דלג לתוכן המרכזי

ד”ר ריקי גרינברג

תחומי התמחות:

התנהגות מידע, חיפושי מידע, ספריות ומרכזי מידע, אוריינות מידע

תפקיד במכללה:

פרופיל אקדמי:

מחקרים אודות תפקיד הספרייה האקדמית בחייהם של משתמשיה, הרלוונטיות שלה בעולם ההשכלה הגבוהה ושרותי הספרייה שמתאימים עצמם לעולם הדיגיטלי.  במחקריה נעשה שילוב של ממצאים איכותניים עם ממצאים כמותיים ואיסוף נתוני לוגים ממערכות מידע שונות. בנוסף, חוקרת גם את נושא אוריינות המידע ורק תרבותיות של סטודנטים בישראל.

פרסומים:

  • Greenberg, R., & Bar-Ilan, J. (2014). Information needs of students in Israel—A case study of a multicultural society. The Journal of Academic Librarianship, 40(2), 185-191.
  • Greenberg, R., & Bar-Ilan, J. (2017). Library metrics–studying academic users’ information retrieval behavior: A case study of an Israeli university library. Journal of Librarianship and Information Science49(4), 454-467.‏
  • Pieterse, E., Greenberg, R., & Santo, Z. (2018). A Multicultural Approach to Digital Information Literacy Skills Evaluation in an Israeli College. Communications in Information Literacy, 12 (2), 107-127. https://doi.org/10.15760/comminfolit.2018.12.2.4
  • Greenberg, R. (2019). EBSCO Discovery Service (EDS) Usage in Israeli Academic Libraries. In Digital Imaging. IntechOpen.