דלג לתוכן המרכזי

ד”ר מירב בן נתן

תחומי התמחות:

פסיכולוגית קוגניטיבית- קוגניציה מספרית, קוגניציה מוזיקלית.

תפקיד במכללה:

אחראית על הקשר עם בוגרי החוג ללימודי חינוך | יועצת לעניינים סטודנטים בחוג לחינוך | מרצה לסטטיסטיקה ושיטות מחקר | יועצת לענייני סטודנטים בחוג לחינוך

פרופיל אקדמי

המחקר שלי עוסק בקוגניציה נומרית ובקוגניציה מוזיקלית. העיסוק במספרים הוא בעל חשיבות מכרעת למין האנושי. בהמשגה המקובלת בפילוסופיה של המתמטיקה ההנחה היא שמספרים הם ישויות אבסטרקטיות שעליהם מופעלים חוקים מתמטיים פורמאליים. היות ומספרים מיוצגים בצורות ובאופניות חושיות שונות, עם מאפיינים חושיים שונים ובהקשרים ספציפיים, האם הייצוג הפנימי שלהם גם כן שונה בהתאם?

המחקרים עד כה הובילו לממצאים שאינם מתיישבים עם ההנחה של ייצוג מופשט של מספרים. בעבודתי אני קוראת תיגר על הממצאים הללו ועל הפירושים שניתנו להם. יישום של פרדיגמת מחקר חדשה (פרדיגמת הסטנדרט המשתנה שפיתחתי) הצביע על ממצאים אחרים מאלה שהתקבלו בעבר, וממצאים אלו מתיישבים הרבה יותר עם התיזה שהייצוג הפסיכולוגי של מספרים הוא בעיקרו ייצוג מופשט.

לאחרונה החלתי גם לעסוק בקוגניציה מוסיקלית. החידוש של המחקר שלנו הוא בכך שאנחנו חוקרים שני היבטים של המוזיקה- ההיבט ההדוניסטי וההיבט התפיסתי-סנסורי, תחת מסגרת קונספטואולית אחת ועם אותם גירויים. הממצא המעניין הוא שהעיבוד התפיסתי שונה בכל אחד מן ההקשרים.

פרסומים נבחרים

  • Ben Nathan, M., & Algom, D. (2007). The perceived magnitude of two-digit numbers: A functional measurement analysis. Teorie & Modelli, 12, 87-96.
  • Ben Nathan, M., Shaki, S., Salti, M., & Algom, D. (2009). Numbers and Space: Associations and Dissociations. Psychononmic Bulletin & Review, 16(3), 578-582.
  • Ben-Nathan, M., Salti, M., & Algom, D. (2019). The many faces of music: Attending to music and delight in the same music are governed by different rules of processing, Acta Psychologica , Revised and submitted.
שינוי גודל גופנים
ניגודיות