סגל המרצים בחוג לסוציולוגיה

סגל המרצים בחוג לסוציולוגיה


 
פרופ' נמרוד לוז

פרופ' נמרוד לוז

ראש החוג לסוציולוגיה

תחומי התמחות:

גאוגרפיה תרבותית, תיאוריות של תרבות, אסלאם ומזרח תיכון, אנתרופולוגיה של הדת, אנתרופולוגיה של מזון, גאוגרפיה וסוציולוגיה עירונית, חברה אזרחית.
מלמד בנוסף בחוג הרב תחומי ובחוג לשימור.

קורסים נבחרים:

מבוא לאנתרופולוגיה, תיאוריות אנתרופולוגיות, ארגוני חברה אזרחית ומגזר שלישי, סמינריון העיר הישראלית.
 
טלפון: 04-9015304
לדף המרצה
ד"ר יובל אשוש

ד"ר יובל אשוש

מרצה בחוג לסוציולוגיה

תחומי התמחות:


סוציולוגיה של זהויות, חקר הקיבוץ, שיטות מחקר איכותניות.
 

קורסים נבחרים:


קיבוץ שנות 2000, פסיכולוגיה חברתית, מבוא לסוציולוגיה, סמינריון: 'זהויות בחברה משתנה'.
 
טלפון: 04-9015192
לדף המרצה
ד"ר עדו ליברמן

ד"ר עדו ליברמן

מרצה בחוג לסוציולוגיה

תחומי התמחות:

מתודולוגיה למחקר, חברה ישראלית, דמוגרפיה חברתית, חברה פוסטמודרנית.
 

קורסים נבחרים:

הערכת פרוייקטים בארגונים, מבוא לדמוגרפיה חברתית, היבטים פוסטמודרניים בחברה הישראלית, סטטיסטיקה ושיטות מחקר לתלמידי מדעי החברה.
 
 
טלפון: 04-9015171
לדף המרצה
ד"ר זהר לכטמן

ד"ר זהר לכטמן

מרצה בחוג לסוציולוגיה

תחומי התמחות:

מגדר, ארגונים, יחסים פוליטיים ומוסדות. כעת עוסקת במחקר על הורות יחידנית.
 

קורסים נבחרים:

מבוא לסטטיסטיקה, פוליטיקה ארגונית, מגדר וארגון, מגדר ופוליטיקה במזרח התיכון.
 
טלפון: 04-9015195
לדף המרצה
ד"ר שלומית מנור

ד"ר שלומית מנור

מרצה בחוג לסוציולוגיה

תחומי התמחות:

סוציולוגיה של המשפחה, סוציולוגיה של הגוף, פמיניזם ומגדר, פרישה משוק העבודה, היבטים חברתיים של פרישה, פנאי לאחר הפרישה, זיקנה, (גרונטולוגיה)

קורסים נבחרים:

מבוא לסוציולוגיה, סוציולוגיה של עבודה, פרישה וזיקנה' סוגיות בחקר הפנאי והזהות בתקופת הפרישה, סוציולוגיה של המשפחה (דפוסי משפחה )
 
 
טלפון: 04-9015364 
לדף המרצה
ד"ר נוהאד עלי

ד"ר נוהאד עלי

מרצה בחוגים: סוציולוגיה ורב תחומי

תחומי התמחות:

פונדמנטליזם דתי (אסלאמי ויהודי), יחסי רוב מיעוט, החברה הערבית, נשים, אלימות.
 

קורסים נבחרים:

הערבים בישראל, מגמות ושינויים; דת, חזרה לדת ופונדמנטליזם דתי; נשים בפוליטיקה ופוליטיקה של נשים; שסעים ומוקדי מתח בחברה רב תרבותית; אכיפת חוק בחברות שסועות; קבוצות לא שולטות בישראל.
 
 
טלפון: 04-9015364 
 
 
 
 
לדף המרצה
ד"ר אנה פרשיצקי

ד"ר אנה פרשיצקי

מרצה בחוג לסוציולוגיה

תחומי התמחות:

סוציולוגיה של הגירה, טקסים ואירועים ציבוריים.
 

קורסים נבחרים:

מבוא לאנתרופולוגיה, תיאוריות אנתרופולוגיות, סוציולוגיה של תרבות, מבוא להגירה.
 
 
טלפון: 04-9015306
לדף המרצה
פרופ' יעל קשת

פרופ' יעל קשת

מרצה בחוג לסוציולוגיה

תחומי התמחות:

סוציולוגיה של הרפואה, מחקר איכותני ומחקר מעורב.
 

קורסים נבחרים:

תיאוריות סוציולוגיות, מבוא לסוציולוגיה, סוציולוגיה רפואית ביקורתית – סמינריון, סוציולוגיה של הרפואה, מידענות רפואית.
 
 
טלפון: 04-9015171
לדף המרצה
ד"ר ח'ליל רינאוי

ד"ר ח'ליל רינאוי

מרצה בחוג לסוציולוגיה

תחומי התמחות:

סוציולוגיה של הגלובליזציה, חברה ערבית בישראל, תרבות ניו מדיה בעולם הערבי ואסלאמי.
 

קורסים נבחרים:

תרבות הפייסבוק, חברה ותרבות ערבית, תרבות וארגונים מורכבים
 
טלפון: 04-9015369
לדף המרצה
ד"ר ירדנה שאול

ד"ר ירדנה שאול

מרצה בחוג לסוציולוגיה

תחומי התמחות:

קיימות, גיאוגרפיה אנושית, יחסי אדם סביבה, ניהול שטחים פתוחים, מדיניות תכנון לאומי בישראל, צרכנות חברה וסביבה, המרחב הכפרי, ערים ועיור, סטטיסטיקה ושיטות מחקר, שיטות מחקר איכותניות.
מלמדת בנוסף בחוג הרב תחומי.

קורסים נבחרים:

אדם חברה סביבה, תרבות הצריכה, שטחים פתוחים: היבטים סביבתיים חברתיים, ערים מקיימות, תכנון לאומי,  שיטות מחקר, סמנריון : עובדים זרים.
 
 
טלפון: 04-9015306
לדף המרצה
ד"ר זאב שביט

ד"ר זאב שביט

מרצה בחוג לסוציולוגיה

תחומי התמחות:

מקומיות וזהות קולקטיבית; תרבות וזהות קולקטיבית; מבנה חברתי ותרבות בישראל.
 

קורסים נבחרים:

החברה בישראל; תיאוריות סוציולוגיות; אתניות בישראל; מקום ומקומיות (סמינריון); סיפורי חיים משנות החמישים (סמינריון).
 
 
טלפון: 04-9015192
לדף המרצה
יצירת קשר עם רכזת החוג לסוציולוגיה

יצירת קשר עם רכזת החוג לסוציולוגיה

דוא"ל טלפון
עינת יונש ‎04-9015323