דלג לתוכן המרכזי

ד”ר ענת אשד

תחומי התמחות:

הערכת מסוכנות, טיפול בעבירות מין, פסיכופתולוגיה

תפקיד במכללה:

מרצה בחוג לקרימינולוגיה.

פרופיל אקדמי:

  • עבודת הדוקטורט בחנה את השפעתה של תשומה אמפטית (על ידי צד ב) על מושאה של תשומה זו (צד א) בשיחות שנועדו לסייע לאדם במצוקה ובשיחות אינסטרומנטליות (תכניות רדיו וטלוויזיה). נמצאה התאמה בין התשומה האמפטית לבין כיוון ההתמקדות של צד א ועליה בתאוצה מעין-אקספוננציאלית בהתאמה זו בין שני המדדים עם התקדמות מהלך השיחה.
  • המחקר העלה את הטענה כי לשיטת המדידה ולתוצאותיה נודעת משמעות חדשנית באשר להמשגה של אמפטיה ובאשר להשפעותיה.

פרסומים:

אשד, ע., ו-וולף, י. (2017). תקשורת אמפתית כחלק מדיאלוג: האם היא מובילה להתמקדות של הנמען בעצמו או בזולתו? מגמות, נ”א, גיליון 1, 385-357.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות