כנס בינלאומי וסדנאות חוקרים: העתיד של עדויות השואה מס' II