מכרזים

מכרזים


ברוכים הבאים לאתר המכרזים של המכללה האקדמית גליל מערבי, לפי תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה) תש"ע -2010.   כאן ניתן למצוא מידע על המכרזים המתפרסמים ע"י המכללה וכן, לעיין במסמכי המכרז.

מכרזים פומביים פתוחים

מכרזים פומביים פתוחים

מכרז פומבי 140/18 לאספקת כיסאות עבור המכללה

עודכן              מס' מכרז             יעוד                                                             תאריך פתיחה     תאריך סגירה     הבהרות                                             
05/07/2018
140/18
05/07/2018
23/07/2018

הבהרות - מועד אספקה

מסמך הבהרות מס' 2

 

מכרז פומבי 139/18 לביצוע עבודות בינוי ושיפוצים כלליים במכללה

עודכן              מס' מכרז             יעוד                                                             תאריך פתיחה     תאריך סגירה     הבהרות                                             
21/06/2018
139/18
21/06/2018
09/07/2018

 

מכרז פומבי 138/18 לאספקת מתנות לימי הולדת וחגים עבור עובדי המכללה

עודכן              מס' מכרז             יעוד                                                             תאריך פתיחה     תאריך סגירה     הבהרות                                             
21/06/2018
138/18
21/06/2018
10/07/2018 מסמך הבהרות מס' 1

 

מכרז פומבי 137/18 לאספקת שירותי צילום והדפסה

עודכן              מס' מכרז             יעוד                                                             תאריך פתיחה     תאריך סגירה     הבהרות                                             
21/06/2018
137/18
21/06/2018
15/07/2018

מסמך הבהרות מס' 1

מסמך הבהרות מס' 2

 

מכרז פומבי 135/18 א' למתן שירותי חכירת רכבים בשיטת ליסינג תפעולי

עודכן              מס' מכרז             יעוד                                                             תאריך פתיחה     תאריך סגירה     הבהרות                                             
07/06/2018
135/18 א' 
07/06/2018
03/07/2018
עדכון מועדים:
בירורים ושאלות הבהרה יופנו בדוא"ל עד לתאריך ה-21/06/2018 יום ה' (במקום ה-14/06/2018)
הצעות למכרז יוגשו עד לתאריך ה-03/07/2018 יום ג' בשעה 12:00 (במקום ה-26/06/2018)

 

מכרז פומבי 136/18 לניהול והפעלת חנות למכירת ספרים, ציוד משרדי,  כלי כתיבה, מחשבים, ציוד היקפי ומוצרים נוספים.

עודכן              מס' מכרז             יעוד                                                             תאריך פתיחה     תאריך סגירה     הבהרות                                             
24/05/2018
136/18
24/05/2018
20/06/2018 מסמך הבהרות מס'  1

 

שם המכרז: מכרז פומבי 134/18 לאספקת דלקים ושירותי תדלוק לרכבי המכללה

עודכן              מס' מכרז             יעוד                                                             תאריך פתיחה     תאריך סגירה     הבהרות                                             
26/04/2018 134/18
26/04/2018
30/05/2018

 

שם המכרז: מכרז פומבי-מסגרת מס' 135/18 למתן שירותי חכירת רכבים בשיטת ליסינג תפעולי

עודכן              מס' מכרז             יעוד                                                             תאריך פתיחה     תאריך סגירה     הבהרות               סטטוס            
26/04/2018 135/18
26/04/2018
27/05/2018
  המכרז נסגר

 

שם המכרז: בקשה להיכלל במאגר המתכננים, יועצים וקבלנים של המכללה האקדמית גליל מערבי

עודכן              מס' מכרז             יעוד                                                             תאריך פתיחה     תאריך סגירה     הבהרות                                             
22/02/2018
 
22/02/2018
19/03/2018

  לתשומת לב: המידע מוגש כשירות לציבור ולא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי.

  תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תש"ע-2010

  תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תש"ע-2010

  תקנות חובת המכרזים- נוסח מלא ומעודכן
  צור קשר

  צור קשר

  מידע נוסף בנושא מכרזים, ניתן ליצור קשר עם:
  צופית רואש- רכזת רכש ומשאבים
  טלפון: 04-9015126