קולות קוראים לכנסים ופרסום מאמרים

קולות קוראים לכנסים ופרסום מאמרים


 
קול קורא מקום תאריך הגשה תאור
 חודש אוקטובר 2017
כנס כנרת הרביעי למחקרי צבא-חברה בישראל מכללת כנרת  21/02/2018-22/02/2018 01/10/2017 נושאים הקשורים לתמורות ביחסי צבא-חברה בישראל
קול קורא // הכנס הבינלאומי השביעי של המכון לחקר היחסים בין יהודים נוצרים ומוסלמים רעננה האוניברסיטה הפתוחה  27/12/2017-28/12/2017 14/10/2017 הרצאות של 20 דקות העוסקות בהיבטים שונים של יחסי גומלין ושל תהליכי מיזוג ושילוב בין דתות, במרחבים גיאוגרפיים מגוונים ובתקופות היסטוריות שונות.
קול קורא // מאמרים (כתב עת): גיליון מיוחד של דפים (מחקרים על השואה)   - 15/10/2017 חשיבה מחודשת על המוזלמן: נרטיבים, מושגים ומציאות חברתית (עברית ואנגלית)
קול קורא // הכנס הישראלי השמיני למחקר איכותני באר-שבע  06/02/2018-07/02/2018 17/10/2017 מחקר איכותני בין האישי לפוליטי. דיון בסוגיות האונטולוגיות, האפיסטמולוגיות, המתודולוגיות והפוליטיות במחקר האיכותני
קול קורא למושב בכנס ה- 49 של האגודה הסוציולוגית הישראלית - קהילת לימודי מוגבלות   29/01/2018-30/01/2018 31/10/2017 מסורת היא בסוציולוגיה - להתעניין במיעוטים, בקבוצות מוחלשות, בפריפריה גאוגרפית וחברתית. יחדעם זאת - מקומם של מוגבלות כמושג חברתי ושל אנשים עם מוגבלויות הן כאובייקטים של טיפולושליטה והן כסובייקטים בעלי סוכנות - נפקד מזירות הדיון המרכזיות הסוציולוגיות.
קול קורא // הכנס השנתי של האגודה הסוציולוגית הישראלית באר-שבע  29/01/2018-30/01/2018 31/10/2017 שני נושאים עיקריים: סוציולוגיה היסטורית ופוליטית של המדינה, והשני סוציולוגיה היסטורית ופוליטית של הידע החברתי. הכנס יעסוק, כרגיל, גם בנושאים סוציולוגיים שונים ורבים.
50 ל 67 חברה שליטה התנגדות רעננה האוניברסיטה הפתוחה  - 31/10/2017 הכנס יציין 50 שנים לתחילת השליטה הצבאית והאזרחית של המדינה הישראלית על שטחים שמעברלגבולות 1949 ועל תושביהם הפלסטינים
 חודש נובמבר 2017
קול קורא // כנס: יוצרות מראות - הכנס הראשון לקולנוע וטלוויזיה של נשים תל אביב  22/01/2018-23/01/2018 01/11/2017 כנס מבקש לבחון את הפוליטיקה של היצירה הקולנועית והטלוויזיונית של נשים בישראל כיצירה שנותנת ביטוי לסובייקט חברתי ופוליטי - נשים: נשים כיוצרות, כצופות, כחוקרות, כמבקרות; נשים כמעצבות תהליכים תרבותיים ומשנות את תנאי הנראות של עצמן.
קול קורא להגשת הצעותלכנס השנתי התשיעי של ESPANET ישראל מכללת עמק יזרעאל  22/02/2018 01/11/2017 אופקים חדשים למדינת רווחה?ארה"ב, אירופה וישראל: סיכונים, הזדמנויות ואתגרים
קול קורא // כנס: המורשת התרבותית החבוייה מתחת למים, מתחת לקרקע ובתוך מבנים חיפה - אולם העירייה/עכו - אולמות האבירים  30/04/2018-03/05/2018 05/11/2017 המפגש הבינלאומי הראשון בנושא שחזור ושימור אורבאני בישראל ומדינות הים התיכון
קול קורא // מאמרים (אסופה): הפגנת אנרגיה גברית בתרבויות העולם   - 30/11/2017
 חודש דצמבר 2017
קול קורא // מושב בכנס: השתתפות של ארגוני לקוחות בריאות - סינגור קולקטיבי וייצוג ליסבון  07/06/2017-08/06/2017 15/12/2017 Organized Patient Participation in Health Care: Collective Advocacy and Representation 17th biannual Congress of the European Society for Health and Medical Sociology
קול קורא ופרס // מאמרים (כתב עת): דפים לחקר השואה   - 31/12/2017 Nazi policies Jewish responses to Nazism, Racism,  Nazi propaganda, Ghettos and camps,  European collaboration, War crimes trials,  Survivor testimony,  Commemoration and Museology, Holocaust art, etc
 חודש ינואר 2018
קול קורא לגיליון מספר 11 של כתב העת דברים - עומס   - 31/01/2018 מאמרים מאירי דעת ומאתגרי מחשבה בנושא עומס כתחושה, כמצב וכהוויה.