קולות קוראים לכנסים ופרסום מאמרים

קולות קוראים לכנסים ופרסום מאמרים


 
קול קורא מקום תאריך הגשה תאור
 חודש יוני 2017
קול קורא // סדנה: ממשטרים את המשפחה המודרנית - מגדר, מדינה וחברה תל אביב  02/01/2018-04/01/2018 15/06/2017 The construction and disruption of gender roles within the familyThe family in a transnational and global framework – family and empire, families beyond bordersMotherhood, fatherhood and their changing meanings
 חודש יולי 2017
קול קורא - כנס בנושא "במרחבי הביג-דאטה והלייק: מדיניות ציבורית ופוליטיקה בעידן המדיה והמידע האוניברסיטה הפתוחה - רעננה  24/12/2017 15/07/2017 השלכות של טכנולוגיות מידע, רשתות חברתיות וכדומה על תהליכי מדיניות
 חודש אוקטובר 2017
50 ל 67 חברה שליטה התנגדות רעננה האוניברסיטה הפתוחה  - 31/10/2017 הכנס יציין 50 שנים לתחילת השליטה הצבאית והאזרחית של המדינה הישראלית על שטחים שמעברלגבולות 1949 ועל תושביהם הפלסטינים
 חודש דצמבר 2017
קול קורא ופרס // מאמרים (כתב עת): דפים לחקר השואה   - 31/12/2017 Nazi policies Jewish responses to Nazism, Racism,  Nazi propaganda, Ghettos and camps,  European collaboration, War crimes trials,  Survivor testimony,  Commemoration and Museology, Holocaust art, etc