דלג לתוכן המרכזי

ד”ר נוהאד עלי

תחומי התמחות:

פונדמנטליזם דתי (אסלאמי ויהודי בישראל); יחסי רוב-מיעוטים; מיעוטים מוסלמים במערב; נשים ערביות בישראל; השכלה גבוהה; פשע ואלימות בקרב הציבור הערבי בישראל וחוסן בחברה הערבית.

תפקיד במכללה:

מרצה בכיר | יועץ לענייני סטודנטים בחוג לסוציולוגיה | חבר ועדת משמעת | חבר בוועדה להנגשת סטודנטים ערבים לאקדמיה | חבר ועדת היגוי מוסדית | יו"ר המרכז לחקר רב תרבותיות.

רופיל אקדמי:

נושאי המחקר המרכזיים שלי הם:
  • חקר תופעות החזרה לדת בעידן המודרני בקרב מוסלמים ויהודים בישראל. המחקר מתמקד בתנועות האסלאמיות ובש”ס, בחינת דמיון ושוני בחברה הישראלית. המחקר על חזרה לדת מתמקד גם בקרב מיעוטים מוסלמים במערב.
  • יחסי רוב מיעוט: כמדי שנה אנו עורכים מדד דו-קיום בקרב הערבים והיהודים בישראל: יחסם אחד כלפי השני ויחסם כלפי המדינה ומוסדותיה.
  • נשים ערביות בישראל: המחקר מתמקד בהשפעת הסביבה היהודית-ישראלית והסביבה הערבית- המזרח-תיכונית על התפתחותן והעצמתן של נשים ערביות בישראל.
  • השכלה גבוהה והשתלבותם של מיעוטים ברמה של סטודנטים (בכל התארים), סגל אקדאמי, סגל מינהלי וייצוגם באקדמיה והדרכים להעלות את ייצוגם באקדמיה.
  • האלימות והפשיעה בחברה הערבית: מזה שנים אנו עורכים מדד ביטחון אישי וקהילתי לחברה הערבית, שינויים, מגמות והשוואה עם החברה היהודית.
  • חוסן בחברה הערבית: נושא החוסן בחברה הערבית מיוחד מאוד במינו. המחקר מזהה גורמי שינוי וחסמים. וגם מחפש את מחוללי השינוי העיקריים בחברה הערבית.
אני מלמד מגוון קורסים בחוג לסוציולוגיה ובחוג רב תחומי כמו מבוא לסוציולוגיה, חברה ישראלית, סוציולוגיה של המזרח התיכון, אכיפה בחברות שסועות. גם סמנריוני מחקר אודות קבוצות שאינן שולטות; הערבים בישראל; חזרה לדת ועוד

פרסומים נבחרים:

  • Al-Atawneh, M and ’Ali, N. (2018). Islam in Israel: Muslim Communities in Non-Muslim States. Cambridge: Cambridge University Press. [English].
  • ’A’li, N and Da’as, R. (2018) Higher Education among the Arab Minority in Israel: Representation, Mapping, Barriers and Challenges. (Tel Aviv: Resling) [Hebrew].
  • ’Ali, N and Da’as, R. Arab University in the State of Israel: Challenges, Obstacles and Possibilities. Israel Studies Review
  • ’Ali, N. Palestinian Citizens in Israel: A Sociological Portrait.(51-70). M.Haj-Yahia; I, Levav and O, Nakash. (Eds.). Health and Mental health among Palestinians in Israel. Indiana press. [English].
שינוי גודל גופנים
ניגודיות