דלג לתוכן המרכזי

פרופ’ ערער ח’אלד

תחומי התמחות:

חקר מדיניות, מנהל, מנהיגות והשכלה גבוהה

תפקיד במכללה:

מרצה בתכנית לתואר שני בניהול מערכות חינוך

תחומי מחקר:

 • שונות, הוגנות והכלה במערכות חינוך
 • מנהיגות חינוכית לצדק חברתי
 • קריירה של בעלי תפקידים בחינוך
 • הגירה, פליטות ומפגש בין תרבותי

פרסומים:

 • Arar, K., & Oplatka, I. (2022). Advanced Theories of Educational Leadership. Springer.
 • Arar, K., Kondakci, Y., Streitwieser, B., & Saiti, A. (2022). Higher Education in the Era of Migration, Displacement and Internationalization. Routledge.
 • Ketko, T., Bor, H., & Arar, K. (2022). Enhancing Dignity, Democracy, and Diversity in Higher Education: Global Ideas and Practices in Challenging Times. Routledge.
 • Arar, K., Orucu, D., & Wilkinson, J. (2021). Neoliberalism and Education Systems in Conflict: Exploring Challenges Across the Globe. Routledge.
 • Arar, K., Örücü, D., & Gümüş, S. (2022). Educational leadership and policy studies in refugee education: a systematic review of existing research. Educational Review, 1-25.
 • Arar, K., Sawalhi, R., Chaaban, Y., Zohri, A., & Alhouti, I. (2022). School leaders’ perspectives towards leading during crisis through an ecological lens: a comparison of five Arab countries. Journal of Educational Administration and History54(2), 123-142.
 • Arar, K., Örücü, D., & Mahfouz, J. (2021). Three Contexts as the Post-Migration Ecology for Refugees: School Principals’ challenges and Strategies in Turkey, Lebanon and Germany. Journal of Leadership and Policy, 20(1), 41-56.
 • Arar, K., Saiti, A., & Prokopiadou, G. (2021). Higher education and equitable life-long learning for diversified students in the digital era, Higher Education Governance & Policy, 2(1), 19-30.
 • Chaaban, Y., Arar, K., Sawalhi, R., Alhouti, I., & Zohri, A. (2021). Exploring teachers’ professional agency within shifting educational contexts: A comparative study of Lebanon, Qatar, Kuwait, and Morocco. Teaching and Teacher Education106, 103451.
 • Arar, K. H. (2021). Research on refugees’ pathways to higher education since 2010: A systematic review. Review of Education9(3), e3303.
 • Arar, K. (2021). Refugees’ pathways to German Higher Education institutions. International Journal of Educational Development85, 102459.