דלג לתוכן המרכזי

פרופ’ יהודה פלד

תחומי התמחות:

שילוב התקשוב בהוראה

תפקיד במכללה:

מרצה בחוג לחינוך וחוג הרב תחומי ובתכנית לתואר שני בניהול במערכות חינוך.

פרופיל אקדמי

מטרת המחקר שלי להבין סוגיות הקשורות ביתרונות והחסרונות של שילוב התקשוב בהוראה ולמידה. ראשית בדקתי את הפוטנציאל של התקשוב כמצע ללמידה שיתופית בין סטודנטים במדינות שונות (כלומר פרויקט כיתות תאומות שיזמתי בין כיתות בישראל ובארה”ב). במקביל חקרתי את הפוטנציאל של שילוב וויקי וטוויטר כי ברור היה שלפטפורמות השיתופיות הללו יש פוטנציאל להוראה ולמידה. מלבד התנסות ב”כתיבה” כשלעצמה ביצירת ערכים סביבת ה-Wiki בחנתי את הפוטנציאל והדרך לחשוף את התלמידים למשוב עמיתים. השתמשתי בטוויטר כפלטפורמה תומכת בפרחי הוראה. מחקר נוסף באותה תקופה בדק את ההשפעה של לוחות אינטראקטיביים על ההוראה.
בשנת 2005 פיתחתי את המושג הרב-טיוט, בו ניתן לשלוח מטלה למורה פעמים רבות ככל שהתלמיד צריך כדי להביא אותה לסטנדרט הרצוי. הדבר נעשה באמצעות תכונות מובנות ב- Word כגון “עקוב אחר שינויים” ו”הערות”. שימוש בכל מערכת LMS כמערכת מסירה מאפשרת יצירת תלקיט של עבודת התלמידים. עם הזמן, הנתונים הצביעו על דחיינות אקדמית שטרם הוסברה במלואה, שכן רב-טיוט מציע אפשרות להגיע לציון גבוה מאד עבור כל משימה.
הופעתו של הקינדל בשנת 2007 העלתה את הרעיון שהוא עשוי לעזור לתלמידים המתקשים בקריאה. כך חקרתי את ההיבט הזה בארצות הברית ובישראל.
בשנת 2009 יזמתי טרנספורמציה של בית ספר בן שש שנים (כיתות ז-יב) מבית ספר קלאסי לבית ספר בו לכל תלמיד ומורה יש מחשב נייד במטרה לשנות את ההוראה והלמידה ואת תרבות בית הספר. צוות המחקר שלי אימן ועקב אחר השינויים בבית הספר במשך חמש שנים.
ככל שעלה הביקוש לקורסים מקוונים בזירה האקדמית, התחלתי לבדוק את ההשפעה של חוסר יושרה אקדמי בקורסים מקוונים והשוויתי זאת לרמאות של הסטודנטים בקורסים “רגילים” (פנים אל פנים) ובחנתי את טיב ההבדלים השונים בין השניים.
הופעת הטלפונים “החכמים” בשנת 2007 גרמה לשינוי משמעותי באופן בו אנו מתקשרים עם הסובבים אותנו, ובכך השפעתם של ילדים שבבעלותם טלפונים “חכמים”. חקרתי את תפיסות הנורמטיביות ביחס לתוקפנות ברשת בקרב תלמידי כיתות ה’-י ‘בישראל ובארה”ב והשוויתי את ההטיה התרבותית שלהם. עשיתי מחקר השוואתי לאורך חמש שנים על השינויים בתפיסות נורמטיביות כלפי תוקפנות ברשת של תלמידי כיתות ה’-י ‘בישראל בין 2013 ל -2018
מחקר נוסף בו אני עוסק כיום בוחן את מקום ההורים כשומרים, מחנכים ומגינים על ילידיהם בפני הסכנות הטמונות ברשת. השפעת טראמפ על תוקפנות, (תוקפנות פיזית ותוקפנות ברשת) הביאה בחשבון את ההשפעה האפשרית של תוקפנות סייבר מבוססת הטיה.

פרסומים נבחרים

  • Dori, J. Y., Tal, T. R., & Peled, Y. (2002). Characteristics of Science Teachers Who Incorporate Web-Based Teaching, Research in Science Education, 32(4), 511-547.
  • Peled, Y., Kali, Y., & Dori Y. J. (2011). School principals’ influence on science teachers’ technology implementation: A retrospective analysis. International Journal of Leadership in Education, 14(2), 229-245.
  • Peled, Y., Bar-Shalom, O., & Sharon, R. (2012). Characterization of Pre-service Teachers’ Attitude to Feedback in a Wiki-environment Framework. Interactive Learning Environments, 22(5), 1-16. Doi: 10.1080/10494820.2012.731002
  • Blau, I. Peled, Y., & Nusan, A. (2016). Technological Pedagogical and Content Knowledge (TPACK) in One-to-One Classroom: Teachers Developing “Digital Wisdom”. Interactive Learning Environments24(6), 1215-1230. Doi: 10.1080/10494820.2014.978792
  • Goldstein, O., & Peled, Y. (2016). Wiki-based pedagogy in Pre-service Teacher Education. Technology, Pedagogy and Education25(4), 469-486. Doi: http://dx.doi.org/10.1080/1475939X.2015.1077884
  • Peled, Y., Eshet, Y., Barczyk, C., & Grinautski, K. (2018). Predictors of Academic Dishonesty among Undergraduate Students. Computers & Education, 131, 49–59.
  • Redmond, P., & Peled, Y. (2018). Exploring TPACK among preservice teachers in Australia and Israel. British Journal of Educational Technology, 50(4), 2040-2054.
  • Peled, Y. (2018). Children’s attitudes to parental mediation in a traditional society. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 21(12), 774–780.
  •   Seroussi, D. E., Sharon, R., & Peled, Y. (2019). Reflections on Peer Feedback in Disciplinary Courses as a Tool in Pre-service Teacher Training. Cambridge Journal of Education, 49(5). 655-671. Doi: https://doi.org/10.1080/0305764X.2019.1581134
  • Peled, Y. (2019). Cyberbullying and Its Influence on Academic, Social, and Emotional Development of Undergraduate Students. Heliyon 5(3). e01393.
שינוי גודל גופנים
ניגודיות