תנאי קבלה לתואר ראשון

תנאי קבלה לתואר ראשון


בעמוד זה תוכלו למצוא מהם תנאי קבלה ללימודים האקדמיים, מבחני כניסה, מבחני מעבר ועוד.

תנאי קבלה לתואר ראשון במכללה האקדמית גליל מערבי

 1. תעודת בגרות ישראלית (זכאות מלאה) או תעודת סיום תיכון שקולה מחו״ל או סיום מכינה קדם אקדמית בהתאם לדרישות כל חוג.
 2. מבחן כניסה פסיכומטרי, בהתאם לדרישות כל חוג.
 3. אנגלית: בהתאם לדרישות כל חוג.
 4. קבלה באמצעות ״אפיק מעבר״ של האוניברסיטה הפתוחה: מועמדים שלמדו וסיימו בהצלחה ארבעה קורסים שונים של האוניברסיטה הפתוחה בהיקף נקודות כולל של 20 נקודות ומעלה בממוצע 80 ומעלה. מועמדים שעמדו בתנאים אלו לא יחוייבו בתעודת בגרות.
 5. מועמדים בני 30 ומעלה חסרי תעודת בגרות או בעלי תעודת בגרות בממוצע נמוך מהנדרש: מועמדים אלה יהיו חייבים במכינת 30+/מכינת ריענון. מועמדים שסיימו בהצלחה את לימודיהם במכינת 30+/מכינת ריענון לפני תחילת שנה״ל ושציוניהם במכינה ובמבחן הכניסה הפסיכומטרי יעמדו בתנאי הקבלה של החוג המבוקש - יתקבלו אליו ישירות במעמד של סטודנט מן המנין.
 

משך הלימודים

לימודים לתואר .B.A נמשכים שלוש שנים.

 

 

אנגלית

כל הסטודנטים חייבים להגיע לרמת ידע בסיסית באנגלית )סיום בהצלחה של קורס טרום בסיסי (עד סוף שנה א׳ אחרת לא יורשו לעבור לשנה ב׳. כל הסטודנטים חייבים להגיע לרמת פטור באנגלית עד סוף שנה ב׳. סטודנטים שלא עמדו במועד זה לא יורשו לעבור לשנה הבאה.
הסיווג לרמות הלימודים עפ״י ציון מבחן פסיכומטרי, אמי״ר או אמיר״ם.
מועדי הבחינה הפסיכומטרית ובחינת האמיר״ם ואופן הרישום אליהן, מתפרסמים ע״י המרכז הארצי לבחינות והערכה. הרישום למבחן אמיר״ם מתבצע במכללה חודש לפני הבחינה והמבחן מתקיים במכללה.
קיום מועד מתוכנן מותנה במספר נרשמים מינימלי.
בהתאם להחלטת המועצה להשכלה גבוהה, סטודנטים יוכלו לבחור ללמוד אנגלית לפטור אקדמי בקורסים רגילים (פרונטליים) במכללה או בקורסים מקוונים דרך אתר האינטרנט של האוניברסיטה הפתוחה. בסוף כל קורס (פרונטלי או מקוון) סטודנטים ייבחנו בבחינות של הקורסים הפרונטליים אשר יתקיימו במכללה, בהתאם לרמת הקורס בו הם למדו. מבחני הקורסים הפרונטליים והקורסים המקוונים יהיו זהים והם אלה שניתנים בקורסים הפרונטליים.
הקורסים המקוונים, בהתאם לרמה של כל סטודנט (כפי שנקבע בציון הפסיכומטרי/אמי״ר/אמי״רם), הנם ללא תשלום. הסטודנטים ישלמו עבור הבחינות בלבד) 300 ₪ עבור כל מועד בו ייבחנו. ניתן ללמוד בקורסים מקוונים בכל הרמות פרט לרמת מתקדמים ב’. רמה זו תילמד כקורס פרונטלי במכללה בלבד.
 

רמת אנגלית לפי ציון פסיכומטרי/אמי"ר/אמיר"ם:

 • טרום בסיסי א׳- ציון 50-69
 • טרום בסיסי ב'- ציון 70-84
 • בסיסי- ציון 85-99
 • מתקדמים א'- ציון 100-119
 • מתקדמים ב'- ציון 120-133
 • פטור- ציון 134 ומעלה

הבעה עברית

הבעה עברית הוא קורס שנתי ומטרתו לשפר את כושר ההבעה של הסטודנט. הקורס הוא טרום אקדמי והזכאות לתואר מותנית בעמידה בדרישות הקורס או קבלת פטור ממנו. כל הסטודנטים חייבים להשיג פטור בהבעה עברית לתואר עד סוף שנת הלימודים השנייה.

פטורים מן הקורס:

 1. סטודנטים בעלי ציון 75 ומעלה בהבעה עברית בתעודת בגרות ישראלית רגילה (2 יחידות).
 2. סטודנטים בעלי ציון 70 ומעלה בהבעה עברית 3 יחידות לימוד בבחינת בגרות (מתכונת חדש).
 3. סטודנטים בעלי ציון 65 ומעלה בהבעה עברית 4 יחידות לימוד בבחינת בגרות (מתכונת חדשה).
 4. סטודנטים בעלי ציון 60 ומעלה בהבעה עברית 5 יחידות לימוד בבחינת בגרות (מתכונת חדשה).
 5. סטודנטים שלמדו הבעה עברית או כתיבה מדעית במכללה אחרת או במוסד על תיכוני מוכר בהיקף של שעתיים שבועיות במשך שנה וקיבלו ציון 60 ומעלה.
 6. סטודנטים שלמדו הבעה עברית במכינות קדם אקדמיות אחרות והשיגו ציון 75.
 7. סטודנטים בעלי תואר ב.א. או B.Ed ממוסד אקדמי ישראלי מוכר.
 8. סטודנטים שעמדו בהצלחה בבחינת הפטור בהבעה בציון עובר 65. ההשתתפות בבחינת הפטור כרוכה בתשלום. מועדי הבחינות יפורסמו על לוחות המודעות ובמזכירות החטיבה האקדמית.
 9. סטודנטים שקיבלו פטור מועדת ההוראה של החוג.
 

בחינת מיון בעברית

כחלק מתהליך הקבלה ללימודים אקדמיים במכללה האקדמית גליל מערבי, ומתוך רצון להיערך לצרכים המיוחדים של הסטודנטים, יתבקשו חלק מהנרשמים לגשת לבחינה בעברית.הבחינה תיערך אחת לחודש בתאריכים המתפרסמים להלן והיא כרוכה בתשלום. ניתן להיבחן בבחינה זו בשני מועדים בלבד.הבחינה מיועדת למועמדים אשר:
1. שפת ההוראה בבית הספר שבו למדו היא עברית, והציון הסופי שלהם בבחינת הבגרות בהבעה עברית הוא נמוך מ-70 בשתי יחידות לימוד.
2. שפת ההוראה בבית הספר שבו למדו אינה עברית.
 

ציון עובר בבחינת המיון בעברית

יש לעבור את הבחינה בציון 70. ניתן להיבחן בבחינה זו בשני מועדים בלבד. הודעה על תוצאות הבחינה תישלח לביתם של המועמדים.
 

מבנה הבחינה

הבחינה תכלול ארבעה קטעי קריאה קצרים שלאחריהם תוצגנה 5 שאלות רבי- ברירה (אמריקאיות) ושאלה פתוחה. דוגמא לבחינה ניתן לקבל במשרדי היעוץ האקדמי או במזכירות מינהל הסטודנטים.
 

משך הבחינה

שעתיים וחצי
 

עתודאים / אנשי כוחות ביטחון

עתודאים
המכללה מוכרת כמוסד ללימודי עתודה אקדמית. מועמדים מתאימים רשאים להגיש בקשה לדחיית שירות בלשכות הגיוס.
 
אנשי כוחות הביטחון
רשאים להגיש בקשה לריכוז לימודיהם.

שמיעה חופשית- לימודים כשומע חופשי

 1. מועמדים ללא תנאי קבלה ללימודים ועליהם לשפרם ובמקביל מעוניינים ללמוד קורסים אקדמיים, ירשמו כשומעים חופשיים. הקבלה ללימודים בשנה העוקבת תישקל בהתאם לתנאי הקבלה וההישגים בקורסים שנלמדו במסגרת שמיעה חופשית.
 2. המעונינים להרחיב את ידיעותיהם בתחום מסוים שלא לתואר, יוכלו ללמוד קורסים במסגרת שמיעה חופשית.
 3. גמלאים המעונינים בהעשרה.
 4. תלמידי בתי ספר על יסודיים.