היחידה למעורבות חברתית

היחידה למעורבות חברתית


היחידה למעורבות חברתית מעודדת סטודנטים להיות מעורבים בקהילה, לתרום לעשייה משמעותית בחברה, להרגיש חלק ממנה, לחזק את המרקם החברתי ולבנות מערכת יחסים שתושתת על סובלנות וכבוד הדדי.

היחידה למעורבות חברתית בקהילה

קרנות הפועלות ביחידה בשנה"ל תשע"ז– תשע"ח:

 
שם הקרן פרויקט גובה המלגה תנאים לקבלת המלגה פנייה באמצעות
 נקודות זכות אקדמיות פעילות קהילתית בתמורה לנקודות זכות אקדמיות 2 נקודות זכות אקדמיות סט' המחויבים בקורס כללי, לאחר תיאום עם היועץ האקדמי הרישום ביחידה למעורבות חברתית לאחר אישור יועץ החוג הרשמה
פר"ח מלגות כללי 5200 ₪  סיוע פרטני לתלמידי בי"ס יסודי בהיקף של 120 שעות רישום באתר פר"ח
פר"ח לומדים בגליל- פר"ח 5200 ₪  סיוע פרטני לתלמידי בי"ס יסודי בהיקף של 120 שעות רישום באתר פר"ח 
פר"ח  אוריינות במסגרת פר"ח 5200 ₪  פעילות בהיקף של 120 שעות פנייה באמצעות החוג לליקויי למידה ורישום באתר פר"ח
קרן גרוס 70 שעות התנדבות לאורך השנה. 5000 ₪  5 שנים מהשחרור.  ניצול של לפחות 8000 ₪ מהפיקדון. רישום בדקנט הסטודנטים
קרן רוטרי מוריה קרן רוטרי מוריה 2000 ₪  מיועדת לסט' מהחוגים: קרימינולוגיה, חינוך ולקויי למידה ותכנית לנוער בסיכון.  הרישום במסגרת החוגים : החוג לחינוך ולקויי למידה, החוג לקרימינולוגיה, היחידה ללימודי חוץ – נוער בסיכון
חינוך לפסגות הפעילות מתבצעת בבתי ספר בעכו וכרמיאל. 6000 ₪  130 שעות התנדבות לאורך השנה . הרשמה
הרשות לפיתוח הגליל סטודנטים בונים עתיד בגליל מלגה של 5000 ₪  סטודנטים בשנה שלישית העוברים ראיונות קבלה של הרשות לאחר ששולבו בתעסוקה באזור בגליל הרשמה
קרן קציר קרן קציר - משכילה – לסטודנטיות שהן אימהות חד הוריות מלגת שכ"ל מלאה + מלגת קיום ומלגת העשרה סטודנטיות המוכרות ע"פ חוק כחד הוריות ולהן קשיים כלכליים פנייה ראשונית ליחידה למעורבות חברתית באמצעות טופס הרשמה  ולאחר מכן מילוי טפסים באתרהקרן.
קרן קציר קרן קציר – בוגרי כפרי נוער ופנימיות מלגת שכ"ל עם אפשרות למלגת קיום שרות לאומי או צבאי – מצב כלכלי פנייה באמצעות אתר קרן קציר
קרן קציר קרן קציר מנהיגות מלגה בגובה
 10,00 ₪
סטודנטים המעוניינים להשתלב בפעילות מעשית וחינוכית בקהילה פניה באמצעות טופס הרשמה
קרן קציר קרן קציר אקדמיה מלגת שכ"ל טיפוח סטודנטים מהפריפריה המוכרים לקרן מהתיכון באזורים נבחרים פנייה באמצעות אתר קרן קציר
סחל"ב פרוייקט בבתי ספר 6,000 ₪ פעילות במסגרת יום חינוך ארוך בגני ילדים ובבתי ספר בהיקף של 113 שעות רישום באתר סחל"ב
 
  • מידע מפורט ניתן לקבל בדקנט הסטודנטים 
  • המידע מיועד לנשים וגברים כאחד ורשום בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד