עריכת מערכת החוג הרב תחומי

עריכת מערכת שעות- החוג הרב תחומי, תשע"ח

לסטודנטים שלום רב,
 
תוכלו למצוא בהמשך קובץ מערכת השעות בחוג הרב תחומי לשנת הלימודים תשע"ח.
בנוסף, מצורפים דפי תכניות הלימוד בחוג, עליכם לבחור בתוכניות הלימוד אשר הנכם לומדים.
דפי התוכניות יסייעו לכם בהרכבת מערכת השעות.
שימו לב כי קורסי הלימוד יכולים להשתנות- הודעה על שינוי תישלח במייל.
 
בהצלחה
מזכירות החוג הרב תחומי
 
 
יצירת קשר עם רכזת החוג הרב-תחומי

יצירת קשר עם רכזת החוג הרב-תחומי

דוא"ל טלפון
נטע לוי ‎04-9015214