מוכרים בנגב: מחקר מודע-הֶקשר. חוקרים @ הגיל הרך, 11, 1-28. https://kindergarten.levinsky.ac.il/notice/%d7%92%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9f-11/

מרעי-סרואן, א’ (2021). מחקר מודע-הֶקְשֵר ושימוש בשיטות ויזואליות להבנת תפיסות סיכון ומוגנות בקרב ילדי גן: המקרה של ילדים בדואים מהכפרים הבלתי-מוכרים בנגב. חוקרים@הגיל הרך, 11, 124-81. https://kindergarten.levinsky.ac.il/notice/%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-11/

Marey-Sarwan, I. (2022). Arab youths’ expectations of parents and perceptions of child neglect. In C. Pracana & M. Wang (Eds.), Psychology Applications & Developments. (286-289). Science Press

Marey-Sarwan, I., & Meir, G. (2020). Parental and professional perspectives of child risk and protection in unrecognized Bedouin villages in the Naqab: An intersectionality-informed approach. In D. Roer-Strier., & Y. Nadan (Eds.), Context-informed perspectives of child Risk and protection in Israel (pp. 149-170). Springer’s Child Maltreatment Series, Cham.

Marey-Sarwan, I., & Ulitsa, N. (2020). Context-informed research on child risk and protection: Principles and challenges. In D. Roer-Strier., & Y. Nadan (Eds.), Context-informed perspectives of child risk and protection in Israel (pp. 27-40). Springer’s Child Maltreatment Series, Cham.

Ponizovsky-Bergelson, Y., Dayan, Y., Marey-Sarwan, I., Roer-Strier, D., & Wahle, N. (2020). Young children’s perspectives of risk and protection. In D. Roer-Strier., & Y. Nadan (Eds.), Context-informed perspectives of child risk and protection in Israel (pp. 263-287). Springer’s Child Maltreatment Series, Cham.

Marey-Sarwan, I., Hamama-Raz, Y., Asadi, A., Nakad B., Hamama, L. (2021). “It’s like we’re at war”: Healthcare workers speak on their experiences during the COVID-19 pandemic. Journal of Nursing Inquiry. e12472 https://doi.org/10.1111/nin.12472
(I.F. 2.393: Ranking: Q1)

Bokek-Cohen, Y., Marey-Sarwan, I. & Tarabeih, M. (2021). Underground gamete donation in Sunni Muslim patients. Journal of Religion and Health, 1-22. https://doi.org/10.1007/s10943-021-01440-1
(I.F. 1. 898: Ranking: Q1)

Hamama, L., Marey-Sarwan, I., Hamama-Raz, Y., Nakad, B., Asadi, A. (2021). Psychological distress and perceived job stressors among hospital nurses and physicians during the COVID-19 outbreak. The Journal of Advanced Nursing, 1-11. https://doi.org/10.1111/jan.15041
(I.F. 3.187: Ranking: Q1)

שינוי גודל גופנים
ניגודיות