דלג לתוכן המרכזי

ד”ר ירדנה שאול

תחומי התמחות:

תחומי ההתמחות והעניין שלי אינטרדיסציפלינריים וקשורים לשלושת מעגלי הקיימות: חברה סביבה וכלכלה. הקו המשותף הינו יחסי הגומלין שבין האדם/החברה לבין הסביבה והמרחב. נושאים אלו באים לידי ביטוי במחקר, בעבודה יישומית בשטח ובהוראה. תחומי התמחותי כוללים בין היתר: קיימות חברתית וסביבתית, תמורות במרחב הכפרי בישראל, יחסי אדם חברה וסביבה, דמוגרפיה, הגירה פליטים ועובדים זרים, ניהול שטחים פתוחים, מדיניות התכנון הלאומי בישראל: היבטים חברתיים מרחביים, צרכנות חברה וסביבה, ערים מקיימות, וקורסים מתודולוגים: שיטות מחקר איכותיות, סטטיסטיקה, שיטות מחקר למדעי החברה וכתיבה אקדמית.

תפקיד במכללה:

מרצה בחוג לסוציולוגיה ובחוג הרב תחומי.

פרופיל אקדמי:

מדיניות השטחים הפתוחים ותמורות במרחב הכפרי שהיוו מוקד בעבודת הדוקטורט שלי ממשיכים להוות נושאים למחקר, להוראה ולהרצאות בכנסים. בשנת 2016-2019 זכיה במענק מחקר מהמדען הראשי של משרד החקלאות ופיתוח הכפר (יחד עם עמיתי מחקר) למחקר שעוסק ביחסי הגומלין בין המרחב הכפרי לבין ערי פיתוח בפריפריה של ישראל. בנוסף, מזה חמש שנים אני חברה “בפורום השולחן העגול למרחב הכפרי המשתנה” שיח אקדמי ומעשי ביחס לתמורות במרחב הכפרי, ומרצה מומחית בתכנית ייחודית ל”מתכננים במרחב הכפרי”, בטכניון.  צרכנות חברה וסביבה הינו תחום עניין משמעותי נוסף שהחל בכתיבת התיזה (שזכתה בתיזה המצטיינת של אוניברסיטת חיפה) והתפתח במחקר, בהוראה, בהרצאות בכנסים, בראיונות בתקשורת, בפעילות חינוכית כחברה בוועדת המקצוע של הגיאוגרפיה מטעם משרד החינוך בה הייתי חברה במשך 7 השנים האחרונות, ב”תכנית השרים” בנושאי קיימות, ובפעילות ציבורית. בין היתר מאמרי “עיר בתוך קניון” נבחר בשנת 2014 למאמר חובה בבחינת הבגרות בגיאוגרפיה.

פרסומים נבחרים:

  • Shaul, Y. 2017. Urban Development on Open Spaces – The case of Shfaram. The Jezreel Valley Regional Council.
  • Shaul, Y.  (2012),” Rural Idyll: The Attitudes of the Jewish Rural Settlements  in the Northern District”. Horizons in Geography 81-82, Special edition “Changes in Rural Area” pp. 208-229.
  • Shaul, Y.  (2002), “Kanyon (mall) in the Canyon:  the construction of  the big    mall in Wadi Rashmiya”, Iyunim,  No. 2,  Haifa:  Department  of  Natural  Resources, Faculty of Social Sciences, University of Haifa, pp.123-136.
  • Shaul, Y. (2002), “City within a Mall” Panim – Journal for Culture, Education and Society, No. 21, Israeli Teachers Union, 99-106.
שינוי גודל גופנים
ניגודיות