ממונה על חופש המידע

ממונה על חופש המידע

ממונה על חופש המידע

יהודית יעקב, סמנכ"לית

ממונה על חופש המידע מטעם האקדמית גליל מערבי

אמנת שירות לסטודנט

טופס בקשה לקבלת מידע ותשלום

כתב התחייבות לתשלום אגרות 

פרטי התקשרות

טלפון: 04-9015129

דוא"ל: YehuditY@wgalil.ac.il

 

דיווח שנתי לשנת 2019

להורדת הקובץ לחץ כאן