מכרזים

מכרזים


ברוכים הבאים לאתר המכרזים של המכללה האקדמית גליל מערבי, לפי תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה) תש"ע -2010.   כאן ניתן למצוא מידע על המכרזים המתפרסמים ע"י המכללה וכן, לעיין במסמכי המכרז.

מכרזים פומביים פתוחים

מכרזים פומביים פתוחים

 

שם המכרז: מכרז פומבי 131/17
מכרז פומבי לאספקת שירותי ניקיון במכללה

עודכן              מס'מכרז             יעוד                                                             תאריך פתיחה     תאריך סגירה     הבהרות                                             
13/07/17 131/17
מכרז פומבי
 
 
17/07/2017
03/08/2017

 

 

לתשומת לב: המידע מוגש כשירות לציבור ולא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי.

תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תש"ע-2010

תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תש"ע-2010

תקנות חובת המכרזים- נוסח מלא ומעודכן
צור קשר

צור קשר

מידע נוסף בנושא מכרזים, ניתן ליצור קשר עם:
צופית רואש- רכזת רכש ומשאבים
טלפון: 04-9015126