דלג לתוכן המרכזי

ד”ר ג’נאן פלאח

תחומי התמחות:

ספרות עברית והשוואתית לימודי מיגדר שלום ורב תרבותיות סוציולוגיה וחינוך

תפקיד במכללה:

מרצה בחוג הרב תחומי

פרופיל אקדמי:

תואר שני בספרות עברית והשוואתית תואר שלישי ב 2001 בחינוך . מרצה בכירה מ 2010 .
פרסומים רבים בכתבי עת בינלאומיים .פרסמתי בעברית ספר האישה הדרוזית ב 2005.
התחלתי ללמד באקדמיה בשנת 1995

פרסומים:

Faraj Falah,J.(2019)   ”  Intermarriage among Druze Men”. Sociology Mind, 9, 273-289
Faraj-Falah Janan, Yossi Maman(2019) Pioneers”—The Druze Women School Principals as Role Models & Generators of Social Change Creative Education Vol.10 No.7.
Maman, Y., &Faraj  Falah, J. (2019). The Interview as a Reflective Tool in   Preschool Female Teachers’ Work with Children from Different Cultures Significance of Communication and Acquiring Hebrew in Preschool.” Creative Education, 10, 700-713. https://doi.org/10.4236/ce.2019
Maman Y, Yaffi,Y. Faraj Falah J (2019) Students’ Violence against Teachers in the Arab Sector in Israel—A Case Study Sociology Mind Vol.9 No.3.
Faraj Falah J.(2017) Women can do it: The Role of Akko Women vision association (AWVA) on bringing the two nations (Arabs and Jews) together International Journal of Non-Governmental Organizations (NGOs) and Essays … 2IssueNo.1:1-10 European/American Journals
שינוי גודל גופנים
ניגודיות