בודק שכר


הקורס מוכר לתשלום באמצעות פיקדון לחיילים משוחררים ויוצאי שנתיים שירות לאומי
אפשרות למימון מלא / חלקי ע"י המדינה לזכאים על פי תכנית ואוצ'רים.

רקע:

בודק שכר מוסמך עורך בדיקות תקופתיות במקומות עבודה עתירי כוח אדם (שמירה ואבטחה, ניקיון, הסעדה ועוד) לפי בקשה, כדי לוודא את התאמת תנאי העבודה והשכר של עובדים למשפט העבודה בישראל ולגלות חריגים והפרת זכויות עבודה מכוח חוקי מגן והסכמים קיבוציים, וכן זכויות הנקבעות בין מקבל השירות לקבלן הנותן השירות באמצעות עובדיו.
 
התפקיד כולל, בין היתר, בדיקות חוזה עבודה, מערכת שכר, תשאול עובדים, כתיבה והגשת דוח למזמין השירות, מתן עדות מומחה בבית המשפט.

קהל היעד:

התפקיד של בודק שכר מוסמך הינו חדש ונגזר מדרישות החוק "הגברת האכיפה של דיני העבודה, ". התש"ע – 2010". נדרש ידע רב,  ניסיון בחשבות שכר ובקרה, שליטה בחוקי העבודה וביטוח לאומי, הכרת הסכמי עבודה, יכולות תחקור.

מטרות הקורס:

מטרת הקורס היא להכשיר בודקי שכר, שתפקידם לבקר ולפקח על מחלקות השכר בארגון, לדאוג שהעובדים זוכים בזכויות המגיעות להם לפי החוק ולדאוג שהמעסיק לא פוגע ו\או מנצל את עובדיו.
הקורס נותן כלים תיאורטיים ומעשיים שישמשו את הלומד ליישם את הוראות החוק ודיני העבודה והביטוח הפנסיוני בתאגידים.

תנאי קבלה:

בעל תעודה של חשב שכר שבידו תעודת גמר קורס חשבי שכר שהעניקו האגף להכשרה או לשכת רואי החשבון בישראל, אם ועדת קבלה שוכנעה כי עסק בחשבות שכר בהיקף עבודה נדרש; או רואה חשבון אם ועדת קבלה שוכנעה כי עסק בראיית חשבון או בחשבות בהיקף עבודה נדרש, או שוכנעה שערב תחילתן של תקנות אלה ערך במסגרת עיסוקו בבדיקות לפי סעיפים (2)27 ו-33(ב)(4) לחוק במשך 12 חודשים לפחות; או עורך דין ,אם ועדת קבלה שוכנעה כי עסק בדיני עבודה במשרה בהיקף עבודה נדרש; או מבקר פנימי, כמשמעותו בחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב -1992 אם ועדת קבלה שוכנעה כי עסק במסגרת עיסוקו בתחומי שכר עבודה ודיני עבודה בהיקף עבודה נדרש; או יועץ מס אם ועדת קבלה שוכנעה כי עסק במסגרת עיסוקו בתחומי שכר עבודה ודיני עבודה בהיקף עבודה נדרש; או כלכלן, או מי ששימש בעבר מפקח עבודה- אם ועדת קבלה שוכנעה כי עסק במסגרת עיסוקו בתחומי שכר עבודה ודיני  עבודה בהיקף עבודה נדרש.
ובהתאם לתקנות
 
ועדת קבלה (ראיון, הצגת אישורי השכלה, הכשרה מקצועית, וותק מקצועי)
ובהתאם לתקנת משנה (א)

בין נושאי הלימוד:

חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התש"ע 20102 (רציונל ונושאים רלבנטיים לתפקיד, מרכיביהם וההבחנה ביניהם) \ תפקיד בודק שכר מוסמך (בודק שכר ישמש "הזרוע הקדמית" של המעסיק אצל הקבלן (מעין "משגיח כשרות" לנושא שכר) \ דיני מס הכנסה וביטוח לאומי \ חוקי עבודה ודיני עבודה (כולל תרגול מעשי) \  תמחיר כוח אדם \ מערכות שכר \ ביטוח פנסיוני \  הנהלת חשבונות \ יסודות הביקורת \ תשאול וחקירה \ בדיקה, בקרה, פיקוח וביקורת \ דו"ח בדיקת שכר \ אתיקה מקצועית \ שוק העבודה
 

מבנה הקורס:  

המבנה מודולרי, כאשר כל סקטור ממצה את שעות החובה הבאים:
חשבי שכר - 150 שעות, יועצי מס - 84 שעות,  רואי חשבון -  32 שעות.
 

תעודה

 
הבוגרים שיעמדו בדרישות הקורס ובבחינות הממשלתיות בהצלחה, יהיו זכאים לקבלת תעודה מטעם משרד העבודה.