סגל המרצים בחוג לחינוך

סגל המרצים בחוג לחינוך


 
ד"ר דורית אלט

ד"ר דורית אלט

תחומי התמחות:

גורמים פסיכולוגיים וחברתיים הקשורים לחדשנות פדגוגית ולחינוך בעידן המידע בחברה רב תרבותית.
 
 

תחומי התמחות מדעיים:

עבודות התיזה למ.א. ולדוקטוראט עסקו בבחינת מטרות, שיטות הוראה, דרכי למידה והערכה של תוכנית הלימודים בתקשורת ("תקשורת המונים לחטיבה העליונה") בזיקה למיומנויות אוריינות המדיה המקובלות בתוכניות לימוד בעולם. הוראה זו כוללת הקניית מיומנויות של אוריינות דיגיטלית בעידן המידע לצד חדשנות פדגוגית תוך הדגשת היבטים מוסריים ודמוקרטיים בחינוך המאתגרים עידן זה.
מכאן נגזרים תחומי ההתמחות הבאים:
חינוך למוסר ולדמוקרטיה, חינוך חברתי, אוריינות דיגיטלית, תוכניות לימודים: תכנון ופיתוח,  סביבות למידה קונסטרוקטיביסטיות, הערכת הישגים בחינוך.
 

השתתפות פעילה בכנסים מדעיים:

 • אלט, ד', מסלובטי, נ' וכהן, א' (יוני, 2007). הקשר בין תפיסות שיטות הוראתה של אוריינות המדיה על-ידי מורים לבין אוריינטציות  דמוקרטיות בקרב מתבגרים.  הרצאה שהוצגה בכנס הבינלאומי החמישי "הכשרת מורים על פרשת דרכים". מכון מופ"ת, תל -אביב, ישראל. משרד החינוך מכון מופ"ת.
 • אלט, ד', כהן א' ומסלובטי נ' (נובמבר, 2007). השפעת תוכנית הלימודים "תקשורת המונים" על תפיסות, עמדות והשתתפויות דמוקרטיות בקרב תלמידי החטיבה העליונה בישראל. פוסטר שהוצג בכנס הדוקטורנטים תשס"ח. רמת גן: בית-הספר לחינוך אוניברסיטת בר-אילן.
 • אלט, ד', מסלובטי, נ' וכהן א' (יוני, 2008). בדיקת התקפות המבנית של שאלון תפיסות, עמדות והשתתפויות אזרחיות דמוקרטיות בקרב בני נוער. מאמר שהוצג בכנס השני של ארגון תורת השטחות. ירושלים, קמפוס המרכז האקדמי  מכון לנדר.
 • אלט, ד', מסלובטי, נ' וכהן א' (אוקטובר, 2008). מיומנויות אוריינות המדיה: הלכה ומעשה.מאמר שהוצג בכנס בנושא: כיוונים עכשוויים בתכנון לימודים: מחקר ויישום. חיפה, הפקולטה לחינוך – אוניברסיטת חיפה.
 • אלט, ד' (יוני, 2010). שילוב מתודולוגיות בבחינת שיטות הוראת אוריינות המדיה ותרומתה לפיתוח אזרחות דמוקרטית בקרב מתבגרים. מאמר שהוצג בכנס הרביעי של המרכז הישראלי למחקר איכותני של האדם והחברה: מופעים של ידע: צמתים ודרכים במחקר האיכותני. באר-שבע, אוניברסיטת בן-גוריון.
 • אלט, ד' וגייגר, ב' (פברואר 2012). מוטיבציות, אקולוגיה תרבותית ויושר אקדמי. מאמר שהוצג בכנס החמישי של המרכז הישראלי למחקר איכותני של האדם והחברה. באר-שבע, אוניברסיטת בן-גוריון.
 • אלט, ד' וגייגר, ב' (יוני, 2012). מוטיבציות ויושר אקדמי: פרספקטיבה אקולוגית. מאמר שהוצג ביום עיון של מרכז צפת לחקר קהילות ותרבויות בגליל. צפת, המכללה האקדמית צפת.

 

 • Alt, D., Maslovaty, N., & Cohen. A. (2007, June). The relationships between perceptions of media literacy among teachers and democratic orientations of adolescents. Paper presented at the 5th international conference "Teacher training on a crossroad" MOFET Institution, Tel-Aviv, Israel.
 • Alt, D., Maslovaty, N., & Cohen. A. (2007 August/ September). The relationship among gender and ethnic origin and adolescents’ system of civic –democratic perceptions, attitudes and behaviors. Paper presented at the European Association for Research on Learning and Instruction 12th biennial conference "Developing potential for learning". University of Szeged, Budapest, Hungary.
 • Maslovaty, N., Alt, D., & Cohen. A. (2007, August/ September). The contribution of media literacy to the system of perceptions, attitudes and civic-democratic behaviors among adolescents. Paper presented at the European Association for Research on Learning and Instruction 12th biennial conference "Developing potential for learning". University of Szeged, Budapest, Hungary.
 • Maslovaty, N., & Alt, D. (2008, August). Complexity of teachers' decisions in dealing with moral dilemmas. Paper presented at Early 1st SIG`s moral and democratic education symposium. Florina, Greece.
 • Alt, D., Cohen. A. & Maslovaty, N., (2009, June). The Dimensionality of Right-Wing Authoritarianism structured through Structural Equation Modeling and Smallest Space Analysis. Paper presented at the 12th International Facet Theory Conference: New horizons in theory construction and data analysis: Facet Theory (FT), Multidimensional Scaling (MDS), SSA, POSAC and related approaches. Jerusalem, Israel.
 • Alt, D., Maslovaty, N., & Cohen. A. (2009, July). The relationships between constructivist learning environment and democratic attitudes towards different social groups. Paper presented at the 35th Conference of the Association for Moral Education (AME). Utrecht, The Netherlands.
 • Alt, D. (2010, July). Empowering students' civic-democratic participation through constructivist learning environment. Poster presented at the 13th conference of the junior researchers of the European Association for Research on Learning and Instruction: Connecting Diverse Perspectives on Learning and Instruction: A Conference of Synergy. Frankfurt am Main, Germany.
 • Alt, D. (2010, August). Constructivist learning environment: Can it promote civic-democratic participation among adolescents? Paper presented at the Early 2nd SIG`s moral and democratic education symposium. Tel-Aviv, Israel.
 • Alt, D. (2011, August). Do teachers’ practices inside the classroom differentiate their students’ perception of open classroom climate? Paper presented at the European Association for Research on Learning and Instruction 14th biennial conference "Education for a Global Networked Society". Exeter, UK.
 • Alt, D. (2011, August). Motivational and cultural aspects related to students' academic dishonesty. Paper presented at the European Association for Research on Learning and Instruction 14th biennial conference "Education for a Global Networked Society ". Exeter, UK.
 • Alt, D. (2012, June). Psychological and cultural aspects related to students' academic dishonesty. Paper presented at the EARLI Special Interest Group 13’s third symposium: Moral and democratic education - Building ethical schools and teaching practices. NLA University College, Bergen, Norway.
 • Alt, D. (2012, June). Constructivism learning environments. Paper presented at the EARLI Special Interest Group 13’s third symposium: Moral and democratic education - Building ethical schools and teaching practices. NLA University College, Bergen, Norway.
 • Alt, D. (2013, August). The effects of parenting styles on academic motivations and adjustment to college life among first-year students. Paper presented at the European Association for Research on Learning and Instruction 15th biennial conference "'Responsible Teaching and Sustainable Learning ". Munich, Germany.
 • Alt, D. (2013, August). Parenting styles and academic cheating among first-year college students.Paper presented at the European Association for Research on Learning and Instruction 15th biennial conference "'Responsible Teaching and Sustainable Learning". Munich, Germany.
 • Alt, D. (2014, May). Mapping features of constructivist activities in higher education learning environments. Paper presented at to the 12th conference on educational assessment  (CEA2014). The Institute of Education and the Doctoral School of Education at the University of Szeged, Hungary.
 • Alt, D. (2014, June). The construction and validation of a new scale for measuring features of constructivist learning environments in higher education settings. Paper presented at the EARLI Special Interest Group 13’s fourth symposium: Moral and democratic education - Moral education for a democratic citizenship. Department of Philosophy, Education and PsychologyUniversity of Verona, Italy.
 • Itzkovich, Y., & Alt, D. (2015, August). Students' justice experience and perceptions of faculty incivility in higher education.Paper submitted to the European Association for Research on Learning and Instruction 16th biennial conference "Towards a reflective society: Synergies between learning, teaching and research". Limassol, Cyprus.
 • Itzkovich, Y., & Alt, D. (2015, August). Constructing and validating a new scale for measuring faculty incivility. Paper submitted to the European Association for Research on Learning and Instruction 16th biennial conference "Towards a reflective society: Synergies between learning, teaching and research". Limassol, Cyprus.
 • Alt, D. (2015, August). College students' academic motivation, media engagement and fear of missing out. Paper submitted to the European Association for Research on Learning and Instruction 16th biennial conference "Towards a reflective society: Synergies between learning, teaching and research". Limassol, Cyprus.
 • Alt, D. (2015, August) Constructivist learning perceptions and academic self-efficacy in higher education. Paper submitted to the European Association for Research on Learning and Instruction 16th biennial conference "Towards a reflective society: Synergies between learning, teaching and research". Limassol, Cyprus.
 • Alt, D. (2015, September). Adjustment to college, media engagement and fear of missing out. Paper submitted to the European Educational Research Association (ECER) annual conference "Education and transition. Contributions from educational research". Budapest, Hungary.
 • Alt, D., & Itzkovich, Y. (2015, September).Assessing faculty incivility. Paper submitted to the European Educational Research Association (ECER) annual conference "Education and transition. Contributions from educational research". Budapest, Hungary.

 

רשימת פרסומים:

 
א.   פרסומים שפיטים:
ספרים (עורך):
1.   Alt, D., & Reingold, R. (Eds.). (2012). Changes in teachers’ moral role. From passive observers to moral and democratic leaders. Rotterdam: Sense.
פרקים בספרים שהודפסו בהוצאת ספרים אקדמית:
2.   Alt, D., Cohen. A., & Maslovaty, N. (2009). The dimensionality of right-wing authoritarianism structured through structural equation modeling and smallest space analysis. In D. Elizur & E. Yaniv (Eds.), Theory construction and multivariate analysis: Applications of Facet Theory approach (pp. 279-290). Israel: FTA publications.
3.   Alt, D., Maslovaty, N., & Cohen. A. (2010). The relationship between media literacy studies and democratic and moral orientations among Israeli adolescents. In C. Klaassen & N. Maslovaty (Eds.), Moral courage and the normative professionalism of teachers (pp. 71-90). Rotterdam: Sense.
4.   Alt, D., Maslovaty, N., & Cohen. A. (2010). The effect of personal background on civic concepts, attitudes and activities among high school students. In C. Klaassen & N. Maslovaty (Eds.), Moral courage and the normative professionalism of teachers (pp. 175-198). Rotterdam: Sense.
5.   Alt, D. (2012). Constructivist learning environment and political-democratic participation among adolescents. In D. Alt & R. Reingold (Eds.), Changes in teachers’ moral role. From passive observers to moral and democratic leaders (pp. 121-131). Rotterdam: Sense.
6.   Alt, D., & Reingold, R. (2012). Current changes in teacher's role definition: From passive observer to moral and democratic leader. In D. Alt & R.Reingold (Eds.),Changes in teachers’ moral role. From passive observers to moral and democratic leaders (pp. 1-11). Rotterdam: Sense.
 
מאמרים בכתבי עת עם ביקורת עמיתים:
 1. אלט, ד'  (2014). תרומתה של סביבת הלמידה הקונסטרוקטיביסטית להשתתפות בתהליכים דמוקרטיים בקרב מתבגרים. מגמות, מט(4), 775 – 795.
 2. אלט, ד'  (2013). הוראת אוריינות המדיה בתוכנית הלימודים בתקשורת לחטיבה-העליונה בישראל . עיונים בחינוך, 7 – 8, 306 – 336.
 3. אלט, ד' וגייגר ב' (התקבל לפרסום). תוכנית אקדמיזציה למורות חרדיות בעקבות רפורמת 'אופק חדש': חסמים, עוצמות ושאיפות. דפים.
 4. אלט, ד' . (התקבל לפרסום). בחינת רכישת מיומנויות של אוריינות מדיה באמצעות הוראת התקשורת. דפים.
 
11.        Alt, D., & Geiger, B. (2012). Goal orientations and tendency to neutralize academic cheating: An ecological perspective. Psychological Studies, 57(4), 404416.
12.        Alt, D. (accepted for publication). Assessing the contribution of constructivist based academic learning environment to academic self-efficacy.Learning Environments Research.
13.        Alt, D. (2014). Assessing the connection between students' justice experience and attitudes toward academic cheating in higher education new learning environments. Journal of Academic Ethics, 12, 113-127.
14.        Geiger, B., & Alt, D. (2014). Haredi -Chabad women’s strengths and aspirations and acculturation experience upon accessing a non-Haredi Institution of higher education in the Northern Galilee.Women in Judaism: A Multidisciplinary Journal, 11(1), 1 – 25.
15.        Alt, D. (2014). The construction and validation of a new scale for measuring features of constructivist learning environments in higher education. Frontline Learning Research, 3, 1-27.
16.        Alt, D. (accepted for publication). Using structural equation modeling and multidimensional scaling to assess students’ perceptions of the learning environment and justice experiences. Current Psychology.
17.        Alt, D. (2014). Using structural equation modeling and multidimensional scaling to assess students’ perceptions of the learning environment and justice experiences. International Journal of Educational Research, 69, 38–49.
18.        Alt, D. (2014). First-year female college students' academic motivation as a function of perceived parenting styles: A contextual perspective. Journal of Adult Development. DOI 10.1007/s10804-014-9201-2
 
הרצאות שפורסמו בסיכומים של כנסים מדעיים/מקצועיים (Proceedings):
19.        Alt, D. (2010).  Constructivist learning environment: Can it promote political-democratic participation among adolescents? In Proceedings [CD-ROM] of the SIG 13: Moral and Democratic Education- 2nd Symposium on Moral and Democratic Education
 
 
 
פרופיל אקדמי:
במסגרת עבודתי האקדמית אני פועלת לקידום החינוך הדמוקרטי והחינוך למוסר בכמה מישורים: בזירה האקדמית-מדעית הבינלאומית, אני עומדת בראש קבוצת עניין המתמחה בחינוך למוסר ולדמוקרטיה Special Interest Group 13: Moral and democratic education, אשר כוללת עמיתים ממספר אוניברסיטאות באירופה. קבוצת העניין פועלת תחת חסות ארגון  EARLI (European Association for Research on Learning and Instruction). התפקיד כולל סיוע לקידום החינוך למוסר ולדמוקרטיה בכנסים מדעיים בינלאומיים, איתור חוקרים צעירים המעוניינים לתרום לפיתוח חקר הנושא, שיתוף פעולה בכתיבת מאמרים וספרים מדעיים, ארגון כנסים מטעם קבוצת העניין. באופן זה, המשלב מחקר תיאורטי ואמפירי עם עבודת שדה, אני פועלת למען שיפור יכולתו ופעולתו המוסרית של הלומד ושל סביבת הלימוד.
מוקד נוסף של עבודתי כחוקרת, קשור לשיפור שיטות ההוראה והתאמתן לעידן הנוכחי בחברה דמוקרטית. במחקרים קודמים ונוכחיים בהם אני עוסקת, אני בוחנת כיצד ניתן לחנך לאזרחות דמוקרטית באמצעות שיטות הוראה קונסטרוקטיביסטיות, תוך טיפוח אוריינות מדיה ואוריינות דיגיטלית התואמות את דרישות עידן המידע. מידע זה משולב בקורסים שונים שפיתחתי בנושא: אוריינות מדיה (מיומנויות ושיטות הוראה בעידן המידע), חינוך ודמוקרטיה, מבוא לאוריינות דיגיטלית ולטכנולוגיית המידע.
        בשנה זו אני מנהלת פרויקט מטעם TEMPUS במכללת כנרת (מקור המימון: הנציבות האירופית).
Tempus Program: Life-Long Learning in Applied Sciences. A joint project TEMPUS IV. הפרויקט זכה למימון של כמיליון  יורו, ועוסק בפיתוח, יישום והערכה של שיטות הוראה חדשניות בהשכלה הגבוהה.