דלג לתוכן המרכזי

ד”ר ריקי גליה

תחומי התמחות:

פילנתרופיה תאגידית של עסקים משפחתיים, אחריות חברתית של עסקים בהקשר של יחסי עבודה, חקר השיח הניהולי בהקשר של התנדבות עובדים, פילנתרופיה עלית.

תפקיד במכללה:

יחסי עבודה ומשאבי אנוש, התנהגות ארגונית, היבטים חברתיים של עבודה ועיסוקים, תרבות ארגונים, ארגונים וגלובליזציה.

פרסומים נבחרים:

  • גליה, ריקי (2015). מפילנתרופיה לאחריות חברתית של עסקים: המקרה של בנק דיסקונט, תל-אביב: הוצאת רסלינג.
  • גליה, ריקי. “הצד האנושי של המטבע”: הבניית “העצמי” של עובדים מתנדבים בתאגיד בנקאי ישראלי. מגמות – כתב עת בין-תחומי במדעי החברה

  • Galia, R. (2015). The Transformed Identity of a Banking Corporation’s Employees, 1960s–1980s. Journal of Public Affairs,15(3):316-330.
  • Galia, R. Banking and Philanthropy: Particular “Sephardic” Giving in the Guise of Zionist Giving for the Common Good. Accepted for publication June, 2015, Israel Affairs.