דלג לתוכן המרכזי

ד”ר זאב שביט

תחומי התמחות:

סוציולוגיה של מרחב ומקום, יחסים אתניים ורב-תרבותיות, זהות קולקטיבית, החברה בישראל

תפקיד במכללה:

מרצה בכיר בחוג לסוציולוגיה ובחוג הרב-תחומי

פרופיל אקדמי:

עוסק כיום בעיקר במחקר בתחום הסוציולוגיה של מרחב ומקום ובהיבטים ישראליים של תחום זה. נקודת המוצא שלי בתחום זה היא להסתכל על מרחב חברתי כהיבט של זהות קולקטיבית. מתוך כך אני עוסק כיום בעיקר בהבניה התרבותית והסמלית של המרחב הישראלי כחלק בלתי נפרד ממציאות החיים בישראל – מהוויכוחים והמחלוקות בין קבוצות חברתיות בתוכה, מהבניית הזהות הקולקטיבית של קבוצות אלה ומהמשא ומתן על הבניית זהות קולקטיבית ישראלית. במחקרי אני עוסק בהבניית של המרחב החברתי בקרב המגזר היהודי והמגזר הערבי כאחד.

פרסומים:

ששון-לוי, א., בן-פורת, ג. ושביט, ז. (2013). מבוא: זהויות, גבולות ומרחבי מיון בחברה בישראל. בתוך: ז. שביט, א.ששון-לוי וג. בן-פורת (עורכים), מראי מקום. זהויות משתנות ומיקומים חברתיים בישראל (25-7). ירושלים ותל-אביב, מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד.

  • Shavit, Z. (2014). Constructing a Symbolic Desert: Place and Identity in Contemporary Israel. Journal of New Frontiers in Spatial Concepts6, 57-69. http://ejournal.uvka.de/ spatial concepts
  • Shavit, Z. & Yaar-Yuchtman, E. (2016). On the Cultural Distinction between East and West among Israeli Jews. In: E. Ben-Rafael, J. Schoeps, Y. Sternberg & O. Glockner (Eds.), Handbook of Israel: Major Debates, vol. 1, (pp. 304-323). Oldenburg: De Gruyter.
  • Shavit, Z. (2018) Mosaic Art in Modern Israel and the Construction of a Sense of Place. Nations and Nationalism 24 (3): 792-816.
שינוי גודל גופנים
ניגודיות