דלג לתוכן המרכזי

ד”ר מיכל רווה

תחומי התמחות:

תהליכי קריאה, התפתחות קריאה וניצני אוריינות, דיסלקציה, מודעות מורפולוגית, קוגניציה וזיכרון, זיכרונות שווא

תפקיד במכללה:

ראשת התכנית לתואר שני באוריינות וחדשנות בחינוך, מרצה בחוג לחינוך, בחוג לחינוך ולקויות למידה

פרופיל אקדמי

תחום המחקר העיקרי שלי הוא הפסיכולוגיה של השפה, ובעיקר תהליכי זיהוי המילה הכתובה. שלב זיהוי המילים הבודדות במהלך הקריאה הינו שלב ראשוני ומהיר, המהווה נדבך חשוב עליו מבוססת הבנת הנקרא. הרבה מבעיות קריאה נובעות מקשיים בשלב זה, וגוררות קשיים ברמות ניתוח גבוהות יותר של מבנה המשפט ומשמעותו. לפיכך, יש חשיבות רבה להבנת התהליכים המעורבים בזיהוי מילים והגורמים המשפיעים על יעילותם.
מחקרי בוחנים עיבוד מורפולוגי של המילה  – המבנה והמשמעות של יחידות בתוך המילה – בקרב מבוגרים מיומנים בקריאה, בקרב מבוגרים עם דיסלקציה התפתחותית וכן בקרב קוראים צעירים תקינים ובעלי לקויות קריאה בכיתות הראשונות של בית הספר. המחקרים הראשונים, יחד עם ד”ר Rueckl, בחנו עיבוד מורפולוגי של המילה בקרב מבוגרים מיומנים בקריאה. מחקרים אלו מתמקדים בשאלה כיצד קוראים מבוגרים מזהים את המבנה המורפולוגי של המילה וכיצד מבנה זה מיוצג בלקסיקון המנטלי של הקורא. חשיבותם של מחקרים אלו היא בזיהוי רמת העיבוד שבה תכונות מורפולוגיות מנותחות ובאבחנה בין מודלים תיאורטיים שונים לזיהוי מילה, סימבוליים וקונקציוניסטים (הדמייה מתימטית של רשתות עצבים – Neural-Nets).
פרויקט מחקר שביצעתי יחד עם ד”ר רחל שיף מבית הספר לחינוך בבר אילן במימון קרן המחקר של ISF   מתמקד באפיון העיבוד המורפולוגי של המילה הכתובה בקרב קוראים מבוגרים עם דיסלקציה התפתחותית. תהליכי זיהוי המילה הסמויים (Implicit) והאוטומטיים נבחנו באמצעות פרדיגמת ההטרמה (priming) במודליות הויזואלית והשמיעתית. ייחודו של פרויקט זה הוא במיקוד באוכלוסיית הדיסלקטים המבוגרים, עליהם יחסית אין מחקר רב, ובמדגם הגדול שלו. חדשנותו מתבטאת בהשוואת הידע הסמוי (implicit) האוטומטי, לידע המפורש (Explicit) של קוראים אלו. המחקרים הניבוי תוצאות מעניינות רבות. למשל, בניגוד לקוראים תקינים, קוראים עם דיסלקציה לא הראו הטרמה מורפולוגית ויזואלית. עדות זו מצביעה על קשיים ברמה המורפולוגית של זיהוי המילה בנוסף לקושי הפונולוגי המתועד בספרות. השוואת הליקוי בקרב סוגים שונים של דיסלקציה התפתחותית תרמה למיקוד המקור לקשיים המורפולוגיים של אוכלוסייה זו. מחקרים אלו פורסמו בכתבי עת מובילים בתחום הקריאה והדיסלקציה (Scientific Studies of ReadingDyslexia). ניתוח הנתונים מפרויקט זה ופרסומם עדיין ממשיך.
קו המחקר השלישי מתמקד בפן ההתפתחותי של העיבוד המורפולוגי. ייחודו של מחקר זה הוא ביישום שיטות מחקר מתחום זיהוי המילים (הטרמה), אשר לרוב משמשות במחקרי מבוגרים, לאפיון הידע הלשוני של קוראים צעירים. מחקר שנעשה במסגרת הדוקטורט בהנחייתי של רעות ימין, בחן לראשונה עיבוד מורפולוגי סמוי בעברית והעלה כי אצל ילדים צעירים, העיבוד המורפולוגי דומה לזה מבוגרים בזיהוי מילים סדירות בשפה. אולם, כאשר בדקנו זיהוי מילים בעלות מבנה יוצא דופן, ראינו מגמה התפתחותית בהכללה של הייצוגים המורפולוגים. ייצוגים מורפולוגיים ברמת הכללה גבוהה כפי שקיימים בלקסיקון המנטלי של קוראים מבוגרים מתפתחים לאט ומצריכים חשיפה ממושכת במהלך שנות בית הספר.
המחקרים האחרונים שלי מתמקדים בתרומה של מודעות מורפולוגית – המודעות למבנה של מילים כתובות – ליכולת הקריאה של קוראים צעירים, עם קריאה תקינה או לקויה. מחקרים שנעשו יחד עם פרופ’ ורד וקנין-נוסבאום, ד”ר עינת נבו וד”ר מירי שריד, מצביעים על חשיבותה של המודעות המורפולוגית לקריאה כבר בשנים הראשונות של רכישת הקריאה. במחקר משותף עם פרופ’ ורד וקנין-נוסבאום, הראינו כי אימון של המודעות המורפולוגית בקרב קוראים חלשים שיפרה את יכולת הבנת הנקרא שלהם. מחקרים בהמשך ינסו לזהות אילו מרכיבים של המודעות המורפולוגית תורמים ליכולות קריאה שונות בכל שלב של התפתחות הקריאה. לבד מהתרומה התיאורטית להבנת תהליכי קריאה, תקינים ולקויים, יש למחקרים אלו השלכות יישומיות. ממצאיהם עשויים לשמש כקווים מדריכים על פיהם יהיה ניתן לבנות שיטות התערבות יעילות יותר לרכישת מיומנות הקריאה.

לבסוף, קו מחקרי חדש נוסף מתמקד בזיכרון, ובפרט בזיכרונות שווא, תוך שימוש בפרדיגמת ה-DRM (פרדיגמה המשמשת לבחינת זיכרונות נכונים ומוטעים ברשימות מילים). מחקר זה, בשיתוף עם ד”ר אלישבע בן-ארצי, בוחן את השפעתם של תכונות אישיות ומאפיינים קוגניטיביים על הנטייה ליצור זיכרונות שווא. אנחנו עורכות כעת מטה-אנליזות על השפעת מגדר וקיבולת זיכרון עבודה על המועדות לזיכרונות שווא. למחקרים אלו עשויות להיות השלכות יישומיות בתחום המערכת המשפטית באשר לאמינות עדות ראייה

פרסומים

  • Raveh, M., Schiff, R., Yamin, R., Fighel, A. & Kahta, S. (2012). The development of morphological processing in visual word recognition: From concrete to abstract representations. Language and Literacy4, 67-93 [in Hebrew]
  • Ben-Artzi, E., & Raveh, M. (2016). Perfectionism and false memories: A signal detection analysis. Personality and Individual Differences101, 132-136.
  • Vaknin-Nusbaum, V., & Raveh, M. (2019). Cultivating morphological awareness improves reading skills in fifth-grade Hebrew readers. Journal of Educational Research, 112(3), 357-366.‏
  • Sarid, M., Meltzer, Y., & Raveh, M. (2019). Academic achievements of college graduates with learning disabilities vis-a-vis admission criteria and academic support. Journal of Learning Disabilities.
שינוי גודל גופנים
ניגודיות