דלג לתוכן המרכזי

ד”ר אשרת-פינק יפעת

תחומי התמחות:

מנהל חינוכי, תוכניות לימודים, הדרכת מורים ופיתוח מקצועי: הן מההיבטים המערכתיים-ארגוניים והן מההיבטים האישיים, זכרונות של אנשים מבוגרים מדחייה חברתית שחוו בילדותם והאותות שדחייה זו נתנה בבגרותם. בהיבטים הגופניים נפשיים

תפקיד במכללה:

מרצה מן החוץ בתכנית לתואר שני בניהול במערכות חינוך

תחומי מחקר:

 • כניסת מורים ומנהלים למערכת ועבודתם בשנת ההוראה הראשונה
 • התפתחות רפלקטיבית של אנשי חינוך והיבטים הקשורים בדחייה חברתית של נוער מנקודת מבט נפשית, רגשית וחינוכית. כלל התחומים נחקרים בגישה הנרטיבית, ככלי מחקרי, חינוכי וטיפולי.

פרסומים:

 • Oshrat-Fink, Y. (2021). Teacher education students’ use of their childhood rejection memories as a healing, critical and vision-defining tool. Rav-Gvanim, 20, 241-262.
 • Oshrat-Fink, Y. (2020). Grandpa’s adventure journey. Tziv’onim Publishing.
 • Hamenachem, A. (2019). We mustn’t give up: Childhood social rejection memories and their implementation in education – A look at the world of the ‘pushers’. Mifgash Le’avoda Hinuchit Sotzialit, 27, 49-50.
 • Oshrat-Fink, Y. (2018). We mustn’t give up. Pardes Publishing. (336 pages).
 • Avidav-Unger, O., & Oshrat-Fink, Y. (2016). A bird’s eye view: A multi-dimensional model of educators’ professional development. MOFET Institute (154 pages).
 • Oshrat-Fink, Y. (2018). The burden the teacher brings to teaching: The rejected child within. Dvarim, November, 65-81.
 • Oshrat-Fink, Y. (2014). From the campus to the classroom: A narrative theory of novice teachers’ transition processes. Reflective Practice: International and Multidisciplinary Perspectives, 15(6), 729-750.
 • Oshrat-Fink, Y. (2013). The contribution of preparatory English for Academic Purposes courses to graduates’ induction into teaching following assistance from KESHET. Oranim College Research and Evaluation Authority, 1-32
 • Oshrat-Fink, Y., Pe’er, S., & Gross, M. (2013). The contribution of integrative curriculum planning in teacher education to the construction of perception of the teacher’s role in an era of sustainability. Oranim College Research and Evaluation Authority. 1-72.
 • Oshrat-Fink, Y. (2013). The contribution of KESHET preparatory courses to students’ integration into the college from both the personal and the social aspect. Oranim College Research and Evaluation Authority. 1-73.