דלג לתוכן המרכזי

ד”ר מיכל לוי בלייך

תחומי התמחות:

מערכות מידע והנדסת תעשייה וניהול.

תפקיד במכללה:

מרצה בביה"ס לניהול

פרופיל אקדמי:

עבודתי האקדמית מתמקדת בהיבטים שונים של יישומי טכנולוגיות מתקדמות בארגוניים ובפרט השפעת הטמעתם על הביצועים העסקים. בחרתי להתמקד בטכנולוגיית המובייל, המאפשרת לשתף נתונים, ליצור אינטגרציה, לנווט ולסרוק, ומהווה כלי הכרחי להשגת יתרון אסטרטגי ושימורו בסביבה עסקית גלובלית. יכולות מובייל תומכות בעבודת אנשי שטח, כטכנאים, שליחים ואנשי מכירות, ואף משנות התנהגות של עובדים. להבדיל ממרבית המחקרים בתחום, שעסקו בפריסה ובאימוץ טכנולוגיית מובייל מבלי לבחון את יכולותיה השונות  או בהשפעותיה הארגוניות, המחקרים שלי עד כה בדקו הטמעה של טכנולוגיות המובייל והפוטנציאל האדיר שלה מתוך ראייה ארגונית רחבה.

פרסומים נבחרים:

SCIENTIFIC PUBLICATIONS
  • Levi-Bliech, M., Pliskin, N., Nave, G., and Fink, L., 2018, “Mobile Technology and Business Process Performance: The Mediating Role of Collaborative Supply-Chain Capabilities”, Information Systems Management (IF 1.556; Q1), Vol. 35, No. 4, Pages 308-329, Published online 24 Aug 2018 doi.org/10.1080/10580530.2018.1503803.
  • Levi-Bliech, M., Kurtser, P., Pliskin, N., and Fink, L., “Can Mobile Apps Change Employee Behavior? An Empirical Investigation of the Effects of a Fleet-Management App on Driver Behavior”, International Journal of Information Management, (IF 8.21; Q1), Vol. 49, Pages 355-365, Published online 19 Jul 2019 https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2019.07.006.
  • Levi-Bliech, M., Pliskin, N., and Fink, L. “Implementing a Sales Support App to Complement Face-to-face Interaction: An Empirical Investigation of Business Value”, Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce, (IF 1.4; Q2). Pages 1-13, Published online 14 April 2020 https://doi.org/10.1080/10919392.2020.1750932.

 

CONFERENCE PROCEEDINGS
  • Levi-Bliech, M., Kurtser, P., Pliskin, N., and Fink, L. (2018) “The Effects of a Fleet-Management App on Driver Behavior,” Proceedings of the 26th European Conference on Information Systems (ECIS), June 25-28, Portsmouth, UK.
  • Levi-Bliech, M., Kurtser, P., Pliskin, N., and Fink, L. (2018) ” The Effects of a Mobile App on Driver Behavior in an Organizational Setting,” Proceedings of the 12th Israel Association for Information Systems (ILAIS) Conference, June 18, Ashdod, IL.
  • Levi-Bliech, M., Pliskin, N., and Fink, L., 2019, “An Empirical Investigation of the Organizational Impacts of a Sales Support App”, in Proceedings of the 13th Multi Conference on Computer Science and Information Systems (MCCSIS), July 16-19, Porto, Portugal.
שינוי גודל גופנים
ניגודיות