תכנית הלימודים בתואר ראשון בתיאטרון

תכנית הלימודים בתואר ראשון בתיאטרון


הלימודים מורכבים מקורסי חובה וקורסי בחירה לשתי המגמות: מגמת תיאטרון חינוכי- קהילתי ומגמת תיאטרון- מחול.

.B.A בתיאטרון- מבנה תכנית הלימודים

שנה א'

קורסי חובה לשתי המגמות: מגמת תיאטרון חינוכי- קהילתי; מגמת תיאטרון- מחול
 
שם הקורס
נ"ז
הערות
היסטוריה של המחול התיאטרלי במערב
4
 
תיאטרון ופולחן
4
 
מביטוי ראשוני ליצירה שלמה: עבודתו של היוצר הטוטאלי
4
 
יסודות המשחק ותיאטרון התנועה
2
סדנא
כתיבה מדעית
2
 
סדנת קונטקט- אלתור במגע
2
 
מאלתור לקומפוזיציה: שילוב תנועה ויסודות של אמנות פלסטית
4
 
תאטרון וריקוד במזרח אסיה
4
 
טקסים וחגית בבית הספר
2
 
סה"כ
28
 
 
 
 
קורסי חובה - מגמת תיאטרון חינוכי- קהילתי
 
שם הקורס
נ"ז
הערות
תולדות התיאטרון- יוון ורומי
4
 
מבוא לדרמה ולתיאטרון
4
 
לכל אחד יש סיפור- מאימפרוביזציה לטקסט פרפורמטיבי- יצירת טקסטים בתהליך קבוצתי
2
סדנא
מבוא לתיאטרון חינוכי
2
 
מבוא לתיאטרון ישראלי
2
 
הקניית יסודות המשחק לשחקן בקהילה ובבית הספר
2
סדנא
פרויקט התנסות בתאטרון קהילתי
2
סדנא
צפייה וניתוח הצגות
2
 
סה"כ
20
 
 
קורסי חובה-  מגמת תיאטרון- מחול
 
שם הקורס
נ"ז
הערות
תיאטרון- מחול במבט היסטורי
4
 
מחול מודרני  1 א'
2
סדנא
מחול מודרני 2ב'
2
 
טכניקת הבלט הקלאסי 1א'
2
סדנא
טכניקת הבלט הקלאסי 1ב'
2
סדנא
סה"כ
12
 

  שנה ב'

קורסי בחירה לשתי המגמות: מגמת תיאטרון חינוכי- קהילתי; מגמת תיאטרון- מחול
 
שם הקורס
נ"ז
הערות
גילומם של שסעים חברתיים ופוליטיים בתאטרון הקהילתי
4
 
המחזה הקהילתי כסיפור
2
סדנא
מבוא לתיאטרון חינוכי
2
 
התנסות בהפקות בבית הספר התיכון
1
 
מתחילים בגוף- תיאטרון פיזי
2
 
סה"כ
11
 
 
קורסי חובה - מגמת תיאטרון חינוכי- קהילתי
 
שם הקורס
נ"ז
הערות
תולדות התיאטרון: מהרנסאנס עד לרומנטיקה
4
 
מולייר בתיאטרון
4
 
מבוא לתיאטרון מודרני
4
 
תיאטרון קהילתי מתיאוריה לפרקטיקה
4
 
סדנת התנסות בתאטרון ובקהילה- דיאלוג בין "אחרים" במרחב התיאטרלי (תרגיל קבוצתי)
3
סדנא
מופעי סיום בבתי ספר ובקהילה- תיאוריה ופרקטיקה
2
סדנא
משחק למתקדמים
2
סדנא
תאטרון פלייבק- תאוריה והתנסות
2
 
סדנה ביצירותיו של ברכט
1.5
 
סדנה ביצירותיו של פינטר
2
 
הנחיית שחקנים
2
 
סה"כ
30.5
 
 
 
קורסי חובה- מגמת תיאטרון מחול
 
שם הקורס
נ"ז
הערות
אנטומיה
2
 
מחול מודרני 2 א'
2
סדנא
מחול מודרני 2 ב'
2
סדנא
טכניקת הבלט הקלאסי- 2א
2
סדנא
טכניקת הבלט הקלאסי- 2ב
2
סדנא
מוזיקה
4
 
גוף ותיאוריות ריקוד ומופע
2
 
ניתוח הריקוד
4
 
תנועה בינאישית
4
 
סה"כ
24
 
 
קורסי התמחות למגמת תיאטרון- מחול: "קומפוזיציה"
 
שם הקורס
נ"ז
הערות
תהליכי יצירה: בין טקסט לתנועה (התמחות קומפוזיציה)
4
סדנא
סה"כ
4
 
 
 

שנה ג'

 
קורסי חובה לשתי המגמות: מגמת תיאטרון חינוכי- קהילתי; מגמת תיאטרון- מחול
 
שם הקורס
נ"ז
מיצג: טכניקות ומושגי יסוד
2
היבטים חברתיים בחקר האומנות
2
התיאטרון הפוליטי
3
גילומם של שסעים חברתיים ופוליטיים בתאטרון הקהילתי
4
סה"כ
11
 
 
קורסי חובה מגמת תיאטרון חינוכי- קהילתי
 
שם הקורס
נ"ז
הערות
מסיכה גוף זהות
4
 
הנחיית שחקנים
2
סדנא
סדנא לכתיבה דרמטית
4
סדנא
פרויקט התנסות בהנחיית תיאטרון בקהילה- עבודת שטח
2
סדנא
עבודה מעשית בהנחיית תאטרון בקהילה
2
סדנא
יסודות הבימוי בתאטרון החינוכי ובתאטרון הקהילתי
4
 
תיאטרון בתרבות טלוויזיונית
2
 
סדנה ביצירותיו של ברכט
3
 
סדנה ביצירותיו של פינתר
3
 
סה"כ
26
 
 
קורסי חובה מגמת תיאטרון- מחול
 
שם הקורס
נ"ז
הערות
מחול בקהילה
2
סדנא
היבטים בשילוב מחול ואומנויות (סמינריון)
4
 
טכניקת הבלט הקלאסי- 3
2
סדנא
מחול מודרני 3 א'
2
סדנא
מחול מודרני 3 ב'
2
סדנא
סה"כ
12
 
 
 
קורסי התמחות למגמת תיאטרון- מחול:  "קומפוזיציה"
 
שם הקורס
נ"ז
הערות
כוריאולוגיה לאבן
4
סדנא
רפרטואר וקומפוזיציה כוריאוגרפיה ויצירה- הנחיית עבודת גמר בפרויקט גמר
2
סדנא
סה"כ
6
 
 
קורסי העשרה
 
שם הקורס
נ"ז
מבוא לפסיכולוגיה
2
מבוא לתיאוריות באישיות
4
יסודות הניהול
2
סה"כ
8
 
  • המכללה האקדמית גליל מערבי שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינוים ללא הודעה מוקדמת בפרטים המופיעים בדפים אלו.
  • פתיחת מסלול או קורס מותנית במספר הסטודנטים הנרשמים.