דלג לתוכן המרכזי

גב’ בדארנה זאדה

תחומי התמחות:

חינוך כללי, חינוך לגיל הרך בהתמחות תכניות לימודים ותכנון למידה והוראה, סביבה חינוכית איכותית, אסטרטגיות למידה, תכניות לימודים בחברה רב תרבותית, גישות ותפיסות חינוכיות בחינוך, מעברים ורצף חינוכי

תפקיד במכללה:

מרצה מן החוץ בחוג לחינוך והתפתחות הילד בגיל הרך בראי קהילתי

תחומי מחקר:

  • הגיל הרך, הערכת תכניות התערבות ורצף חינוכי מיטבי בין מסגרות, איכות מסגרות על פי מודלים חינוכיים.

פרסומים:

  • Bdarni, Z. (2018). The Psyche-Pedagogical Conditions for Kindergarten Children’s Adjustment to Elementary School. International Journal Interdisciplinary Science Studies, 2397-6934 (online).
  • Bdarni, Z. (2014). Children’s Adjustment to Elementary School. Atelierul Stinte Educatiei, 10.
  • Bdarni, Z. (2013). Every Child Every opportunity. Stiintifice International, Materialete Conference Scientific international. Moldova state university.
  • Bdarni, Z. (2013). Factor Adaption Scholar. National Conference on Education. Chisinau- Moldova state university.
  • Bdarni, Z. (2013). Maturity Issues and School Debut. Studia Universitatis, 9(69), 1857-2103.
  • Bdarni, Z. (2013). Transition from Kindergarten to School. Studia Universitatis, 5(65), 1857-2103.
  • Bdarni, Z. (2012). Welcome to the first grade. education journal of the ministry of education in Israel. May.
  • Bdarni, Z. (2012). family role in adaption to school. Studia Universitatis, 9(59), 1857-2103.