דלג לתוכן המרכזי

ד”ר נעמי פריש-אבירם

תחומי התמחות:

מנהל ומדיניות ציבורית, חדשנות במנהל הציבורי, היענות למדיניות, עיצוב מדיניות, הערה ומדידה של ביצועים.

תפקיד במכללה:

המחקר שלי עוסק בתפר שבין המנהל ציבורי והמדיניות הציבורית, תוך שימוש בתיאוריות אינטרדיסציפלינריות המשלבות כלכלה התנהגותית, מנהל עסקים, פסיכולוגיה חברתית ומדע המדינה. המחקר שלי הוא מחקר יישומי המתבסס בעיקר על ניסויי שדה וסקרי ניסוי.

פרסומים נבחרים:

  • Neomi Frisch-Aviram, Itai Beeri and Nissim Cohen (Accepted for publication).”Entrepreneurship in the Policy Process: Connecting Behavior and Context Using a Systematic Review of Policy Entrepreneurship Literature”. Public Administration Review.[IF 2017= 4.591, R 2017= Public Administration: 1/47 (Q1)]
  • Neomi Frisch-Aviram, Nissim Cohen and Itai Beeri. (2017). “Low-Level Bureaucrats, Local Government Regimes and Policy Entrepreneurship”. Policy Sciences. [IF 2017= 3.152, R 2017= Public Administration: 7/47 (Q1)]
  • Neomi Frisch-Aviram, Nissim Cohen and Itai Beeri. (2019). “Linking Policy Entrepreneurship Characteristics and Strategies: Insights from A Systematic Review of 229 Case-studies”.Policy Studies Journal. [IF 2017= 2.83, R 2017= Public Administration: 10/47 (Q1)]
  • Neomi Frisch-Aviram, Nissim Cohen and Itai Beeri. (2019). “Policy Entrepreneurship in Developing Countries: A Systematic Review of the Literature”. Public Administration and Development. [IF 2017= 1.25, R 2017= Public Administration: 30/47 (Q3)]