קולות קוראים לכנסים ופרסום מאמרים

קולות קוראים לכנסים ופרסום מאמרים


 
קול קורא מקום תאריך הגשה תאור
 חודש מאי 2017
Child Maltreatment in Context: The Second Haruv International Conference ירושלים  07/12/2017-08/12/2017 25/05/2017 Child maltreatment
קול קורא להגשת הצעות לסקירת ספרות: חוויית ילדים לאחר הוצאתם לטיפול במסגרת חוץ ביתית   - 31/05/2017 הסקירה תכלול ספרות מקצועית מהארץ ומהעולם העוסקת בסוגיה זו. הסקירה תתייחס לגישות תאורטיות,לממצאי מחקרים, למאמרים ולסקירות מתודולוגיות. בסקירה תהיה התייחסות להיבטים הרגשייםוהפסיכולוגיים בתהליך הוצאת הילד לטיפול חוץ ביתי ויושם דגש על נקודת מבטו של הילד.
 חודש יוני 2017
קול קורא // מאמרים (כתב עת): בטאון העמותה לתולדות העיר חיפה   - 01/06/2017 הביטאון עוסק בין השאר בתיעוד ובפרסום מקורות ראשוניים, סקירות של תהליכים היסטוריים, סוציולוגיים ואורבנים שאפיינו את העיר לצד הצגת מפעליהם של דמויות ואנשי מפתח הקשורים בסיפורה של העיר ותולדותיה
קול קורא // סדנה: ממשטרים את המשפחה המודרנית - מגדר, מדינה וחברה תל אביב  02/01/2018-04/01/2018 15/06/2017 The construction and disruption of gender roles within the familyThe family in a transnational and global framework – family and empire, families beyond bordersMotherhood, fatherhood and their changing meanings
 חודש יולי 2017
קול קורא - כנס בנושא "במרחבי הביג-דאטה והלייק: מדיניות ציבורית ופוליטיקה בעידן המדיה והמידע האוניברסיטה הפתוחה - רעננה  24/12/2017 15/07/2017 השלכות של טכנולוגיות מידע, רשתות חברתיות וכדומה על תהליכי מדיניות
 חודש אוקטובר 2017
50 ל 67 חברה שליטה התנגדות רעננה האוניברסיטה הפתוחה  - 31/10/2017 הכנס יציין 50 שנים לתחילת השליטה הצבאית והאזרחית של המדינה הישראלית על שטחים שמעבר לגבולות 1949 ועל תושביהם הפלסטינים