קולות קוראים לכנסים ופרסום מאמרים

קולות קוראים לכנסים ופרסום מאמרים


 
קול קורא מקום תאריך הגשה תאור
 חודש אוגוסט 2017
Sexual and Gendered Violence וינה  02/12/2017-03/12/2017 04/08/2017 we welcome participants from all relevant disciplines, professions and vocations (mental and physical health professionals, educators, therapists, researchers, activists, counselors, social workers, policy makers, journalists…
 חודש ספטמבר 2017
צעירים במצבי סיכון בישראל: מדיניות, מחקר ופרקטיקה מכללת ספיר  02/11/2017 10/09/2017 מטרת הכנס ליצור מפגש ודיאלוג בין מעצבי מדיניות, מפתחי שירותים, חוקרים, ואנשי מקצוע בתחום של צעירים במצבי סיכון, ליצור הזדמנויות לשיתופי פעולה מחקריים ומקצועיים בין דיסציפלינות מקצועיותשונות, בהן עבודה סוציאלית, מדיניות חברתית, חינוך, פסיכולוגיה ועוד.
 חודש אוקטובר 2017
כנס כנרת הרביעי למחקרי צבא-חברה בישראל מכללת כנרת  21/02/2018-22/02/2018 01/10/2017 נושאים הקשורים לתמורות ביחסי צבא-חברה בישראל
50 ל 67 חברה שליטה התנגדות רעננה האוניברסיטה הפתוחה  - 31/10/2017 הכנס יציין 50 שנים לתחילת השליטה הצבאית והאזרחית של המדינה הישראלית על שטחים שמעברלגבולות 1949 ועל תושביהם הפלסטינים
 חודש דצמבר 2017
קול קורא ופרס // מאמרים (כתב עת): דפים לחקר השואה   - 31/12/2017 Nazi policies Jewish responses to Nazism, Racism,  Nazi propaganda, Ghettos and camps,  European collaboration, War crimes trials,  Survivor testimony,  Commemoration and Museology, Holocaust art, etc