דלג לתוכן המרכזי

ד”ר איזנברג מיכאל

תחומי התמחות:

ארכיאולוגיה של התקופות הקלאסיות

תפקיד במכללה:

מרצה מן החוץ בחוג לשימור

תחומי מחקר:

 • ארכיאולוגיה מהתקופה הקלאסית ועד האיסלמית הקדומה
 • אדריכלות צבאית ותורת המצור בעולם הקלאסי
 • סוסיתא והדקפוליס
 • נקרופולייס מהתקופות ההלניסטית-ביזנטית
 • ליטורגיה ואדריכלות כנסייתית ביזנטית

פרסומים:

 • Eisenberg, M. (2019). New Discoveries at Antiochia Hippos of the Decapolis and its Sea of Galilee Connection. Early Christianity 10(3), 363–382.
 • Eisenberg, M. (2020). The Lion’s Mausoleum of Hippos of the Decapolis. Palestine Exploration Quarterly, 153(4), 279–303. (online 9/11/20).
 • Eisenberg, M., & Staab, G. (2021). Eusebios’ aedicula tombstone from Hippos. Palestine Exploration Quarterly 153(1), 62–69. (online 20/07/20).
 • Pažout A. & Eisenberg, M. (2021). The Territory of Hippos: Its Settlement Dynamics and Development from the Hellenistic to the Late Roman Period as Seen through Spatial Analytical Methods. Journal of Archaeological Science 38, 1–15.
 • Eisenberg, M. (2021). The Basilica of Hippos of the Decapolis and a Corpus of the Regional Basilicae. In: A. Dell’acqua & O. Peleg-Barkat (eds), The Basilica in Roman Palestine, Adoption and Adaptation Processes, in Light of Comparanda
  in Italy and North Africa
  . (pp. 153-184). Edizioni quasar.
 • Eisenberg, M. (2021). Tell es-Samak (Porphyreon/Shikmona) in the Hellenistic, Roman and Byzantine Periods. Michmanim 29, 55–78 (Hebrew with an English abstract).
 • Eisenberg, M. (2021). The Southern Church at Tell es-Samak (Porphyreon/Shikmona). Michmanim 29, 79–94 (Hebrew with an English abstract).
 • Eisenberg, M. & Kowalewska, A. (2022). Funerary Podia of Hippos of the Decapolis and the Phenomenon in the Roman World. Journal of Roman Archaeology 35(1), 107–138.
 • Staab, G., Kowalewska, A., & Eisenberg, M. (2022). Two Additional Inscriptions from the Martyrion of Theodoros in Hippos of the Decapolis, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, 131­–137.